Podporujeme děti v Jižní Americe

Umíme pomáhat

 

 

INTERVENČNÍ CENTRUM PLZEŇSKÉHO KRAJE

Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 777 167 004 (pohotovost), 731 433 013 (vedoucí)
E-mail: ic@dchp.charita.cz

Vedoucí: Mgr. Lada Vlčková
Provoz: ambulance Po – Pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
dále je možné službu sjednat na nonstop tel. 777 167 004

Od 1.7.2016 je služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016-2019, který je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ barevnélogoMPSV-mpl_kraj_logo

Službu podporuje finančně Plzeňský kraj a město Plzeň.

   
logo_Plzen_pomahajici
    logo_oss_text_barevne      

 

Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. Stejnou službu poskytuje i jejich rodinám a lidem, kteří je podporují v řešení situace spojené s domácím násilím.

Pomoc intervenčního centra je také poskytována  v souvislosti s institutem vykázání Policie České Republiky.

Pracovníci centra osobu ohroženou domácím násilím kontaktují, pomáhají jí s orientací v situaci, informují o možnostech jejího dalšího řešení. Dale poskytují základní sociálně právní poradenství, zprostředkují návazné odborné služby, např. psychologické, právní, lékařské nebo v případě potřeby zajistí azylové ubytování nebo doprovodí při jednáních s úřady.

IC dále spolupracuje s Policií ČR, vedoucí IC je zároveň proškolen a jako jediný v kraji je oprávněn školit policisty v oblasti domácího násilí. Dalším partnerem jesou Orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy a další neziskové organizace. Neméně důležitou je spolupráce a koordinace činnosti IC s ostatními intervenční mi centry v České republice.

INTERVENČNÍ CENTRUM JE V RÁMCI SVÉ ČINNOSTI v Asociaci pracovníků intervenčních center, Č.R., 

www.domaci-nasili.cz

Aktivity intervenčních center při realizace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“

osf_praha_cznorway_grantseea grantsdejme-zenam

Projekt podpořila Nadace Open Society Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.