Skryté bezdomovectví

Tisková zpráva

Plzeň si nechala zpracovat analýzu týkající se latentního bezdomovectví, získala údaje od obyvatel 70 místních ubytoven. Data vycházející z odpovědí 718 osob starších 15 let budou podkladem pro nastavení efektivních služeb poskytovaných městem. Dotazovaní se vyjadřovali k formě obživy, své finanční situaci, důvodům pobytu na ubytovnách, četnosti jejich střídání a podobně. Pro odbor sociálních služeb magistrátu analýzu zpracovala katedra sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Charitní pomoc ukrajinským uprchlíkům probíhá i v Rusku

Předávka humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům v ruském Rostově

Od září 2014 pomáhá Charita Jižní Rusko ukrajinským uprchlíkům, kteří přišli například do města Rostov. Poskytuje jim jídlo a balíčky s hygienickými potřebami, ložní prádlo a dětskou výživu. Mnoho uprchlíků se vyjádřilo kladně o přiměřenosti balíčku potravin, které vydrží delší dobu.

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel jménem příslušníků AČR, Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Vojenského zpravodajství uzavřel dohodu o spolupráci s Charitou ČR, zastoupenou jejím ředitelem Lukášem Curylem.

Výběrové řízení Hospic sv. Lazara

Výběrové řízení Hospic sv. Lazara

Hospic sv. Lazara v Plzni vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky. Inzerát zde:

Charitní ples v Tisové

Charitní ples v Tisové

Oblastní charita Bor pořádala tradiční společenský ples, který proběhl v kulturním domě Tisová.

Studie k právu na potraviny přispívá do širší diskuse

Obálka studie Přímé zahraniční investice do zemědělsko-potravinářských sítí v Indii a subsaharské Africe

V lednu 2015 vydaly organizace Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR z Německa, Mendelova univerzita v Brně a Charita ČR studii Přímé zahraniční investice do zemědělsko-potravinářských sítí v Indii a subsaharské Africe. Studie stejně jako v únoru pořádané výzkumné kolokvium patří k důležitým aktivitám projektu  EcoFairTrade, který se věnuje problematice práva na potraviny.

Máme novou službu

Máme novou službu

Job Centrum pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným najít práci (převzatá zpráva).

Kardinál Duka poděkoval dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky

Kardinál Dominik Duka poděkoval dárcům a koledníkům TKS 2015.

Upřímný dík za organizaci letošní Tříkrálové sbírky vyjádřil kardinál Dominik Duka v dopise, zaslaném řediteli Charity ČR Lukáši Curylovi. „Má poděkování patří všem, kteří se svým darem na této sbírce podíleli, ale i těm, kteří její přípravě a průběhu věnovali svůj čas a energii.“

Charita představila Stínovou zprávu za rok 2014

Charita představila Stínovou zprávu za rok 2014

Několik měsíců trvající sběr dat, dotazování a pilování textu přineslo své plody: česká Charita představila veřejnosti text Stínové zprávy, která z pohledu neziskové organizace analyzuje a komentuje sociální situaci v ČR. Zpráva je kamínkem do mozaiky Caritas Europa a příspěvkem do Strategie Evropa 2020, vyhlášené Evropskou unií.

Děti pomohly Domovu sv. Aloise

Děti pomohly Domovu sv. Aloise

Částku 100 tisíc korun načetly děti z charitativního projektu Čtení pomáhá pro Domov sv. Aloise v Plzni. Peníze půjdou na úpravu zahrady, která se tak stane dostupnou pro všechny obyvatele domu, a na stavbu pergoly, kde budou moct senioři odpočívat, svačit a věnovat se svým zálibám. Na pomoci se podílely děti z celé České republiky.

Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena. Děkujeme!

Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena. Děkujeme!

Charita sečetla obsah všech pokladniček sbírky. Výsledky ukazují, že dárci byli ke koledníkům štědří, sešlo se přes 89 milionů Kč. „Výnos dokazuje, že lidé mají otevřená srdce pro potřeby spoluobčanů, kteří se ocitli ve složité životní situaci,“ říká ředitel Charity ČR..

Návštěva ministryně Marksové v Chebu

Návštěva ministryně Marksové v Chebu

Na Chebsko zavítala v ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. V rámci návštěvy navštívila i Dům sociálních služeb Betlém Cheb, kde se seznámila s provozovanými službami.

Výsledky Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka opět potvrdila, že štědrost, solidarita a vědomí pomoci  potřebným lidem vzrůstá.

Sčítání Tříkrálové sbírky se chýlí ke konci

Sčítání Tříkrálové sbírky se chýlí ke konci

Poslední pokladničky čekají na úřední rozpečetění. Výsledky ukazují, že letos byli dárci ke koledníkům štědří. „Chci vyjádřit náš vděk za výnos sbírky, která pomůže mnoha lidem v nouzi,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Oceňuji nasazení koledníků, děkuji i za klienty

Oceňuji nasazení koledníků, děkuji i za klienty

"Tříkrálová sbírka se stala nedílnou součástí začátku nového kalendářního roku v naší zemi. Na to jsme, myslím, všichni hrdí," říká v rozhovoru ředitel Charity ČR Lukáš Curylo, který se koledování aktivně zúčastnil s ostravskými kolegy a s rodinnými příslušníky.

Hledá se partner pro mongolský projekt

Charita ČR prodlužuje výběrové řízení na partnerskou organizaci pro nově připravovaný projekt zaměřený na vytvoření systému recyklace použitého stavebního materiálu v Mongolsku. Termín pro zasílání nabídek je upraven na 31. ledna 2015.  Bližší informace a zadání najdete v dokumentu Call for Project Partner (soubor docx v angličtině).

Tříkrálová sbírka 2015 v Plzeňské diecézi

Tříkrálová sbírka 2015 v Plzeňské diecézi

 

Tříkrálová sbírka se naplno rozběhla na mnoha místech Plzeňské diecéze. Prohlédněte si fotogalerie!

Tři králové objektivem kamery

Jak nás zachytila kamera

 

Tříkrálová sbírka pokračuje i po svátku Tří králů

Tříkrálová sbírka pokračuje i po svátku Tří králů
Slavnost Zjevení Páně (Epifanie) neboli svátek Tří králů je sice za námi, Tříkrálová sbírka Charity ČR však ještě nekončí. S koledníky, kteří na ulicích zpívají a vybírají peníze do zapečetěných pokladniček, se můžeme potkat do středy 14. ledna.

 

Tříkrálová sbírka je v plném proudu také v Moravskoslezském kraji

Tříkrálová sbírka je v plném proudu také v Moravskoslezském kraji

Patnáctá Tříkrálová sbírka, která probíhá v tradičním termínu od 1. do 14. ledna, nabírá právě nejvyšší obrátky. S koledníky se můžete v těchto dnech setkat nejen u Vás doma, ale také v hlavních zpravodajských relacích většiny médií.

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst se v lednu opět vyrojí charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem v obtížné situaci, kterým Charita pomáhá.

Ecofair Media – jídlo pro všechny!

Charita Česká republika společně s německou Nadací Heinrich-Böll-Stiftung a organizací Misereor vyhlašují soutěž pro studenty filmových a mediálních oborů na téma Lidské právo na potravu v kategoriích Sociální média, Dokumentární film, Animovaný film a Krátký film. Výhrou je stipendium ve výši 8 500 eur na provedení zamýšleného projektu. Více informací v letáku.

Poradna pro oběti trestné činnosti

V Domě sociálních služeb Betlém Cheb se uskutečnilo pracovní setkání, které uspořádala Poradna pro oběti trestných činů. Tato služba patří k nejmladším, které provozuje Diecézní charita Plzeň v Chebu.

Sportovní areál na levém břehu Ohře

Diecézní charita Plzeň se jako partner podílela na realizaci projektu „Turistické využití levého břehu Ohře“, financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Příjemcem dotačních prostředků, poskytnutých na realizaci tohoto projektu, bylo město Cheb. Provoz areálu, vybudovaného v rámci realizace projektu na levém břehu Ohře, byl slavnostně zahájen v červnu 2013. Celkové způsobilé náklady projektu dosáhly téměř 135 mil. Kč, z toho více než 114 mil. Kč pokryla přijatá dotace.

Potravinová sbírka v Plzeňském kraji

Potravinová sbírka v Plzeňském kraji

Druhý ročník charitativní Národní potravinové sbírky překonal výsledek z loňského roku. Občané darovali 146 tun jídla pro potřebné, dalšími 25,5 tuny přispěly firmy a 1,6 tuny věnovali lidé přes internet.