Podporujeme děti v Jižní Americe

Umíme pomáhat

Pokud chcete přispět na provoz a činnost Diecézní charity Plzeň, můžete zaslat dar na níže uvedený účet. V případě potřeby, kontaktujte oddělení Hledání ekonomických zdrojů (Mgr. Marie Sýkorová, sykorova@dchp.cz, 731 433 000)

Číslo účtu DCHP: ČSOB Plzeň 2648062 / 0300

 

                    Statutární adresa:                                               Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň
                                             

Kontaktní adresa:

                                              Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 221 540, 377 223 861

 

Všem dárcům upřímně děkujeme!