Podporujeme děti v Jižní Americe

Umíme pomáhat

Zdravotně postižení se lépe dostanou k pomůckám. Zvýší se i příspěvek na mobilitu

 

Lidé se zdravotním postižením by měli mít lepší přístup k takzvaným zvláštním pomůckám. Senát schválil novelu, která zmírní podmínky pro poskytování příslušných dávek. Zvýší se také příspěvek na mobilitu. Novelu nyní musí podepsat prezident. Účinná by mohla být od příštího roku. Úpravy zákona by měly podle zástupce předkladatelů Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) zlepšit přístup zdravotně postižených ke zvláštním pomůckám, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a pomáhají handicapovaným lidem vrátit se do běžného života.

Zatímco nyní mohou dostat bez posuzování svých příjmů dotaci na pomůcku dražší než 24 000 korun, nově hranice klesne na 10 000 korun. Pod tuto cenovou mez na dotaci dosáhnou v případě, že nebudou mít příjmy vyšší než osminásobek životního minima. Příspěvek na mobilitu vzroste ze současných 400 na 550 korun měsíčně.

Změny se budou týkat také příspěvků na pořízení automobilu. Dotaci bude moci stát nově poskytovat už po sedmi letech místo nynějších deseti. Jeho výše se ale dál bude odvíjet od příjmů celé domácnosti tělesně postiženého člověka. Bude moci dosáhnout 100 000 až 200 000 korun.Konec zkoumání majetkových poměrů

Jinak se při rozhodování o příspěvcích už nemají zkoumat celkové majetkové a sociální poměry handicapovaných lidí. Právě tuto praxi kritizovala Národní rada osob se zdravotním postižením, která ji považuje za ponižující. "Pomůcky pomáhají lidem, aby mohli normálně žít, a je proto nesmyslné, aby se jejich potřeba posuzovala hmotnou nouzí," řekl už dříve předseda rady Václav Krása.

http://www.mpsv.cz/cs/31262

 

 

Vláda přijala návrh zákona o zálohovaném výživném

Rodičům s dětmi v těch případech, kdy druhý rodič neplatí soudem uložené výživné, pomůže návrh zákona o zálohovaném výživném, který schválila vláda.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/30080/Vlada_prijala_navrh_zakona_o_zalohovanem_vyzivnem.pdf

 

 

MPSV by chtělo zákon o sociálním bydlení vládě dát do konce ledna

Návrh zákona o sociálním bydlení by měla legislativní rada vlády dostat k posouzení v příštích dnech. Ministerstvo práce by jí ho chtělo poslat do konce měsíce. ČTK to řekla ministryně Michaela Marksová (ČSSD). Věří, že se pak vládě podaří normu rychle projednat a do voleb prosadit. Podle návrhu by sociální byty měl přidělovat Státní fond rozvoje bydlení, obce by sociální bydlení měly dobrovolně. Iniciativa Mít svůj domov vyzvala kabinet, aby zákon schválil do konce ledna, jinak se prý už do voleb přijmout nestihne.

http://www.mpsv.cz/cs/29312

 

 

MPSV odeslalo peníze na sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí už odeslalo krajům peníze na sociální služby. Potvrdila to šéfka resortu Michaela Marksová. V minulých letech dostávaly regiony finance v březnu. K neziskovým organizacím se potom dostaly v některých případech až v červnu. Dřívější výplatou letos umožnila změna zákona. Ministerstvo tak už nemusí čekat na vypořádání dotací z minulého roku.

 

 

Co se mění v roce 2017?

Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí


Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z                             9 900 Kč na 11 000 Kč. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 čerpat flexibilněji.

http://www.mpsv.cz/cs/28924

 

 

MPSV vydalo aktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016

Pro velký zájem veřejnosti MPSV vydalo aktualizovanou „Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016“. Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému. Aktualizovaná verze obsahuje mimo jiné informace o tom, že letos se poprvé od jeho zavedení zvýšil příspěvek na péči. Obsahuje ale také řadu dalších důležitých informací, tipů a rad.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/28770/MPSV.pdf

 

 

MPSV spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení

Potřebujete se rychle zorientovat v pojmech z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či sociálních služeb? Pomoci vám v tom může e-verze Slovníku sociálního zabezpečení, kterou spustilo MPSV. Jedná se o první aplikaci svého druhu, která je zaměřena na oblast sociální sféry. Elektronickou verzi slovníku najdete na stránkách slovnik.

http://slovnik.mpsv.cz/

 

 

K lidem v nouzi míří balíčky pomoci za 61 milionů korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s charitativními organizacemi pokračuje v distribuci potravinové a materiální pomoci pro lidi v nouzi. Balíčky v celkové hodnotě 61 milionů korun budou počínaje dnešním dnem postupně zavezeny na zhruba 200 výdejních míst, které provozuje Charita ČR, Naděje, Diakonie SKP ČCE a Slezská diakonie. Do distribuce pomoci se však mohou zapojit i další organizace.

Celá TZ zde:

http://www.mpsv.cz/cs/26196

 

 

KOMUNITNÍ PROJEKT „POVÍDEJ“ V DOMOVĚ SV. ALOISE PRÁVĚ ODSTARTOVAL

Smyslem projektu je propojení dětí MŠ s nejbližším domovem seniorů a vhodným komerčním subjektem, který se tak stává patronem setkávání. Budeme rádi za účast dobrovolníků, rodičů dětí, rodin a blízkých klientů nebo veřejnosti tak, aby vznikl prostor pro dlouhodobé, smysluplné a obohacující setkávání.

Velkou radost máme z MEZIGENERAČNÍ skupinky, která vznikla u nás v Plzni. Děti z 89. mateřské školy se začali poznávat s babičkami a dědečky z Domova sv. Aloise. Na prvním setkání jsme společně vytvořili nádherné sluníčko pomocí koláže, které jsme si pověsili na novou zahradní pergolu.

Líbí se nám myšlenka o.p.s. Mezi námi, neboť tato společnost vnímá malé děti, seniory i aktivní střední generaci jako přirozené vzájemné partnery, kteří si mohou navzájem poskytnout radost ze života, moudrost a energii.

Děkujeme tímto paní Vlastě Faiferlíkové z dobrovolnického centra TOTEM z.s. za podnětná přemýšlení a následně zprostředkování kontaktů k této aktivitě. Napsala: Monika Jelínková, vedoucí Domova sv.Aloise

 

 

 

Ministryně Marksová: Na platy pracovníků v sociálních službách přidáme 350 milionů korun

Ministerstvo operativně poskytne z vlastních zdrojů na dofinancování sociálních služeb částku 350 miliónů korun. Finanční prostředky budou tudíž použity na krytí platových a mzdových nákladů. Poskytovatelům sociálních služeb budou přiznány jak v rámci krajských dotačních programů, tak i dotačního programu MPSV. Dotační komise ministerstva zasedne nejpozději na počátku května, finanční prostředky by tak poskytovatelé mohli obdržet spolu s druhou splátkou dotace v červnu tohoto roku.

http://www.mpsv.cz/cs/25379

To je skvělé, ale to nestačí, požadavek byl na 650 mil. Kč a to je o 300 mil. Kč méně, než je požadavek AK ČR. DCHP má největší problém za svoji existenci jen na služby, které provozuje chybí v Plzeňském kraji na zajištění služeb 5 mil. Kč meziročního poklesu a v Karlovarském kraji 3,8 mil. Kč meziročního poklesu. Jsme rádi za tuto pomoc, věříme, že kraje přidají, ale je to zásadní problém a peníze potřebujeme rychle. Největší deficit je v prvním pololetí, jelikož v druhém se začnou zapojovat částečně evropské dotace, ale i v druhém pololetí se problém nevyřeší. Odvoláváme se proti přidělené dotaci, hledáme zdroje a nemáme kde ubrat na provozních nákladech. Charita nenavýšila mzdy tak jak stát slíbil na sklonku roku 2014 a počátkem roku 2015 celkem se mělo navyšovat o 7 %. U nás to bylo celkem 3 %. Je zde mnoho systémových nedostatků a hledáme pomoc. Přísliby máme, ale je nutné jednat pro nás rychle a pomoci včas.

Ing. Jiří Lodr

 

 

Příspěvek na péči vzroste od srpna o deset procent

Lidé se zdravotním postižením od srpna dostanou vyšší příspěvek na péči. Poslanecká sněmovna ve středu schválila novelu zákona o sociálních službách, která ho zvyšuje o deset procent. Návrh ještě posoudí Senát. Nově upravena budou i pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb - v případech tzv. nepřípustnosti držení osoby v zařízeních poskytujících sociální služby. A na dva miliony se zvyšuje pokuta za provozování sociálních služeb bez registrace. 

„Příspěvek na péči se zvýší poprvé od roku 2007, kdy byl zaveden. Jsem proto velmi ráda, že poslankyně a poslanci náš návrh podpořili. Deseti procentní navýšení považuji za naprosté minimum,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

 

Stupeň závislosti

mladší 18let

starší 18 let

I. lehká závislost

3 300

880

II. středně těžká závislost

6 600

4 400

III. těžká závislost

9 900

8 800

IV. úplná závislost

13 200

13 200

 

Novela zákona o sociálních službách se zabývá též poskytováním sociálních služeb bez příslušného oprávnění, tj. bez registrace. Sankce za poskytování nelegálních sociálních služeb se zvyšuje z jednoho na dva miliony korun. Kontrolní orgány krajů budou nově oprávněny provádět kontrolu i u fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci. Budou tak moci lépe reagovat a předcházet případům sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování.

Současně se v zákoně o sociálních službách upravují podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb bez souhlasu klienta. Upravuje se postup v případě, kdy klient, který není schopen sám vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby. Na tuto úpravu navazuje novela zákona o zvláštních řízeních soudních upravující řízení o vyslovení nepřípustnosti držení osoby v zařízení sociálních služeb.

Odkaz: http://www.mpsv.cz/cs/25311

 

 

 

MPSV spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení

Potřebujete se rychle zorientovat v pojmech z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či sociálních služeb? Pomoci vám v tom může e-verze Slovníku sociálního zabezpečení, kterou spustilo MPSV. Jedná se o první aplikaci svého druhu, která je zaměřena na oblast sociální sféry.

Odkaz: http://www.mpsv.cz/cs/25266

Elektronická verze přichází po vydání tištěné publikace Slovníku sociálního zabezpečení,

 

 

Společné prohlášení ČS a MPSV k ukončení projektu sKaret

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Česká spořitelna se 2. března 2016 dohodly na ukončení smluvního vztahu a vypořádání vzájemných práv a povinností v projektu karty sociálních systémů (tzv. projekt sKarta). Dohoda vyjasňuje práva a povinnosti mezi bankou a ministerstvem, které zůstaly nevypořádány po legislativním ukončení výplaty dávek prostřednictvím sKaret, neboť smlouva mezi oběma subjekty byla uzavřena na dobu 12 let.

http://www.mpsv.cz/cs/24757

 

 

O příspěvek na mobilitu si musí většina příjemců znovu požádat

ilustrační fotoLidé, kterým Úřad práce ČR přiznal v letech 2012 a 2013 příspěvek na mobilitu, si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o tuto dávku. Platnost nároku na příspěvek končí těmto osobám 31. 12. 2015. Žádost musí klienti ÚP ČR doručit mezi 1. 1. – 31. 1. 2016. V případě, že ji podají dříve, úřad bude muset z důvodu duplicity toto řízení zastavit. Pokud to bude později, nevznikne nárok na dávku už od ledna.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/23465/TZ_221215a.pdf

 

 

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v úterý 22. prosince navštívila Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Městské charity v Plzni.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/23482/TZ_221215b.pdf

 

 

Co se mění od ledna 2016? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

http://www.mpsv.cz/files/clanky/23427/TZ_181215c.pdf

 

 

Vláda ČR dne 14. 12. 2015 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Navrhuje se zvýšit částky příspěvku na péči poskytovaného podle zákona o sociálních službách osobám závislým na pomoci jiné osoby, dále se upravují podmínky pro detenci v zařízeních sociálních služeb a upřesňují se ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních upravující řízení o nepřípustnosti držení v zařízeních sociálních služeb. Víc informací zde:

http://www.hasim.cz/content/zakon-o-socialnich-sluzbach-vladni-navrh-3?=&utm_source=newsletter-20151215&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

 

 

U příležitosti 25. výročí od vzniku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a 90 let od vzniku prvního moderního zákona o sociálním pojištění na našem území jsme pro vás připravili Slovník sociálního zabezpečení. Jde o historicky první publikaci tohoto typu, kterou vydáváme a v níž vysvětlujeme nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry. Slovník je zpracován tak, aby ve srozumitelné formě zejména široké veřejnosti přiblížil pojmy, které mohou být někdy složité na pochopení. Šlo nám hlavně o to, aby se čtenář v problematice rychle zorientoval a také aby se dozvěděl, kde může najít podrobnější informace. Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně je třeba připomenout, že nenahrazuje platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních předpisech.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/22771/Slovnik_MPSV_nahled.pdf

 

 

Český SIEMENS pomáhá lidem bez domova: první účastník programu Restart@Siemens dnes nastupuje

Český SIEMENS pomáhá lidem bez domova: první účastník programu Restart@Siemens dnes nastupuje do práce v mohelnickém závodě

První účastník programu Restart@Siemens dnes nastupuje do práce v mohelnickém závodě Siemens, kde bude pracovat v obrobně hřídelí a rotorů. V pořadí druhý účastník nastoupí o měsíc později, současně s dalšími uchazeči probíhají pohovory. Do programu Restart@Siemens se prostřednictvím partnerských neziskových organizací – Armády spásy, Charity ČR a NADĚJE – přihlásilo celkem 39 uchazečů, z toho 12 žen.

Úřad práce a obce musí v otázce výplaty doplatku na bydlení úzce spolupracovat

Stát prostřednictvím Úřadu práce a obce by měly v otázce souhlasu s výplatou doplatku na bydlení postupovat v maximální součinnosti tak, aby byl naplněn duch zákona o hmotné nouzi.

Projekt Transformace sociálních služeb podporuje samostatnější život lidí se zdravotním postižením

Umožnit lidem se zdravotním postižením žít běžný život jako všichni ostatní a poskytovat jim takovou péči, kterou opravdu mimo zdi velkých ústavních zařízení potřebují. To je cílem transformace sociálních služeb. O těchto změnách a dosavadních výsledcích se ve Stodu u Plzně hovořilo na závěrečné konferenci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Transformace sociálních služeb.

Celostátní konference v Plzni cílila na bezdomovce

Celostátní konferenci statutárních měst na téma Řešení problematiky bezdomovectví a sociálního vyloučení na úrovni samosprávy uspořádalo ve dnech 11. a 12. června město Plzeň zastoupené Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Nad akcí převzala záštitu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (MPSV) společně s primátorem města Plzně Martinem Zrzaveckým a rezortní náměstkyní Evou Herinkovou.

Brno nabídne své byty rodinám bezdomovců

Vedení Brna chce projektem Housing first pomoci rodinám bez domova. Do roku 2020 mají dostat vlastní byt. V České republice to je prozatím ojedinělý projekt.

MPSV se informační kampaní snaží předcházet pracovnímu vykořisťování občanů ze zahraničí

Na rizika nelegální práce a porušování pracovněprávních předpisů, jež mohou někdy vyústit až k pracovnímu vykořisťování, chce bulharské uchazeče o práci v České republice upozornit informační kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí.

MPSV se chce podílet na transformaci systému ochrany dětí

Ve středu 27. května se v Americkém centru v Praze konala debata u kulatého stolu na téma „Spolupráce klíčových aktérů na procesu transformace systému péče o ohrožené děti“, který uspořádala platforma Vteřina poté. Diskuze se zúčastnila náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová, přítomným hostům představila chystané Memorandum o spolupráci ministerstev v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

MPSV představilo Analýzu sociálně vyloučených lokalit v ČR

Počet sociálně vyloučených lokalit se za deset let zdvojnásobil
V ČR přibylo sociálně vyloučených lokalit i lidí, kteří v nich žijí. Může jít až o 115 tisíc lidí soustředěných v celkem 606 lokalitách. Vyplývá to z Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro MPSV zpracovala společnost GAC spol. s r.o. Tato čísla dokládají, že sociální vyloučení a chudoba jsou jedním z klíčových problémů české společnosti.

„Výstupy analýzy budou mimo jiné použity pro efektivní a smysluplné čerpání peněz z Operačního programu Zaměstnanost, jehož je MPSV řídicím orgánem,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.