Podporujeme děti v Jižní Americe

Umíme pomáhat

VOLNOČASOVÉ KLUBY DUHA DOMAŽLICE 

 

Adresa: Kozinova 296 a 297, 344 01 Domažlice

Telefon: 731 433 042

E-mail: andrea.kopova@dchp.charita.cz

Vedoucí: Andrea Kopová, DiS.

 

Provozní doba klubů
pondělí: 10,30 – 16,30
úterý:     13,00 – 16,30
středa:  13,00 – 16,30
čtvrtek:  13,00 – 16,30
pátek:   13,00 – 15,30 (liché týdny)

 

 

Službu podporuje finančně Plzeňský kraj a město Domažlice. 

plzeňský kraj

Domazlice logo

Projekt zahrnuje činnost dvou volnočasových klubů Duha, které lidem se zdravotním postižením umožňují lepší začlenění do přirozené komunity, naplnění jejich životních cílů i posílení sebevědomí.
 
První „velký“ klub je určen pro mládež a dospělé, kteří mají z jakéhokoliv důvodu částečný nebo plný invalidní důchod a nemají možnost navázat přátelské a kamarádské vztahy jako běžný zaměstnaný člověk. Účastníci klubů se nejen podílejí na výrobě různých dekorativních předmětů, ale navštěvují společně i různé akce: výstavy, koncerty, plesy, návštěvy kin a muzeí, výlety apod. 
 
„Malý“ klub, určený pro mentálně postiženou mládež, je alternativou zájmových kroužků u zdravých vrstevníků. Náplní jsou skupinové činnosti z oblasti výtvarné, hudební, pohybové a dramatické výchovy a práce s přírodním materiálem. Drobné užitkové a dekorativní výrobky jsou prezentovány na příležitostných výstavách. 


 

Cílová skupina

  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby se zrakovým postižením

 

 

 

Kromě skupinových činností nabízíme možnost individuální práce s uživateli. U mentálně postižených je to zejména podpora v soběstačnosti a orientaci v širší společnosti (nákupy, doprava…), trénink paměti, u lidí s psychickým handicapem a jinými handicapy je zájem o práci s počítačem, artefiletiku a zpěv.
 
Vedle stálých charitních pracovníků v klubech navíc vypomáhají dva obětaví dobrovolníci.