Stanovisko k integraci cizinců

Vzhledem k tomu, že v médiích a na sociálních sítích se stále šíří řada zavádějících informací o pomoci Charity imigrantům, vydáváme oficiální stanovisko.

Memorandum města a charity upravuje spolupráci při zřízení sociální firmy

Memorandum města a charity upravuje spolupráci při zřízení sociální firmy

Město Plzeň a Diecézní charita Plzeň uzavřou memorandum o vzájemné spolupráci. Ta se týká kooperace při začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením či již sociálně vyloučených v oblasti zaměstnávání a zajištění bydlení. Memorandum obě strany uzavírají na dobu neurčitou.

Den duchovní obnovy

POZVÁNKA 
na den duchovní obnovy na téma Caritas Christi urgent nos (Kristova láska nás žene).

Pozvánka.pdf

Pomáháme krajanům z Ukrajiny

Krajané se už zabydlují v Chebu
Z válkou zmítané Ukrajiny přišlo v loňském roce do České republiky několik rodin s českými kořeny. Čtyři z nich přitom našly nový domov v Chebu. V závěru ledna dorazily do našeho města ze zařízení v Červené nad Vltavou, kde strávily předchozí měsíce. S sebou si většinou přivezly pouze pár tašek, kam se vešel veškerý majetek,který jim zbyl.

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Tento den je příležitostí k vyzdvižení sociální práce jako plnohodnotné profese a připomenutí jejího přínosu pro celou společnost jak na regionální, tak na národní úrovni. Světový den sociální práce byl vyhlášen Organizací spojených národů před třiceti lety a koná se vždy třetí úterý v březnu. Letos ho slavíme 15. března. Charita ČR připravila se svými zaměstnanci a pro své zaměstnance krátké video s anketou. 

 

Nespravedlivý systém financování sociálních služeb

Nespravedlivý systém financování sociálních služeb

TISKOVÁ ZPRÁVA
CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA


Ředitel Charity ČR: „Nespravedlivý systém financování sociálních služeb poškozuje celou naši společnost.“
Ačkoli se stále více našich spoluobčanů dostává z důvodu stáří, nemoci či kvůli ztrátě zaměstnání, dluhům a rozvodu manželství do tíživé životní situace, nejsou neziskové organizace, které jim z osobních trablů pomáhají, sami řádně zabezpečeny a jejich zaměstnanci žijí často v napětí a nejistotě. Na tento rozpor, zapříčiněný současným dotačním systémem, upozornil 3. března ředitel Charity ČR Lukáš Curylo při setkání s premiérem České republiky Bohuslavem Sobotkou.

Pomoc uprchlíkům

Charita a pomoc migrantům

Nejčastěji kladené otázky


Proč pomáháme uprchlíkům?

Česká republika je demokratickou zemí respektující demokratické principy Evropy. Zavázala se dodržovat Úmluvu o právním postavení uprchlíků – tedy přijímat uprchlíky, kteří jsou nuceni opustit svoji zemi. V právním řádu ČR je to zakotveno v článku 43 Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR. Je zde uvedeno, že Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod.

Dobročinná akce ve prospěch azylového domu

Zajímavým způsobem se rozhodly pomoci Azylovému domu pro matky s dětmi v tísni v Domažlicích některé známé ženy v Plzni. Reportáž přinesla televize Plzeňská 1.

https://www.youtube.com/watch?v=D7xa5xYXCQs&feature=youtu.be

 

Poděkování koledníkům

Tříkrálová sbírka stojí na nohou všech těch malých i velkých koledníků, co poctivě obcházejí domy našich měst a vesnic. 1. března v kulturním domě Šeříkovka  jim všem poděkujeme .

Koncert pro hospic

Koncert pro hospic

Známý písničkář Vojta Kiďák Tomáško podpoří koncertem provoz Hospice sv. Jiří na Tachovsku. Pozvánka zde.

Rozhovor s novým biskupem Diecéze plzeňské

 Novým plzeňským biskupem bude od konce dubna generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub. Přinášíme rozhovor, který odvysílal Český rozhlas - stanice Radiožurnál.

Ohlasy na nového biskupa Diecéze plzeňské

Ohlasy na nového biskupa Diecéze plzeňské

(Město Plzeň 12.2. 2016) Plzeňská diecéze bude mít nového biskupa. Františka Radkovského střídá Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference, farář pražské baziliky svatého Petra a Pavla a děkan Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě. Biskupem plzeňské diecéze ho dnes jmenoval papež František, v pravé poledne byl představen v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni.

Nový biskup Diecéze plzeňské

Nový biskup Diecéze plzeňské

Svatý otec, papež František dnes, 12. února 2016, jmenoval biskupem plzeňské diecéze Monsignora Tomáše HOLUBA, generálního sekretáře České biskupské konference, faráře baziliky svatých Petra a Pavla a děkana Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě.

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Nejen pro věřící, ale také pro všechny, kdo se chtějí přidat, je určeno pozvání k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Střecha nad hlavou není samozřejmost

Střecha nad hlavou není samozřejmost

Rádi tlumočíme poděkování jedné z klientek, které pomohl pobyt v Azylovém domě Betlém Cheb k návratu do normálního života.

Benefiční ples

Benefiční ples

Diecézní charita Plzeň a Centrum španělské kultury a vzdělávání si Vás dovolují srdečně pozvat na 1. Benefiční ples na podporu humanitárních projektů v Jižní Americe.

Charita ČR se stala generálním poskytovatelem integračních služeb pro uprchlíky

Ilustarční snímek: Jindřich Štreit (z cyklu Jsme ze stejné planety)

Charita Česká republika je od 1. ledna na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR generálním poskytovatelem integračních služeb pro azylanty pro rok 2016. Prostřednictvím Charity tak poputuje podpora osobám s udělenou mezinárodní ochranou (azyl nebo doplňková ochrana). Státní integrační program (SIP) je pro rok 2016 nastaven až na 2 000 oprávněných osob. Charita současně zve ke spolupráci další organizace.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal loňskou částku. Děkujeme!

Kolednice z Dolní Lukavice na Plzeňsku. Foto: Radek Hora

Koleda Tříkrálové sbírky 2016 je sečtena. Výsledná částka činí obdivuhodných 96 milionů Kč, tedy o více než 6,6 miliónů korun více než loni. Výnos pomůže lidem v sociální nouzi, matkám s dětmi v tísni, seniorům, lidem s postižením a vážně nemocným, ale třeba i dětem v Latinské Americe - část výtěžku totiž půjde na projekty rozvojové spolupráce v zahraničí.

Kardinál Dominik Duka děkuje za Tříkrálovou sbírku

Kardinál Dominik Duka děkuje za Tříkrálovou sbírku

V těchto dnech se postupně seznamujeme s výsledky Tříkrálové sbírky 2016 a čekáme na její finální vyhodnocení. Předseda České biskupské konference, kardinál Dominik Duka, poděkoval 29. ledna otevřeným dopisem všem, kteří se o letošní šíření radostné zvěsti jakkoliv zasloužili. Přinášíme plné znění dokumentu.

Tříkrálová sbírka v Plzeňské diecézi je rekordní

Tříkrálová sbírka v Plzeňské diecézi je rekordní

Tříkrálová sbírka 2016 překonala  výsledek z loňského roku na úrovni České republiky i v Plzeňské diecézi. V naší diecézi výtěžek překonal 4 milióny. Konečné výsledky zde. Finanční prostředky pomohou potřebným v mnoha charitních projektech a sociálních službách. Záměry a využití Tříkrálové sbírky jsou k dispozici zde.

Statistika všech Intervenčních center v ČR za loňský rok

Statistika všech Intervenčních center v ČR za loňský rok

Pachatelé domácího násilí a osoby, které ohrožují. Čísla za rok 2015 za všechny kraje České republiky naleznete v tomto článku a přiložených grafech.

Na Klatovsku vykoledovali přes milion korun

Na Klatovsku vykoledovali přes milion korun

Tři králové na Klatovsku obešli stovky obcí. Koordinátoři sbírky se shodli, že lidé byli letos vstřícnější. Tříkrálová sbírka byla na Klatovsku velice úspěšná. Podařilo se vybrat zhruba 1,2 milionu korun. Vedení charit se shodují, že lidé byli letos vstřícnější.


 

V mrazivých dnech Charita rozšířila stávající pomoc pro lidi bez domova

Ilustrační snímek: Richard Bouda

Uhodily mrazy a strávit noc „na ulici“ či jen dlouhodobý pobyt venku v zimě může být vysoce nebezpečné. Charita v tomto období pravidelně vyhlašuje krizový režim a posiluje kapacitu svých zařízení pro sociálně slabé, aby lidé žijící na ulici mohli pobýt v teple, dostali teplé jídlo a nápoje, případně i vhodné oblečení a obuv. Ve stávajících charitních noclehárnách a ubytovnách v azylových domech a denních centrech přibyla třeba nová lůžka nebo alespoň „teplé židle“ či prodloužení provozní doby.

Tříkrálová koleda skončila

Tříkrálová koleda skončila

Tisková zpráva Charity ČR

 (ČR) Tříkrálové koledování v ulicích skončilo, koledníky s pokladničkou opatřenou logem Charity už dnes nepotkáte. V plném proudu je úřední rozpečeťování kolednických schránek a pečlivé sčítání obsahu.

Hospic přijme lékaře

Hospic přijme lékaře

Hospic svatého Lazara v Plzni PŘIJME LÉKAŘE se zájmem o paliativní medicínu na hlavní nebo vedlejší PP.
Dále hledáme lékaře – konziliáře v oborech neurologie, psychiatrie, dermatologie.