30 dlouhodobě nezaměstnaných Chebanů získalo práci díky Pracovně poradenskému centru

30 dlouhodobě nezaměstnaných Chebanů získalo práci díky Pracovně poradenskému centru

Projekt Pracovně poradenského centra (PPC) v Chebu se chýlí ke konci a v tuto chvíli má na svém kontě nejen 30 nadmíru spokojených klientů, kteří dostali šanci skrze tzv. podpořené pracovní místo, jež je vlastně jakousi startovací plochou ke zdárnému vstupu na volný trh práce, ale i 5 úspěšně zrekvalifikovaných svářečů a 5 osob připravených pro nástup do rekvalifikce v oboru veřejného stravování...celý článek

Slavnostní otevření DSS Betlém Cheb

Slavnostní otevření DSS Betlém Cheb

Ve středu 9. dubna byl slavnostně otevřen Dům sociálních služeb Betlém Cheb. Žehnání provedl biskup František Radkovský. Slavnostního otevření se zúčastnila řada hostů a příznivců charitních služeb...celý článek

Rekonstrukce domu na chráněné bydlení

Rekonstrukce domu na chráněné bydlení

Městská charita Plzeň pokračuje v realizaci projektu Chráněné bydlení...celý článek  

 

Krizová služba DCHP pomáhala u havárie

Krizová služba DCHP pomáhala u havárie

Terénní krizová služba DCHP se podílela na pomoci postiženým z francouzského autobusu, který havaroval 8. dubna u dálničního sjezdu do Rokycan...celý článek

Formování profese "sociokulturní mediátor"

Migrantům a uprchlíkům na území České republiky budou brzy pomáhat se začleňováním do majoritní společnosti „sociokulturní mediátoři“. Úkolem této nové profese, na jejímž vzniku se podílí i Charita ČR, bude mj. posílit zaměstnanost imigrantů s využitím jejich znalostí a dovedností.  

Vyšla jarní příloha Caritas

Vyšla jarní příloha Caritas

"Lidem na okraji" se věnuje nejnovější příloha Caritas, která právě vychází v Katolickém týdeníku č. 14. Vedle článků k hlavnímu tématu přináší i zprávy o pomoci ze zahraničí (Haiti a Sýrie). Celá příloha ke stažení.

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitě ČR chybí na provoz sociálních služeb jednotlivých charit 170 405 000 Kč. Kvůli napjatým rozpočtům i škrtům vlády, krajů i obcí je tak ohroženo 427 služeb pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a další tisíce klientů v tíživé životní situaci.

Ohlédnutí za inaugurací papeže Františka

Ohlédnutí za inaugurací papeže Františka

Papež František v kázání během své inaugurační mše vyzval lidi dobré vůle k péči o bližní i k ochraně přírody. Řekl také, že úkolem papeže je skromná a konkrétní služba. František zdůraznil, že lidé mají svou odpovědnost v hospodářské, sociální i politické sféře. Přítomné státníky přitom vybídl, aby nedopustili, aby svět provázely známky ničení a smrti. František zdůraznil potřebu dobroty a lásky; lidé by se podle něj neměli bát konat dobro a šířit něhu...celý článek

Máme nového papeže Františka

Máme nového papeže Františka

Sbor kardinálů-volitelů zvolil 13. března nového římského biskupa - papeže, nejvyššího představitele římskokatolické církve. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z argentinského Buenos Aires a přijal jméno František.

Missis 2013

Missis 2013

Jubilejní dvacátý ročník celostátní charitativní soutěže Missis 2013, do které se přihlásily více než čtyři tisíce maminek s ratolestmi, vyvrcholil finálovým večerem v mariánskolázeňském divadle. Titul Missis Čech 2013 zde vybojovala policistka Gabriela Lupínková s devítiletou dcerou Valerií z Hradce Králové. Šťastné mamince určitě Mariánské Lázně přirostly k srdci. Vždyť tady už v prvním ročníku před dvaceti lety s dcerou Anetou (nyní 24 let) vybojovala třetí místo.Na charitativní účely se vybralo za dvacet let soutěže 7 523 466 Kč.  Část výtěžku obdrží od pořadatele soutěže i Diecézní charita Plzeň na podporu svých projektů...celý článek

Přednáška s ukázkou starožitných panenek pro klienty Domova sv. Alžběty

Přednáška s ukázkou starožitných panenek pro klienty Domova sv. Alžběty

Předposlední únorový den navštívila Domov sv. Alžběty paní Pechmannová a přivezla s sebou část své sbírky  starožitných panenek. Vyprávěla našim klientkám o svém dětství a svých oblíbených panenkách. Klientky si velmi rády panenky pochovaly a vzpomínaly přitom na své kdysi krásné a pro ně vzácné "mrkačky", "kloubovky", "chodičky" nebo panenky hadrové, porcelánové či kaučukové...celý článek

Ukončení 6. a 7. Motivačního kurzu v Pracovně poradenském centru Cheb

Ukončení 6. a 7. Motivačního kurzu v Pracovně poradenském centru Cheb

V pořadí již šestý a sedmý motivační kurz již byl úspěšně dokončen. Jak z šestého tak ze sedmého kurzu nastoupili účastníci do zaměstnání nebo do rekvalifikačního kurzu. Celkem 13 účastníků má tedy možnost změnit svou životní situaci a úspěšně vstoupit na trh práce.

Vzájemné představení služeb

Vzájemné představení služeb

Dne 6. 2. 2013 se pracovních DCHP projekty Cheb a pracovníci Intervenčního centra setkali a vzájemně představili svoje služby. Intervenční centrum v Karlovarském kraji má svoje pracoviště na adrese Palackého 8, Cheb. Intervenční centrum je určeno osobám ohrožené domácím násilím. Vzájemná spolupráce se tedy dá očekávat. Vzájemně jsme si představili nejen služby, ale také jsme se dozvěděli jak rozpoznat oběti domácího násilí a hlavně kde mohou hledat pomoc. Doufáme, že spolupráce budu pokračovat i nadále.

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Svatý otec Benedikt XVI. (85 let) uvedl, že 28. února 2013 opustí svůj úřad. Důvodem jeho rozhodnutí je vysílení a pokročilý věk.

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící v ČR opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Charita ČR má nového ředitele

Charita ČR má nového ředitele

Novým ředitelem Charity ČR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je současně ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci ředitele Charity ČR vystřídal Oldřicha Haičmana, kterému k 31. lednu 2013 skončil jeho mandát.  

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Video z Meclova

 

Do videotéky DCHP bylo přidáno nové video. Celá videotéka zde: http://www.plzenska-televize.cz/diecezni-charita/videa/centrum-socialni-rehabilitace-meclov

V pořadí již šestý motivační kurz Pracovně poradenského centra v Chebu se chýlí ke konci

V pořadí již šestý motivační kurz Pracovně poradenského centra v Chebu se chýlí ke konci. V novém prostředí tzv. Union vily budou 8.2.2013 sedmi účastníkům předána osvědčení o jeho absolvování. Šest z nich dále úspěšně prošlo přijímacím řízením a v průběhu února a března 2013 nastupují do zaměstnání. Souběžně bude 1.2.2013 zahájen sedmý motivační kurz. Dalších osm uchazečů bude mít příležitost změnit svou životní situaci, ať už díky rekvalifikaci či podpoře při získání zaměstnání. Všichni účastníci však mají příležitost přehodnotit dosavadní způsob své vlastní prezentace na trhu práce a získat potřebné znalosti a dovednosti k novému, úspěšnému startu.

Videokanál DCHP

Videokanál DCHP

Diecézní charita Plzeň ve spolupráci s internetovou Plzeňskou televizí zřídily videokanál, na kterém se budou objevovat videa související s naší činností.

Celý článek

Tisková zpráva: Tříkrálová sbírka 2013

V pátek 11. 1. 2013 byl sečten výtěžek „Tříkrálové sbírky 2013“ v Karlových Varech a okolí. Sbírky se zúčastnilo 72 skupinek koledníků a celkem vybrali 113 175,- Kč. Tohoto úspěchu si ceníme o to více, že se jej podařilo dosáhnout v období přetrvávajících hospodářských problémů.

Poděkování ředitele Charity ČR

Poděkování ředitele Charity ČR

Všem dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky 2013 děkujeme, že nám pomáhají pomáhat.

Živý Betlém u Domova pro seniory sv. Jiří

Živý Betlém u Domova pro seniory sv. Jiří

Pracovníci Domova pro seniory spolu s dětským pěveckým sborem Žabáčci a školní družinou při 22. ZŠ Na Dlouhých připravili v rámci Tříkrálové sbírky pro veřejnost Živý Betlém. (celý článek)

Tříkrálovou sbírku v Domažlicích zahájil biskup František Radkovský

Tříkrálovou sbírku v Domažlicích zahájil biskup František Radkovský

Tříkrálová sbírka v Domažlicích byla tradičně zahájena biskupem Monsg. Františkem Radkovským. V kostele Narození Panny Marie sledovalo mnoho diváků zpodobnění vánočního příběhu a příchod Tří králů.

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Letošní Tříkrálová sbírka postupně vstupuje do další fáze. Po koledě je nutné zapečetěné pokladničky úředně otevřít, vykoledované peníze spočítat a odeslat na centrální sbírkové konto. Zatím bylo sečteno více než 26 milionů korun.