Skauti v Domově sv. Alžběty

Skauti v Domově sv. Alžběty

Skauti v Domově sv. Alžběty
Členové skautského středisko Jožky Knappa uspořádali večerní koncert v Domově sv. Alžběty. Část 13. klubu oldskautů Bílá Střela pod vedením Jiřího Berana připravila bohatý repertoár, zejména trampských písní. Bylo krásné slunečné odpoledne a v příjemném prostředí zeleného dvorku si místní obyvatelé naplno užívali písně, které znají velmi dobře ze svého mládí. K lepší náladě se podávalo chlazené pivo. Hodina a půl zpívání a povídání neunavila posluchače ani zpěváky. Při loučení skauti přislíbili navštívit Domov znovu, v předvánočním čase s koledami.

Podpořte našeho kandidáta na Cenu Ď

Podpořte našeho kandidáta na Cenu Ď

Cenu Ď v Plzeňském kraji obdržel Milan Nový, kterého nominovala na ocenění Diecézní charita Plzeň za jeho dobrovolnické aktivity v Tříkrálové sbírce. Milan Nový už 14 let obchází s malými koledníky a putuje dům od domu, aby pak vybrané peníze posloužily potřebným. 

DCHP připravuje své zaměstnance na pomoc při mimořádných událostech

DCHP připravuje své zaměstnance na pomoc při mimořádných událostech

DCHP uspořádala první ze tří školení, které mají zvýšit kvalitu a komplexnost pomoci DCHP při mimořádných událostech. Školení bylo zaměřeno na přípravu 20 zaměstnanců DCHP v terénní sociální práci při mimořádných událostech.

Normální je pomáhat

Normální je pomáhat

V úterý 3. června bude DCHP prezentovat své služby v prostoru "U Branky" v Plzni. Tato akce je jednou z těch, kterými si připomínáme 20. výročí založení .

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Rozsáhlé povodně v Srbsku a v Bosně a Hercegovině způsobily obrovské škody. Charita ČR ze svého krizového fondu uvolnila částku 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou finanční sbírku a dárcovskou SMS. Nabízíme banner a plakátky ke stažení. 

Charita pro Ukrajinu: podpora nemocnic a psychiky

Ukrajinská vlajka

Zástupci Charity ČR předali čtyřem krajským nemocnicím na západní Ukrajině lékařské přístroje. Byli také přítomni psychosociálnímu školení v Kyjevě ve Lvově.

ZŠ Chotěšov pomáhá Charitě

ZŠ Chotěšov pomáhá Charitě

Základní škola Chotěšov už řadu let pomáhá charitním projektům hlavně prostřednictvím Tříkrálové sbírky. Také letos chotěšovské skupinky Tří králů přispěly do rekordního výnosu TS.

Dobročinný koncert

Dobročinný koncert

V úterý 29. dubna se uskutečnil v kostele sv. Martina a Prokopa v plzeňských Lobzích dobročinný koncert. Jeho organizátorem bylo Gymnázium Luďka Pika, které tak pomohlo rozvojovým projektům DCHP v Jižní Americe.

Setkání Charit: příležitost k profesnímu rozvoji i neformálnímu setkání

Setkání Charit: příležitost k profesnímu rozvoji i neformálnímu setkání

Arcidiecézní charita Praha uspořádala v uplynulém týdnu vzdělávací a pracovní setkání, kterého se zúčastnili pracovníci farních charit v pražské arcidiecézi a také zástupci arci/diecézních charit České Budějovice, Litoměřice, Olomouc, Plzeň a ostravsko-opavské. »»»

Charita ČR: Na Ukrajině podpoříme zdravotní střediska a centra pomoci

Majdan v Kyjevě. Snímek Rostilav Strojvus

Nedávné nepokoje a krveprolití v Kyjevě postihly nejen obyvatele tohoto města, ale citelně zasáhly do životů řady účastníků z dalších oblastí Ukrajiny. Právě na západní Ukrajinu bude směřovat další pomoc Charity ČR, na kterou získala dotaci MZV.

Charita ČR vysílá na Ukrajinu svého zástupce

Na Ukrajinu Charita ČR vyslala svého zástupce, aby spolu se slovenským kolegou přímo na místě domluvili způsob pomoci lidem, kteří byli zranění anebo se ocitli ve stavu nouze po nedávných nepokojích. Jednou z obětí násilných událostí je i rodina, které odstřelovač zabil otce.

Charita otevřela DMS UKRAJINA

Charita ČR pokračuje ve finanční sbírce na pomoc Ukrajině, současně také otevírá dárcovskou SMS ve tvaru DMS UKRAJINA, na číslo 87 777.

Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem

Rozpečeťování pokladniček v Praze

Vážení návštěvníci, bohužel Vás musíme informovat, že se v posledních dnech začalo prostřednictvím internetu šířit lživé nařčení, proti kterému se musíme zásadně ohradit! Tento řetězový e-mail (hoax) se snaží poškodit dobré jméno Charity ČR a její Tříkrálovou sbírku. 

Domácí hospic

Domácí hospic

Téměř všichni lidé by si přáli prožít poslední dny života doma ve společnosti blízkých, podle odborných studií však z 90 procent umírají v často nepřátelsky vnímaném prostředí nemocničních zařízení. Změnit tento nepoměr by mohly pomoct tzv. domácí hospice. Nemocní by zůstali ve známém prostředí, rodině by byl k dispozici speciálně vyškolený personál.

Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu

Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod.

Nový pořad Tv Noe: Charita ve středu

Domov pokojného stáří v Cetechovicích

Charita ve středu je název nového pořadu Televize Noe, který každý měsíc divákům představí některou z životních situací, v níž se člověk neobejde bez pomoci druhých. První díl 19. února bude věnován Alzheimerově chorobě a projektu Charity Kroměříž v Cetechovicích.

Chráněné bydlení Sladkovského

Chráněné bydlení Sladkovského

Městská charita Plzeň úspěšně dokončila rekonstrukci objektu na adrese Sladkovského 16, Plzeň. Projekt Chráněné bydlení byl finančně podpořen z ESF, konkrétně z ROP Jihozápad (cca 8 mil. Kč), dále od Statutárního města Plzně (2 mil. Kč), německého podpůrného programu Renovabis (cca 1 mil. Kč) a z programu Prazdroj lidem. Rekonstrukce objektu probíhala od 1.10.2012 do 31.12.2013 a celkové náklady přesáhly 12 mil Kč.

Závěrečná zpráva o povodních v roce 2013

Závěrečná zpráva o povodních v roce 2013

Charita ČR se v roce 2013 významně podílela na pomoci postiženým při povodních. Povodně naštěstí nezpůsobily v Plzeňské diecézi tak velké škody, jako v jiných regionech. Terénní krizová služba DCHP ale kromě pomoci na postižených místech Plzeňska pomáhala i charitním službám v jiných oblastech Česka. Do pomoci se zapojila i řada farních a oblastních charit Plzeňské diecéze, které organizovaly materiální a fianční sbírky. Souhrnná zpráva o pomoci Charity ČR zde:

Adopce na dálku na portálu Generace 21

Internetový portál GENERACE 21 uveřejnil rozhovor s asistentkou projketu Adopce na dálku Rúženou Kudrnovou. Link zde. Článek ke stažení zde.

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Dárci charitní Tříkrálové sbírky byli i letos ke koledníkům štědří. Do zapečetěných pokladniček a prostřednictvím DMS věnovali celkem přes 82 milionů korun. Výtěžek pomůže zejména lidem v nouzi a s postižením, nemocným a seniorům. Část výnosu jde na humanitární pomoc.

Rozhovor: Rok v čele Charity Česká republika

Rozhovor: Rok v čele Charity Česká republika

"Největší radost mi činí, když má manažerská práce přináší užitek a oporu těm, kteří slouží v první linii," říká Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. Čtěte rozhovor, který poskytl pro Bulletin Arcidiecézní charity Praha.

TISKOVÁ ZPRÁVA – Tříkrálová sbírka 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA – Tříkrálová sbírka 2014

15. ledna 2014 byl sečten výtěžek „Tříkrálové sbírky 2014“ v Aši a okolních obcích. Sbírky se zúčastnilo 11 skupinek koledníků a celkem vybrali 51 201 Kč.

TISKOVÁ ZPRÁVA – Tříkrálová sbírka 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA – Tříkrálová sbírka 2014

14. ledna 2014 byl sečten výtěžek „Tříkrálové sbírky 2014“ v Karlových Varech a okolních obcích. Sbírky se zúčastnilo 90 skupinek koledníků a celkem vybrali 161 147,- Kč, což je o téměř 48 000 Kč více, než v roce 2013 a nejvíce za celou čtrnáctiletou historii Tříkrálové sbírky.

Program Sociálně terapeutických dílen Farní charity K. Vary

Program Sociálně terapeutických dílen Farní charity K. Vary

Nový program, který přináší Sociálně terapeutické dílny, nese název „ADOPCE NAŠICH ZVÍŘÁTEK“.

Tříkrálové koledování pokračuje také o víkendu  

Ilustrační foto: Jiří Víšek, Světlá nad Sázavou

Koledníci charitní Tříkrálové sbírky v mnoha městech a obcích již rozdali svoje radostné poselství o narození Ježíška v Betlémě, koledníky však můžete potkat také o nastávajícím víkendu. Dílčí výnos letošní sbírky (26 milionů Kč) vzbuzuje naději na dobrý výsledek.