Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Svatý otec Benedikt XVI. (85 let) uvedl, že 28. února 2013 opustí svůj úřad. Důvodem jeho rozhodnutí je vysílení a pokročilý věk.

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící v ČR opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Charita ČR má nového ředitele

Charita ČR má nového ředitele

Novým ředitelem Charity ČR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je současně ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci ředitele Charity ČR vystřídal Oldřicha Haičmana, kterému k 31. lednu 2013 skončil jeho mandát.  

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Video z Meclova

 

Do videotéky DCHP bylo přidáno nové video. Celá videotéka zde: http://www.plzenska-televize.cz/diecezni-charita/videa/centrum-socialni-rehabilitace-meclov

V pořadí již šestý motivační kurz Pracovně poradenského centra v Chebu se chýlí ke konci

V pořadí již šestý motivační kurz Pracovně poradenského centra v Chebu se chýlí ke konci. V novém prostředí tzv. Union vily budou 8.2.2013 sedmi účastníkům předána osvědčení o jeho absolvování. Šest z nich dále úspěšně prošlo přijímacím řízením a v průběhu února a března 2013 nastupují do zaměstnání. Souběžně bude 1.2.2013 zahájen sedmý motivační kurz. Dalších osm uchazečů bude mít příležitost změnit svou životní situaci, ať už díky rekvalifikaci či podpoře při získání zaměstnání. Všichni účastníci však mají příležitost přehodnotit dosavadní způsob své vlastní prezentace na trhu práce a získat potřebné znalosti a dovednosti k novému, úspěšnému startu.

Videokanál DCHP

Videokanál DCHP

Diecézní charita Plzeň ve spolupráci s internetovou Plzeňskou televizí zřídily videokanál, na kterém se budou objevovat videa související s naší činností.

Celý článek

Tisková zpráva: Tříkrálová sbírka 2013

V pátek 11. 1. 2013 byl sečten výtěžek „Tříkrálové sbírky 2013“ v Karlových Varech a okolí. Sbírky se zúčastnilo 72 skupinek koledníků a celkem vybrali 113 175,- Kč. Tohoto úspěchu si ceníme o to více, že se jej podařilo dosáhnout v období přetrvávajících hospodářských problémů.

Poděkování ředitele Charity ČR

Poděkování ředitele Charity ČR

Všem dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky 2013 děkujeme, že nám pomáhají pomáhat.

Živý Betlém u Domova pro seniory sv. Jiří

Živý Betlém u Domova pro seniory sv. Jiří

Pracovníci Domova pro seniory spolu s dětským pěveckým sborem Žabáčci a školní družinou při 22. ZŠ Na Dlouhých připravili v rámci Tříkrálové sbírky pro veřejnost Živý Betlém. (celý článek)

Tříkrálovou sbírku v Domažlicích zahájil biskup František Radkovský

Tříkrálovou sbírku v Domažlicích zahájil biskup František Radkovský

Tříkrálová sbírka v Domažlicích byla tradičně zahájena biskupem Monsg. Františkem Radkovským. V kostele Narození Panny Marie sledovalo mnoho diváků zpodobnění vánočního příběhu a příchod Tří králů.

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Letošní Tříkrálová sbírka postupně vstupuje do další fáze. Po koledě je nutné zapečetěné pokladničky úředně otevřít, vykoledované peníze spočítat a odeslat na centrální sbírkové konto. Zatím bylo sečteno více než 26 milionů korun.

Charita ČR pomáhá propuštěným po amnestii

Charita ČR pomáhá propuštěným po amnestii

Vězni propuštění na základě amnestie prezidenta Václava Klause se mnohdy ocitají na svobodě bez prostředků, a aniž by měli domov, do kterého se vrátí. Střediska Charity ČR se snaží pomáhat navzdory škrtům v jejich financování ze strany státních orgánů. Pomáhá i Tříkrálová sbírka.

Baví mě, že tříkrálová pomoc má svou strategii

- je fundovaná a zároveň se z ní nevytratil cit, říká v exkluzivním minirozhovoru moderátorka Tříkrálového koncertu Martina Kociánová.

Začala Tříkrálová sbírka, koledovat se bude i na Toužimsku a Tepelsku

Začala Tříkrálová sbírka, koledovat se bude i na Toužimsku a Tepelsku

V sobotu 5. ledna proběhne na Toužimsku a Tepelsku tradiční Tříkralová sbírka, kterou zde pořádá Charita Česká republika spolu s občanským sdružením Český západ a dobrovolníky z Dobré Vody. Na koledníky se mohou těšit během celého dne obyvatelé Branišova, Dobré Vody, Kosmové, Nežichova, Prachomet a Domu s pečovatelskou službou v Teplé. Všechny příspěvky vhozené do úředně zapečetěné kasičky jsou určeny Domovu pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic a další projekty Charity. (celý článek)

Tříkrálový koncert v Liticích

Tříkrálový koncert v Liticích

Tříkrálový koncert se uskuteční v Plzni-Liticích v neděli 6. ledna. Pozvánka zde:

Zahájení Tříkrálové sbírky se zúčastnil Monsignore František Radkovský

Zahájení Tříkrálové sbírky se zúčastnil Monsignore František Radkovský

Ve středu 2. 1. 2013 byla u Hlavní pošty v Karlových Varech zahájena Tříkrálová sbírka. Tohoto zahájení se také zúčastnil Monsignore František Radkovský, biskup plzeňský, jež pronesl proslov a posvětil křídu pro koledníky.

Tříkrálová sbírka v Plzni zahájena

Tříkrálová sbírka v Plzni zahájena

Ve středu 2. ledna v odpoledních hodinách byla zahájena v Plzni Tříkrálová sbírka. Koledníci se sešli nejprve v mázhauzu plzeňské radnice. Přivítali je tam biskup František Radkovský a primátor Martin Baxa. (celý článek)

Tříkrálová sbírka v Plzeňské diecézi

 

Tříkrálová sbírka 2013 bude v Plzni oficiálně zahájena  biskupem Františkem Radkovským za přítomnosti představitelů města Plzně v mázhauzu radnice na náměstí Republiky dne 2. ledna 2013 v 16 hodin. Součástí bude i herecké ztvárnění vánočního příběhu určeného pro širokou veřejnost. Začátek je v   16,45 v katedrále sv. Bartoloměje.

Charita očima a objektivem seniorů

Charita očima a objektivem seniorů

Nejlepší snímky fotografické soutěže mezi klienty Charity jsou k vidění ve dnech 18.12.-11.1. v ambitech kláštera u kostele sv. Tomáše na Praze 1 (Malá Strana). V příštím roce výstava poputuje i do dalších měst.

Štědrý den na biskupství

Štědrý den na biskupství

Přijměte pozvání pro všechny lidi, mladé, staré, věřící i nevěřící, zkrátka všechny, kteří by trávili Štědrý den o samotě, do našeho společenství na štědrovečerní posezení pod vánočním stromečkem s pohoštěním a drobnými dárky do učeben biskupství od 12 do 15 hodin.

Tříkrálová sbírka 2013

Tříkrálová sbírka je vyhlášená Sdružením Charity České republiky a v Karlových Varech a přilehlých obcích je organizována Farní charitou Karlovy Vary.

Spolupráce DCHP s městem Cheb

Spolupráce DCHP s městem Cheb

Diecézní charita Plzeň je partnerem projektu „Turistické využití levého břehu Ohře“, financovaného z Regionálního operačního programu Severozápad.

Cena sv. Vincence udělena

Cena sv. Vincence udělena

U příležitosti 19. výročí založení Diecézní charity Plzeň byla tradičně oceněna řada pracovníků v charitních službách. Na cenu sv. Vincence bylo nominováno celkem 14 příslušníků charitních organizací z prostoru Plzeňské diecéze. Svatý Vincenc z Pauly je zakladatelem organizované charitní činnosti.

Fotografická soutěž v Rokycanech

Fotografická soutěž v Rokycanech

Klienti stacionáře a sociálně terapeutických dílen Pohodička se zúčastnili vyhodnocení fotografické soutěže pro osoby s handicapem, kterou vyhlásilo Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pobočka Rokycany.