Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Charita ČR zavádí ve svých službách pro seniory nový přístup k ošetřovatelské péči, psychobiografický model péče profesora Erwina Böhma. Ten je zaměřen na podporu sebepéče starých a zmatených lidí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat oživením jejich psychiky.

Zahradní slavnost

V sobotu 8. září pořádá Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň v zahradě dominikánského kláštera v Plzni na Jiráskově náměstí tradiční LETNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST. Na setkání jsou zváni všichni cizinci z Plzně i okolí. Pozvánka na akci zde.

Mše svatá Za Roberta Falkenauera

Mše svatá Za Roberta Falkenauera

Vzpomínka na plzeňského generální vikáře Mons. Robert Falkenauera, který zemřel před rokem.

Zahájení dalšího motivačního kurzu projektu Pracovně poradenské centrum Cheb

V pořadí již 4. motivační kurz byl v pátek 10.8.2012 zahájen v prostorách PPC v Chebu. Zúčastnilo se ho 8 klientů, kteří se v jeho průběhu budou postupně seznamovat s prací na PC, se základy finanční gramotnosti, s psaním životopisu nebo se budou prakticky připravovat na pracovní pohovor. O své zkušenosti se přišli podělit i klienti z minulých běhů motivačních kurzu, kteří již úspěšně pracují.

100 let paní Marie Denkové

100 let paní Marie Denkové

Obyvatelka Domova sv. Jiří v Plzni - Doubravce paní Marie Denková se dožila požehnaných 100 let. Pogratulovat jí přišli rodinní příslušníci, představitelé městského obvodu i Městské a Diecézní charity.

Ocenění pomoci Diecézní charity Plzeň

Ocenění pomoci Diecézní charity Plzeň

Primátor města Plzně Martin Baxa předal řediteli DCHP Jiřímu Lodrovi pamětní medaili u příležitosti vzpomínky na ničivé povodně v roce 2002.

Povodně 2002 na Plzeňsku

Povodně 2002 na Plzeňsku

Povodeň v Čechách z roku 2002 je jedna z největších událostí svého druhu v historii České republiky. Spolu s povodněmi na Moravě v roce 1997 patří k nejtěžším přírodním katastrofám moderní české historie. Byla to největší povodeň od ničivé Velké povodně v roce 1845. Proti ní byl průtok Vltavy Prahou v roce 2002 ještě o přibližně 20 % větší.

Charita ČR si připomene Světový humanitární den

Charita ČR si připomene Světový humanitární den

Charita ČR se připojuje k oslavě Světového humanitárního dne vyhlášeného Organizací spojených národů. 19. srpen je uznáním práce všech humanitárních pracovníků, kteří pomáhají lidem zasažených přírodní či společenskou katastrofou či kteří během své práce pro jiné přišli o život.

Platnost dvou sbírkových kont Charity ČR končí

V úterý 31. července 2012 po tříletém období končí platnost dvou sbírkových účtů Charity ČR – konta pro humanitární pomoc do zahraničí a konta pro Tříkrálovou sbírku.

Budování nového projektu Diecézní charity Plzeň ukončeno

Budování nového projektu Diecézní charity Plzeň ukončeno

Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově

Nový projekt DCHP „Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa“ v Meclově na Domažlicku bude po svém dokončení sloužit klientům s psychickým handicapem, kteří se vracejí s psychiatrických léčeben a postrádají rodinné zázemí.

 

Karta sociálních systémů

Karta sociálních systémů

Město Plzeň ve spolupráci s Úřadem práce zajistilo pro úředníky sociálních odborů magistrátu a městských obvodů informační seminář k novému prvku v sociálním systému, tzv. sKartě. Vzhledem k závažnosti a aktuálnosti tématu byla možnost účasti i dalším plzeňským poskytovatelům sociálních služeb včetně Diecézní charity. Bližší informace na: www.skontakt.cz

První absolventi svářečského kurzu v Pracovně poradenském centu Cheb

První absolventi svářečského kurzu v Pracovně poradenském centu Cheb

25.6.2012 proběhlo předávání osvědčení o absolvování svářečského kurzu třem úspěšným absolventům. Kurz proběhl od 2.5. do 22.6.2012. Klienti již mají úspěšně za sebou motivační kurz a nyní díky svářečskému kurzu mají větší možnost uplatnit se na pracovním trhu.

 

Ombudsman varuje: Služby pro seniory vybírejte pečlivě

Ombudsman varuje: Služby pro seniory vybírejte pečlivě

"Péče o seniory jako podnikatelský záměr bez záruky kvality," to je titulek článku, který na svém webu zveřejnil veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Varuje před zařízeními pro seniory, která nejsou registrována podle zákona a tudíž nepodléhají kontrole kvality.

Karolína Peake navštívila Domov sv. Zdislavy

Místopředsedkyně vlády Karolína Peake navštívila 21. června Plzeň. Přijala pozvání biskupa Františka Radkovského.

V Chebu proběhlo ukončení počítačového kurzu

V Chebu proběhlo ukončení počítačového kurzu

Dne 11. června se konalo ukončení počítačového kurzu. Klienti měli možnost se od 8. 3. do 11. 6. účastnit rekvalifikačního programu s názvem Základy obsluhy osobního počítače v celkovém rozsahu 40 hodin.

Noc kostelů

Noc kostelů

KYVADLOVÁ DOPRAVA – POUTNICKÉ SCHRÁNKY – KONCERTY – WORKSHOPY – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY – POUTNÍ OKRUHY - OTEVŘENÉ VĚŽE, SAKRISTIE, ZAHRADY A KRYPTY – VÝSTAVY – KOMPONOVANÉ POŘADY – ČAJOVNY – OHŇOSTROJE – LITURGIE – ZTIŠENÍ – MEDITACE – ROZHOVORY

To vše a mnohem víc nabízí letošní Noc kostelů ve 122 kostelech v Plzni i okolí. Různorodý a bohatý kulturně-duchovní program nabízí spoustu zajímavostí pro návštěvníky každé věkové kategorie. Protože se letošní Noc kostelů uskuteční na Den dětí, zvláštní pozornost bude věnována programům pro rodiny s dětmi. Budou na ně čekat zajímavé soutěže, výtvarné dílny koncerty, či prohlídky kostela.

Benefiční akce v Památníku obětem zla

V Památníku obětem zla (Meditační zahrada L. Hrušky) v Plzni-Doudlevcích proběhl benefiční koncert.  Pro Diecézní charitu Plzeň ho uspořádala Jana Marie Kateřina Korbelová.

Normální je pomáhat

V areálu v Cukrovarské ulici se uskutečnila v pátek 25. května akce na propagaci projektů Diecézní charity Plzeň.

Na akci byla podepsána smlouva o poskytnutí peněžního daru ve výši 370 000, kterou věnovala Diecézní charitě Plzeň Plzeňská teplárenská. Smlouvu podepsali předseda představenstva PT Roman Jurečko a ředitel DCHP Jiří Lodr.

Článek z Plzeňského deníku zde:

 

Dar Farní charitě Mariánské Lázně

Dar Farní charitě Mariánské Lázně

V rámci zahájení letošní lázeňské sezony v Mariánských Lázních se pamatovalo i na naše nejpotřebnější občany.

 

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Charita Česká republika vyhlašuje pro své klienty fotografickou soutěž na téma „Charita očima seniorů“. Zájemci o účast mohou své digitální fotografie v tiskové kvalitě zasílat do 31.7.2012, nejlépe prostřednictvím pracovníků zařízení, jehož jsou klientem. Nejlepší fotografie budou oceněny a vznikne z nich putovní výstava.

Ukončení motivačního kurzu v rámci projektu PPC v Chebu

Ukončení motivačního kurzu v rámci projektu PPC v Chebu

Poslední motivační kurz v rámci projektu Pracovně poradenské centrum Cheb se uskutečnil v pátek 11. května.

Charitní dílo v hlavní roli mezinárodního setkání v Černínském paláci

Mezinárodní konference „Charitní dílo pražské arcidiecéze ve světě“ se uskutečnila v pátek 11. května v Černínském paláci za účasti kardinála Dominika Duky. Záštitu převzal 1. místopředseda vlády a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Ukončení rekvalifikačního programu Základy obsluhy osobního počítače v Chebu

Ukončení rekvalifikačního programu Základy obsluhy osobního počítače v Chebu

Dne 26. 4. 2012 se 9 klientů Střediska sociální rehabilitace Cheb podrobilo závěrečné zkoužce, která se skládala z teoretické a praktické části a ukončovala rekvalifikační program  Základy obsluhy osobního počítače.

Zahájení třetího motivačního kurzu v Pracovně poradenském centru Cheb

Zahájení třetího motivačního kurzu v Pracovně poradenském centru Cheb

Projekt PPC má za sebou již půl roku trvání. Stal se - díky týmu pracovníků DCHP i pracovních asistentů - známým mezi lidmi. O tom svědčí i zájem klientů o účast v projektu.

 

 

Jednání s ministrem Drábkem přineslo výsledky

Bezprostřední finanční krach řady sociálních služeb v ČR byl odvrácen. Jednání poskytovatelů sociálních služeb a Asociace krajů ČR s ministrem Jaromírem Drábkem 10. dubna přineslo výsledky. Chystané demonstrace 16. dubna byla odvolána, další kolo jednání proběhne v polovině května.