Kulatý stůl - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit města Cheb – 19.6.2013

Akce byla uspořádána u příležitosti ukončení realizace projektu Pracovně poradenské centrum Cheb (PPC Cheb). Cílem Kulatého bylo seznámit přítomné s projektem a jeho realizací, aktivitami a činnostmi, se zkušenostmi získanými v průběhu realizace, s výsledky projektu a s tím, co se v rámci projektu povedlo zrealizovat, jaké problémy byly při realizaci identifikovány a jaká jsou doporučení a výsledky projektu. Byla podána též informace o spolupráci se zástupci státní a místní správy v průběhu projektu.

Akce se konala dne 19.6.2013 od 10-13 hod v zasedací místnosti Domu sociálních služeb Betlém Cheb, Koželužská 19, Cheb.

 prezentace PPC Kulatý stůl 19.6.2013.pptx

Charita ČR rozdala pomoc za více než pět milionů korun

Charita ČR rozdala pomoc za více než pět milionů korun

Rozruch kolem povodní pomalu utichá, Charita však zůstává s lidmi dál. V terénu probíhá sociální šetření a první psychologická pomoc, s odklízením následků pomáhají týmy dobrovolníků. Sbírka již překročila částku 8,3 milionů Kč.

Souhrn sbírky a poděkování dárcům – Povodně 2013 FCH Karlovy Vary

Souhrn sbírky a poděkování dárcům – Povodně 2013 FCH Karlovy Vary

Při povodních v letošním roce se do sbírky na pomoc postiženým lidem a oblastem zapojila také Farní charita Karlovy Vary. Lidé přinášeli dary, které byly poté odvezeny a předány na místech, kde je bylo zapotřebí (Litoměřice a okolí). V příloze naleznete souhrn věcí (darů), které byly převzaty od dárců.

Charita ČR převzala od ministra zahraničí cenu Gratias Agit

Charita ČR převzala od ministra zahraničí cenu Gratias Agit

Dvacetiletou práci Charity Česká republika v oblasti pomoci potřebným ocenilo ministerstvo zahraničních věcí. Diplom, odznak a zajímavou skleněnou plastiku převzali společně prezident a ředitel Charity ČR.

Poskytovatelé sociální péče v Karlovarském kraji čekají na dotace. Řada z nich nemá na provoz

Většina organizací, které poskytují sociální péči, má finanční potíže. Dosavadní systém státních příspěvků totiž funguje špatně a každý rok kvůli tomu musí vláda dodatečně posílat do regionů mimořádné finanční dotace. Situace se opakuje i letos. Na peníze bude čekat i řada organizací z Karlovarského kraje.

Povodně: Charita chystá „běh na dlouhou trať

Povodně: Charita chystá „běh na dlouhou trať

V průběhu uplynulých dvou týdnů velká voda prošla údolím českých řek, udeřila však i v místech, kde normálně tečou „obyčejné“ potoky. Voda postupně opadla, pomoc obětem povodní tím však zdaleka nekončí. „Čeká nás běh na dlouhou trať,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Voda opadla, pomoc Diecézní charity Litoměřice pokračuje

Voda opadla, pomoc Diecézní charity Litoměřice pokračuje

Pomoc Diecézní charity (DCH) Litoměřice se v současné době soustředí na materiální zajištění postižených domácností, pomoc dobrovolníků a monitoring zatopených oblastí.

výměna lůžek

výměna lůžek

Farní charitě Stříbro se podařilo zajistit pro uživatele Domova pro seniory bl. Jana Pavla II výměnu 10 lůžek za elektrická polohovací lůžka. Akce byla spolufinancována Městem Stříbro. Zastupitelstvo Města Stříbra schválilo návrh Finančního výboru a zahrnulo do sestavovaného rozpočtu finanční částku ve výši 100 000 Kč na výměnu lůžek v našem zařízení. Do budoucna zbývá vyměnit zbylých 5 lůžek. Město Stříbro přislíbilo podporu i v roce 2014. Polohovací zařízení usnadňuje práci personálu, slouží jako prevence proti proleženinám uživatelů a zajišťuje jim větší bezpečnost a pohodlí. Rádi bychom touto cestou poděkovali zastupitelům Města Stříbro a všem, kteří se na této akci podíleli.

Děkujeme za spolupráci s médii. Článek vyšel v Tachovském deníku a Stříbrském zpravodaji. Celý článek naleznete zde.

Na povodňové konto Charity ČR přišlo už přes 3 miliony korun

Na povodňové konto Charity ČR přišlo už přes 3 miliony korun

Částka na sbírkovém kontě Charity ČR překročila v pondělí odpoledne 3 miliony Kč. Po celé republice pokračují charitní humanitární sbírky a distribuce pomoci do zasažených oblastí, probíhá také pomoc psychosociální a duchovní.

Poděkování kardinála Duky

Poděkování kardinála Duky

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP děkuje všem dobrovolníkům, kteří nabídli svou pomoc a v postižených místech se podílejí na odklízení škod, které napáchala povodeň. Stejně tak je pražský arcibiskup vděčný lidem, kteří přispívají finanční částkou na konto Charity Česká republika.

Humanitární sbírka stále pokračuje!

Humanitární sbírka stále pokračuje!

V sobotu 8. 6. 2013 jsme odvezli první část humanitární sbírky do Litoměřic.

Humanitární sbírka DCHP pokračuje

Humanitární sbírka DCHP pokračuje

Diecézní charita Plzeň pokračuje v materiální sbírce humanitární pomoci pro lidi zasažené povodněmi. Do humanitárního skladu DCHP v ulici CUKROVARSKÁ 16, Plzeň (naproti depu PMDP) můžou lidé přinášet zejména následující věci: Savo, rukavice, holínky a další úklidové a ochranné prostředky. Z pracovního nářadí například lopaty, kbelíky, kartáče, košťata apod. Oblečení není v současné době potřeba. Sklad je otevřen od 8:00 do 16:00, ve středu a čtvrtek do 18:00...celý článek

Povzbuzení od prezidenta Charity ČR

Povzbuzení od prezidenta Charity ČR

"Je mně upřímně líto těch, kterým se to stalo, ale zároveň si také uvědomujeme, že všechno zlé je pro něco pozitivní a až přejdou tyto povodně a my začneme uklízet, určitě se tyto bolesti promění v něco nového," vysílá povzbuzující vzkaz všem postiženým Mons. Pavel Posád, prezident Charity Česká republika a pomocný biskup českobudějovický,

Charita ČR ubytovala evakuované, pomůže i Morava

Charita ČR ubytovala evakuované, pomůže i Morava

Do pomoci oblastem zasaženým povodněmi se zapojila síť Charity ČR, v tuto chvíli zejména poskytuje ubytování a další pomoc evakuovaným. Zároveň probíhá šetření v terénu, postiženým oblastem v Čechách chystají podporu také Charity na Moravě a ve Slezsku.

Humanitární sbírka Farní charita Karlovy Vary

Humanitární sbírka Farní charita Karlovy Vary

Farní charita Karlovy Vary vyhlašuje materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi zasažené povodní 2013.

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Celkem 2,62 milionu korun uvolňuje okamžitě Charita Česká republika na pomoc lidem a obcím zasaženým povodněmi. Spouští také krizovou linku. Charity koordinují sběr materiální pomoci a zapojení dobrovolníků. Lidé mohou nadále přispívat na sbírkové konto.

Diecézní charita je připravena pomoci

Diecézní charita je připravena pomoci

Diecézní charita Litoměřice nabízí prostřednictvím starostů postižených obcí ubytování.

Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírku

Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírku

Pracovníci a dobrovolníci Charity Česká republika se stejně jako již několikrát v nedávné historii opět chystají pomoci v boji s následky ničivých povodní. Akci lze podpořit příspěvkem na účet, ale také formou DMS.

Speciální cena pro Karla Žádníka ve studentské fotosoutěži Czech MDGs Photo

Speciální cena pro Karla Žádníka ve studentské fotosoutěži Czech MDGs Photo

Téma soutěže: ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ

 Karel Žádník žije se svojí matkou v Azylovém domě pro matky s dětmi v Chebu. Zúčastnil se studentské fotosoutěže ve které získal speciální cenu.

1. místo: „Desire“; Soňa- Karen Storová, Gymnázium J. Heyrovského, Praha (Cena: Fotografický kurz) 2. místo: „Těžba dřeva“; Kristýna Sedláková, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (Cena: Poukázky na fotoslužby v Centru FotoŠkoda v hodnotě 1500 Kč) 3. místo: „Naslouchat“; Tereza Vejvodová, Gymnázium Jana Palacha, Praha (Cena: Předplatné časopisu FotoVideo)

Speciální cena: Karel Žádník, 4. základní škola v Chebu (Cena: Poukázky na fotoslužby v Centru FotoŠkoda v hodnotě 1500 Kč) Za komplexní, vystihující a působivé pojetí fotografií vztahujících se ke všem osmi MDGs pořízených v prostředí azylového domu v ČR. Všechny soutěžní snímky si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkazu. www.facebook.com/mdg15.cz

Charita ČR převezme cenu Gratias Agit

Charita ČR převezme cenu Gratias Agit

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika byla nominována na cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí pro rok 2013. Ocenění převezmou 7. června ředitel a prezident organizace.

Poslední motivační kurz Pracovně poradenského centra Cheb

Poslední motivační kurz Pracovně poradenského centra Cheb

Sedmnáctým květnem skončila série motivačních kurzů probíhajících v rámci aktivit Pracovně poradenského centra v Chebu. Posledních šest osvědčení o absolvování kurzu bylo předáno, jedna z klientek nastupuje k 3.6.2013 do zaměstnání a svářečský kurz se chystá absolvovat nejmladší člen skupiny devátého motivačního kurzu.

 Všichni klienti Pracovně poradenského centra jsou srdečně zváni ke Kulatému stolu, který se uskuteční 19.6.2013, a kde budou mít příležitost vyjádřit své pocity ze spolupráce s celým týmem PPC a obecně, jakým způsobem jejich život, především ve sféře pracovní, ovlivnila naše činnost.

Návštěva Meditační zahrady

Návštěva Meditační zahrady

Ještě než přišly chladné a deštivé dny, stihli klienti Domova pokojného stáří sv. Alžběty navštívit krásné prostředí Meditační zahrady v Doudlevcích. Na počátku vzniku této zahrady stál pan Luboš Hruška, člen konfederace politických vězňů, který byl v době komunistické vlády v roce 1949 odsouzen k 18-ti letům vězení. Ve vězení strávil 11 let - když byl v kriminále pokřtěn, slíbil si, že když přežije a vrátí se domů, přebuduje původni ovocný sad na Památník obětem zla. S realizací začal v roce 1960 a po 30 letech budování a náročné práce otevřel zahradu pro veřejnost v roce 1990.  V roce 1995 věnoval Luboš Hruška Památník obětem zla plzeňskému biskupství. Součástí zahrady je také Křížová cesta, která byla vytvořena akademickým sochařem Romanem Podrázským a kaple zasvěcená svatému Maxmiliánu Kolbe. Při realizaci zahrady šlo Luboši Hruškovi především o to, aby trvale připomínala utrpení lidí, kteří se postavili totalitním režimům - ať už fašistickému nebo komunistickému. Přál si, aby každý člověk načerpal v zahradě sílu k postavení se zlu a sílu k odpuštění. Jsme velmi vděčni, že právě v Plzni máme možnost navštěvovat toto pokojné a inspirativní místo.

Charity z celé ČR posílily spolupráci při pomoci obětem domácího násilí a obchodu s lidmi

Pracovníci Charit z celé České republiky se sešli na pracovním setkání k problematice domácího násilí a obchodování s lidmi pořádané Projektem Magdala. Cílem setkání bylo nejen informovat o změnách v zákoně zabývajícím se oběťmi trestných činů, ale především vyvolat diskusi o prioritách, cílech a vizích Projektu Magdala.

Rozhovor pro Český rozhlas s ředitelem Farní charity KV Ing. Alešem Klůcem a Ditou Matoušovou DiS.

Český rozhlas uskutečnil rozhovor s ředitelem Farní charity Karlovy Vary Ing. Alešem Klůcem a vedoucí Denního stacionáře pro seniory Ditou Matoušovou DiS. Rozhovor byl na téma - Rozšíření služeb stacionáře pro lidi s Alzheimerovou nemocí a certifikát ČALS Vážka.

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Stacionář pro seniory je zároveň informační a poradenské centrum garantované Českou alzheimerovskou společností Praha. Naše zařízení je zatím jediné v Karlovarském kraji, které získalo "Certifikát kvality Vážka" udělované Českou alzheimerovskou společností.