Tříkrálová sbírka 2013

Tříkrálová sbírka je vyhlášená Sdružením Charity České republiky a v Karlových Varech a přilehlých obcích je organizována Farní charitou Karlovy Vary.

Spolupráce DCHP s městem Cheb

Spolupráce DCHP s městem Cheb

Diecézní charita Plzeň je partnerem projektu „Turistické využití levého břehu Ohře“, financovaného z Regionálního operačního programu Severozápad.

Cena sv. Vincence udělena

Cena sv. Vincence udělena

U příležitosti 19. výročí založení Diecézní charity Plzeň byla tradičně oceněna řada pracovníků v charitních službách. Na cenu sv. Vincence bylo nominováno celkem 14 příslušníků charitních organizací z prostoru Plzeňské diecéze. Svatý Vincenc z Pauly je zakladatelem organizované charitní činnosti.

Fotografická soutěž v Rokycanech

Fotografická soutěž v Rokycanech

Klienti stacionáře a sociálně terapeutických dílen Pohodička se zúčastnili vyhodnocení fotografické soutěže pro osoby s handicapem, kterou vyhlásilo Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pobočka Rokycany.

Miroslav Nauš vystavuje v DPS v Klatovech

Miroslav Nauš vystavuje v DPS v Klatovech

V Domově pokojného stáří Naší Paní v Klatovech probíhá výstava obrazů Miroslava Nauše. Miroslav Nauš pracuje na hradě Velhartice jako udržbář. V letech 1987 – 1998 byl žákem ZUŠ Klatovy. Věnuje se krajinomalbě a jak sám říká, svět vnímá jako jednu velikou galerii s mnoha obrazy.

Chráněné dílny pomáhají handicapovaným

Chráněné dílny pomáhají handicapovaným

Diecézní charita Plzeň otevřela v Domažlicích a Meclově u Domažlic chráněné dílny. Slavnostní otevření 12. září přilákalo velké množství veřejnosti i oficiálních hostů.

Setkání adoptivních rodičů

Setkání adoptivních rodičů

V pátek 2. listopadu se konalo v prostorách dominikánského kláštera v Plzni na Slovanech neformální setkání adoptivních rodičů a přátel adopce na dálku.

Cesta do Betléma, cesta z Betléma

Cesta do Betléma, cesta z Betléma

V pátek 19.10. se přředstavila veřejnosti zrekonstruovaná "Union vila".  V dopoledních hodinách se žáci středních škol zapojili do interaktivní hry související se službami, které Diecézní charita Plzeň poskytuje v Chebu.

Ocenění Farní charity Aš

Ocenění Farní charity Aš

Ocenění Farní charity Aš

Cena Charity ČR Ludmile Kučerové

Cena Charity ČR Ludmile Kučerové

Bc. Ludmila Kučerová DiS.,vedoucí Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni převzala v Praze Cenu Charity ČR.

Homilie biskupa Františka Radkovského o slavnosti sv. Václava ve St. Boleslavi

Homilie biskupa Františka Radkovského o slavnosti sv. Václava ve St. Boleslavi

Na toto místo se vracíme rok co rok. Přicházíme sem na den sv. Václava, který se stal dnem české státnosti. Připomínáme si zde počátky našeho státu a našich dějin. Celé naše dějiny tu však nezačaly. Naše dějiny nezačaly bratrovraždou. Začaly dávno před tím.

Kulatý stůl v Chebu

Kulatý stůl v Chebu

KULATÝ STŮL - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit města Chebu Akce byla uspořádána dne 14.9.2012 v Chebu u příležitosti zakončení rvního roku realizace projektu Pracovně poradenské centrum Cheb (PPC). Cílem Kulatého stolu bylo seznámit přítomné s projektem PPC Cheb, realizací projektu a jeho aktivitami a činnostmi, seznámit přítomné s výsledky projektu po jeho roční realizaci. Kulatý stůl byl uspořádán ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Chebu a pod záštitou ředitele DCHP pana Ing. Jiřího Lodra.

Charita varuje klienty před pančovaným alkoholem

Charita ČR ve svých zařízeních informuje své klienty o nebezpečném alkoholu s příměsí metylakoholu, který si v posledních dnech vyžádal již několik lidských životů, nepřijímá však žádná zvláštní opatření.

In memoriam Petr Šulc

In memoriam Petr Šulc

V pátek jsme se rozloučili s dlouholetým ředitelem a v poslední době účetním Farní charity Sokolov Petrem Šulcem. Petr zemřel po těžkém období různých nemocí 1. 9. 2012.

Setkání s p. Janem Koczym

Setkání s p. Janem Koczym

V pondělí 17. září se uskuteční v Cukrovarské 16 v Plzni „Setkání s adoptivními rodiči“. Adoptivní rodiče dětí z Jižní Ameriky budou mít vyjímečnou příležitost seznámit se s jedním z hlavních koordinátorů projektu Adopce na dálku páterem Janem Koczym z Ekvádoru. Setkání začíná v 18 hodin.

Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Charita ČR zavádí ve svých službách pro seniory nový přístup k ošetřovatelské péči, psychobiografický model péče profesora Erwina Böhma. Ten je zaměřen na podporu sebepéče starých a zmatených lidí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat oživením jejich psychiky.

Zahradní slavnost

V sobotu 8. září pořádá Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň v zahradě dominikánského kláštera v Plzni na Jiráskově náměstí tradiční LETNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST. Na setkání jsou zváni všichni cizinci z Plzně i okolí. Pozvánka na akci zde.

Mše svatá Za Roberta Falkenauera

Mše svatá Za Roberta Falkenauera

Vzpomínka na plzeňského generální vikáře Mons. Robert Falkenauera, který zemřel před rokem.

Zahájení dalšího motivačního kurzu projektu Pracovně poradenské centrum Cheb

V pořadí již 4. motivační kurz byl v pátek 10.8.2012 zahájen v prostorách PPC v Chebu. Zúčastnilo se ho 8 klientů, kteří se v jeho průběhu budou postupně seznamovat s prací na PC, se základy finanční gramotnosti, s psaním životopisu nebo se budou prakticky připravovat na pracovní pohovor. O své zkušenosti se přišli podělit i klienti z minulých běhů motivačních kurzu, kteří již úspěšně pracují.

100 let paní Marie Denkové

100 let paní Marie Denkové

Obyvatelka Domova sv. Jiří v Plzni - Doubravce paní Marie Denková se dožila požehnaných 100 let. Pogratulovat jí přišli rodinní příslušníci, představitelé městského obvodu i Městské a Diecézní charity.

Ocenění pomoci Diecézní charity Plzeň

Ocenění pomoci Diecézní charity Plzeň

Primátor města Plzně Martin Baxa předal řediteli DCHP Jiřímu Lodrovi pamětní medaili u příležitosti vzpomínky na ničivé povodně v roce 2002.

Povodně 2002 na Plzeňsku

Povodně 2002 na Plzeňsku

Povodeň v Čechách z roku 2002 je jedna z největších událostí svého druhu v historii České republiky. Spolu s povodněmi na Moravě v roce 1997 patří k nejtěžším přírodním katastrofám moderní české historie. Byla to největší povodeň od ničivé Velké povodně v roce 1845. Proti ní byl průtok Vltavy Prahou v roce 2002 ještě o přibližně 20 % větší.

Charita ČR si připomene Světový humanitární den

Charita ČR si připomene Světový humanitární den

Charita ČR se připojuje k oslavě Světového humanitárního dne vyhlášeného Organizací spojených národů. 19. srpen je uznáním práce všech humanitárních pracovníků, kteří pomáhají lidem zasažených přírodní či společenskou katastrofou či kteří během své práce pro jiné přišli o život.

Platnost dvou sbírkových kont Charity ČR končí

V úterý 31. července 2012 po tříletém období končí platnost dvou sbírkových účtů Charity ČR – konta pro humanitární pomoc do zahraničí a konta pro Tříkrálovou sbírku.

Budování nového projektu Diecézní charity Plzeň ukončeno

Budování nového projektu Diecézní charity Plzeň ukončeno

Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově

Nový projekt DCHP „Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa“ v Meclově na Domažlicku bude po svém dokončení sloužit klientům s psychickým handicapem, kteří se vracejí s psychiatrických léčeben a postrádají rodinné zázemí.