Podporujeme děti v Jižní Americe

Umíme pomáhat

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM CHEB (2482833)                              

 

 

 

Adresa:                      Vrázova 6, Cheb 350 02

Kontakt:                     731 433 149

E-mail:                       charitabetlem@dchp.charita.cz

Provozní doba:         pondělí - čtvrtek, 8:00 -12:00 12:30 - 16:30
                                   pátek 8:00 -12:00
                                   poslední středa v měsíci 12:30 -16:30

           

Vedoucí:                    Mgr. Alena Samuelová

Kapacita:                   maximálně 25 intervencí denně

 

Služba je realizována za finanční pomoci Karlovarského kraje a města Cheb.

                                                                                                                           

 

Posláním našich služeb je poskytovat odbornou a dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Snažíme se pomocí nabízených služeb předcházet prohlubování sociální izolace těchto lidí a zvýšit kvalitu jejich života. Usilujeme o integraci sociálně vyloučených zpět do společnosti. Garantujeme dodržování základních lidských práv a svobod.

 
Nabízíme:
 • základní sociální poradenství
 • vykonání základní hygieny
 • poskytnutí ošacení z charitního šatníku
 • vytvoření podmínek pro přípravu stravy
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • Všechny služby jsou poskytovány ZDARMA.
Způsob poskytování služby: ambulantní

 

Čeho chceme dosáhnout?

Cílem práce s uživateli naší služby je motivovat a podporovat uživatele k návratu v maximální možné míře k samostatnému životu ve společnosti, využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, i přirozené vztahové sítě, žít běžným způsobem života a na základě vzájemné zakázky uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.

 

Obecným cílem u každého klienta je vytvořit či znovuobnovit hygienické návyky, naučit se žít v komunitě, najít si zaměstnání na trvalý pracovní poměr a získat si vlastní bydlení.

 

Poskytujeme základní sociální poradenství:

Informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů služby.

 

Informace o:

 

 • pracovních místech,
 • ubytovacích zařízeních v okolí,
 • možnostech finančního zajištění,
 • úřadech, se kterými je třeba jednat,
 • dalších organizacích v případě, že zájemce nespadá do naší cílové skupiny

Komu jsou naše služby určeny?

 

Mužům a ženám bez přístřeší, kteří se dostali do problémů například z důvodů:

 

 • ekonomických (neschopnost platit nájem, exekuce apod.)
 • návratu z výkonu trestu,
 • po opuštění ústavní péče (např. dětského domova po dosažení 18 let, protialkoholní nebo psychiatrické léčby apod.),
 • sociální nepřizpůsobivosti (způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, v ohrožení zejména v důsledku zneužívání návykových látek, zdravotního stavu za současného nevyužívání zdravotní péče, získávání obživy společensky neakceptovatelným způsobem apod.),
 • rozvodu nebo opuštění společné domácnosti,
 • nesoběstačnosti v základních životních situacích

Podmínky přijetí:

 

 • věk nad 18 let
 • být soběstačný
 • nebýt nositelem závažné choroby přenosné na člověka
 • být v takovém aktuálním psychickém stavu, který umožňuje smysluplné a účelné jednání s pracovníky zařízení (tzn. nebýt pod vlivem návykových látek, nevystupovat agresivně apod.)