Podporujeme děti v Jižní Americe

Umíme pomáhat

 

 

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

Adresa: 
Kozinova 296 a 297, Hořejší Předměstí, 344 01  Domažlice
Meclov 1, 345 21  Meclov

Vedoucí: PhDr. Ivana Havlíčková
Telefonický kontakt: 731 433 020, 731 433 009


Otevírací doba:

Pondělí       8:30 – 16:30
Úterý           8:30 – 16:30
Středa        8:30 – 16:30
Čtvrtek       8:30 – 16:30
Pátek          8:30 – 16:30


Služba je registrovaná podle § 67 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Od 1. 7. 2015 je projekt realizován za finanční podpory Plzeňského kraje.

 

Poslání a cíle poskytované služby

Posláním sociálně terapeutických dílen je vytvořit dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, s mentálním nebo kombinovaným postižením z domažlického regionu alternativu zaměstnání. To umožní přiblížit způsob života těchto lidí životu běžného občana, předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení a dosáhnout pozitivního sebehodnocení.

Cílem je umožnit výše zmíněným cílovým skupinám aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet zejména manuální zručnost, přitom maximálně využít a respektovat schopnosti uživatelů; dále poskytnout pomoc při získávání nebo obnovování základních pracovních návyků a potřebných komunikačních dovedností; případně zvýšit jejich předpoklady pro pracovní uplatnění na chráněném i otevřeném trhu práce. U klientů, kde vzhledem k celkové úrovni schopností nebude reálný další postup na chráněný nebo podporovaný trh práce bude hlavním cílem vytvořit alternativu zaměstnání.

Prvotním cílem sociálně terapeutických dílen tedy není dosahovat zisk, ale vytvořit možnost smysluplného využití času pro výše zmíněnou cílovou skupinu.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé od 19 let s nízkým stupněm adaptačních schopností jako důsledek handicapu.

Pro koho jsou služby určeny

  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s kombinovaným postižením

Místa poskytování sociální služby

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa jsou poskytovány ve 2 místech – pracoviště Meclov s celkovou kapacitou 15 klientů a pracoviště Domažlice s celkovou kapacitou 12 klientů.

A. Pracoviště Meclov

Klienti s psychiatrickou dg.- nejčastěji schizofrenií a dále klienti po opakované léčbě závislostí s dalšími poruchami osobnosti, kteří budou využívat služby Domova sv. Vavřince (pobytová forma sociální rehabilitace) a také klienti z regionu s podobnou problematikou.

Služba je poskytována v ORP Horšovský Týn, v obci Meclov, čp. 1.  Služba je poskytována v pracovních dnech od 8:30 do 16:30 hodin.

Textilní dílna

Textilní dílna je zaměřena na výrobu drobných textilních doplňků do domácnosti i jiných interiérů (veřejných prostor, restauračních provozů, kaváren, cukráren atp.), na výrobu drobných módních doplňků z textilií, vlny a přírodních materiálů, na zpracování zbytkového textilu k dalšímu použití. Dále bude vybavena tkalcovskými stavy na výrobu tkaných koberečků, polštářů i jiných doplňků (tašky, šály atp.).

Polytechnická dílna

Polytechnická dílna je zaměřena na:

  • drobnou dřevovýrobu – různé dekorativní doplňky do domácnosti i jiných interiérů, dle aktuální situace a možností klientů výroba užitkových předmětů jako dřevěné hračky či jednoduchý nábytek
  • na výrobu šperků a dekorativních předmětů technikou Tiffany
  • malování vitráží
  • výrobu šperků a dekorativních předmětů technikou fusingu
  • výrobu šperků z kovu
  • korálkování
  • výrobu dekorativních předmětů a šperků z kůže

Součástí dílen je i odpovídající sociální zázemí a dle zájmu zajištěno stravování nebo podmínky pro přípravu stravy.

B. Pracoviště Domažlice

Cílovou skupinou jsou mladiství a dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením.

Výtvarně - keramická dílna

Dílna je zaměřena na výrobu ručního papíru a jeho další zpracování na různá přání, jmenovky, vizitky, obálky, dárkové tašky. Činnosti prováděné při výrobě ručního papíru - trhání, stříhání novin, mixování, nanášení papírové hmoty na síto, lisování, zdobení.

Keramická dílna vhodně navazuje na individuální vzdělávací program v keramické dílně pro žáky Praktické školy v Poběžovicích. Klienti si osvojí základy práce s hlínou, pokročilejší budou vedeni k prohlubování řemeslných a výtvarných dovedností. V dílně se dále bude zpracovávat proutí, hlavně pedig, a to na různé košíky, dekorace, což lze velmi dobře kombinovat s keramikou.

Součástí dílny je i odpovídající sociální zázemí a dle zájmu zajištěno stravování nebo podmínky pro přípravu stravy.

Jednání se zájemcem službu

Službu si sjednává každý zájemce sám buď přímo v objektu na základě osobního jednání nebo telefonicky na tel. číslech 731433020, 731433009, 731433062. Před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby proběhne osobní jednání uživatele příp. i opatrovníka (při omezení způsobilosti uživatele) s vedoucí služby, kdy se uživatel seznámí s podmínkami poskytování služby a vyplní vstupní dokumentaci.

Spolupráce s navazujícími soc. službami a dalšími institucemi a informovanost o službě

Mezi spolupracující organizace patří Městský úřad Domažlice, zejména Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Úřad práce v Domažlicích, obecní a městské úřady zapojené v komunitním plánování sociálních služeb na domažlicku, holýšovsku a horšovskotýnsku, SOS Domažlice – zde také může potenciální zájemce o službu získat potřebné informace.

O zařízení jsou informováni i další místní instituce – zdravotnická zařízení, Centrum pro zdravotně postižené. Občané města jsou informováni prostřednictvím veřejných vývěsek.