Podporujeme děti v Jižní Americe

Umíme pomáhat

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLOVICE, SPÁLENÉ POŘÍČÍ

 

Adresa: 5. května 663, 336 01 Blovice

 

Zázemí pro pečovatelku v DPS Vlčice - Vlčice 70, 336 01  Blovice

 

Vedoucí: Zdenka Palacká, 731 433 025

E-mail: zdenka.palacka@dchp.charita.cz

 

pevná linka Blovice: 371 522 156

 

přihlašování, odhlašování obědů: 731 433 094

 

pracovnice DPS Blovice a terén: 731 591 854

pracovnice DPS Vlčice a terén: 731 433 024

pracovnice Spálené Poříčí DPS a terén: 731 591 856

 

Služba je registrována dle §40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jako pečovatelská služba.

 

Službu podporují finančně Plzeňský kraj a města Blovice a Spálené Poříčí.

 

pl_kraj_logoBlovicelogo_spal_porici

 

 

Pečovatelská služba je poskytována ve třech domech s pečovatelskou službou v Blovicích, Vlčicích a ve Spáleném Poříčí. Dále v terénu pro občany města Blovice a pro občany Spáleného Poříčí a okolních obcí - Zdemyslice, Vlčtejn a Seč.

Zajišťujeme základní úkony péče, jako například dopomoc s hygienou, praní a žehlení prádla, úklid domácnosti, rozvoz obědů, ale i půjčování kompenzačních pomůcek (zdarma).

 

Služba je určena občanům se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, jimž zdravotní stav umožňuje při částečné pomoci jiné osoby žít ve svém přirozeném prostředí. 

 

 

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování terénních pečovatelských služeb v domácnostech uživatelů v Blovicích a spádových obcích, ve Spáleném Poříčí a spádových obcích, a to pro možnost setrvání v domácím prostředí co nejdéle, aniž by došlo k sociálnímu vyloučení z místa, kde žijí.

Naší snahou je, aby senioři žili co možná nejdéle ve svém domácím prostředí, a aby byli s naší podporou co nejvíce soběstační.

Tyto služby se poskytují s ohledem na individuální potřeby uživatelů, s podporou zachování nebo zlepšení jejich stávajících schopností a soběstačnosti. Péče je poskytována v souladu s Listinou základních práv a svobod a Etickým kodexem Charity Česká republika.

Zásady:

 • dodržování lidských práv, svobod, diskrétnosti, ochrany osobních údajů
 • zachování lidské důstojnosti a soukromí uživatelů
 • individuální a rovný přístup ke všem uživatelům, respektování jejich rozhodnutí
 • nevytváření závislosti uživatele na službě nadměrným rozsahem pomoci
 • rozvoj samostatnosti a podpora sociálního začleňování
 • profesionalita, odbornost a kvalita poskytování sociálních služeb

 

 

Cíle, kterých může uživatel prostřednictvím služby dosáhnout:

 • setrvat v domácím prostředí co nejdéle - zabránit sociálnímu vyloučení způsobenému přemístěním uživatele do pobytového zařízení sociálních služeb
 • minimalizovat sociální vyloučení způsobené nepříznivou sociální situací – např. udržet kontakt s vrstevníky i přes neschopnost sám zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu díky pomoci pečovatelské služby
 • zachovat stávající schopnosti, dovednosti, seberealizaci, samostatnost a soběstačnost, zachovat zvyklosti

 

Cílová skupina:

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi- podle zákona o sociálních službách § 75 odst. 2 písm. a)
 • senioři

Věková kategorie klientů: 

 • bez omezení věku

 

úhradník od 1.1.2016.docx

 

 

Příběh naší klientky paní Jarušky

Žili jsme s manželem a rodinou spokojený život, hodně jsme cestovali.
Najednou se vše změnilo. Po pádu v koupelně jsem si poranila hlavu, rameno, byla jsem celá potlučená a můj zdravotní stav byl vážný. Nedokázala jsem se pohnout na lůžku, nemohla jsem chodit a bez cizí pomoci se posadit. Každý pohyb mi působil velké bolesti. Během dne se o mě stará manžel, kterému odpoledne a večer pomáhá rodina. Manžel však nemá tolik síly, aby se mnou jakkoliv manipuloval.
Dcera tedy požádala o pomoc pečovatelskou službu v Blovicích.
Na konci roku 2016 mě začala navštěvovat pečovatelka. Díky její trpělivosti, snaze a odborné péči, nám i sebemenší zlepšení dělalo velkou radost. Pomalu jsem se dokázala posadit, postavit u lůžka, dojít na toaletní křeslo. Dočkala jsem se také své vysněné koupele.
S pomocí pečovatelky jsem dokázala dojít do kuchyně a překvapit a zkontrolovat manžela.

 IMG_0587

 

 

 

IMG_6681

 

 

  

IMG_6701