Ředitelé hledali cestu z krize

Ředitelé hledali cestu z krize

V Plzni jednala ve dnech 28.-29. března Rada ředitelů a prezidentů Charity ČR. Stěžejným bodem jednání bylo hledání cesty záchrany sociálních služeb charit. Po výsledku dotačního řízení MPSV se dostalo mnoho sociálních služeb do zásadního ohrožení, které může vést i ukončení činnosti těchto služeb. Jedná se o azylové domy, domy pro matky s dětmi v tísni, týdenní stacionáře a denní stacionáře pro seniory, domovy pro seniory a některé další služby včetně poradenství.

Vila Union ještě musí počkat na kanalizaci

Rekonstrukce vily Union, kde vznikne Dům sociálních služeb s azylovým domem, denním centrem a sociálním poradenstvím, bude zřejmě hotová už v květnu. Kolaudace se ale opozdí.

Problém je v tom, že zatím není možné dům připojit ke kanalizaci. A bez ní fungovat nemůže. Takže budeme muset objekt zabezpečit a čekat, až město v rámci projektu úprav levého břehu Ohře kanalizaci vybuduje. Těšíme se, že by se připojení vily Union mohlo podařit už v září. Je to malér, prostě se dva projekty nesešly. Ale ani my, ani město za to nemůžeme. Zažádali jsme o prodloužení akce, a teď už máme schválené prodloužení termínu do konce letošního roku. Mladá fronta Dnes 27.3.2012

Rekvalifikační program na křovinořez a motorovou pilu zahájen v Chebu

Dne 23. 3. 2012 byl zahájen ve Středisku sociální rehabilitace Cheb rekvalifikační program na obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu. Vzdělávacího programu, který je akreditován MŠMT, se účastní 7 klientů SSR. Po absolvování teoretické a praktické výuky čeká klienty závěrečná zkouška. Po úspěšném zvládnutí testu a praktické zkoušky čeká klienty certifikát, který je opravňuje k používání motorové řetězové pily a křovinořezu.

Akreditovaný počítačový kurz v Chebu

Počítačový kurz akreditovaný MŠMT celkem pro 9 klientů Střediska sociální rehabilitace v Chebu byl zahájen 10. 2. tohoto roku a stejný počítačový kurz pro 6 klientů Azylového domu Betlém Cheb, Nízkoprahového denního centra a pro klientky Ubytovny pro osamocené rodiče s dětmi byl zahájen 8. 3. 2012. Účastníci počítačového kurzu navštíví 40 hodin výuky. Každý si odnese poznatky o základech obsluhy osobního počítače. Po absolvování výuky každého čeká závěrečná zkouška, po jejíchž úspěšném složení obdrží certifikát.

   

                                         

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu 31. března 2012 na půdě Karlovy univerzity v Praze. Humanitární kongres je mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností, informací a nápadů, které se týkají humanitární pomoci. Sdružuje přední odborníky z nevládních a humanitárních organizací, vysokých škol a médií.

Dobrovolníci pomáhají

Dobrovolníci pomáhají

Charitativní činnost si nelze představit bez dobrovolnických aktivit. Zapojit se může opravdu každý. Také v oblasti působnosti Diecézní charity Plzeň najdeme lidi, kteří nezištně pomáhají.

Charita vyhlašuje sbírku pro Sýrii

Charita vyhlašuje sbírku pro Sýrii

Bombardování a palba v syrském městě Homs zabila desítky civilistů a stovky lidí musí přežívat ve zničených domech či v jiných úkrytech. Nadále pokračují pouliční nepokoje i v dalších syrských městech. Charita Česká republika vyhlašuje finanční sbírku s názvem Charita ČR pro Sýrii. Peníze budou využity na dodávky jídla a jinou materiální pomoc obyvatelům v zasažených městech i uprchlíkům, kteří byli nuceni ze Sýrie odejít.

Stovkám sociálních služeb hrozí zánik

Stovkám sociálních služeb hrozí zánik

Výpadek půl miliardy ze státního rozpočtu pocítí senioři, zdravotně postižení, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni a další potřební. Zástupci neziskového sektoru proto otevřeným dopisem vyzvali ministra práce a sociálních věcí k urychlenému jednání.

Nominace na Cenu Ď

Nominace na Cenu Ď

Cena Ď nebo-li dík (děkování) je projektem v ČR, který se jako jediný snaží komplexněji mapovat a oceňovat aktivity mecenášů, sponzorů a dobrodinců za podporu kultury, charity v ČR. Rozsahem svých nominačních kategorií ukazuje, že je nadmíru možností k podporování kulturních, charitativních a dalších projektů. To vše s důrazem na to, že taková bohulibá činnost by měla být v civilizovaném světě naprosto normální. 

Rozdělení výtěžku z MISSIS 2012

Rozdělení výtěžku z MISSIS 2012

Divadlo v Mariánských Lázních bylo tradičně dějištěm finále už 19. ročníku soutěže o nejsympatičtější pár maminky a dítěte MISSIS 2012. Výtěžek z akce ve výši 215 449 korun byl rozdělen mezi Plzeňskou a Ostravsko-opavskou diecézi.

Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

Diecézní charita Plzeň pokračuje i v letošním roce v potravinové pomoci nejchudším. Stalo se tak díky finanční dotaci Plzeňského kraje, který uvolnil za tímto účelem 400 tisíc korun.

Moldavsko je má Afrika

Moldavsko je má Afrika

Podněsteří neboli Podněsterská moldavská republika vyhlásila v roce 1990 nezávislost na Moldavsku. Mezinárodně je však stále vnímána jako součást Moldavska. Při vstupu do země z moldavské strany prochází lidé trojí kontrolou, poněkud ledabylou na straně Moldavska, prokázáním pasů u mírových sil, které tvoří ruští vojáci, a v neposlední řadě vyplněním formuláře a opětovné kontrolou pasů podněsterskými celníky.

Projekt Pracovně poradenského centra Cheb (PPC)

má již za sebou další úspěšné účastníky motivačních kurzů. 7 absolventů v pořadí druhých motivačních kurzů obdrželo dne 24. 2. 2012 své osvědčení o jeho absolvování. V galerii se můžete podívat, jak to všem při předávání slušelo. Pokud se chcete dozvědět více o projektu PPC Cheb, klikněte zde. PPC 

Návštěva senátora Mgr. Miroslava Nenutila

Návštěva senátora Mgr. Miroslava Nenutila

13. února 2012 navštívil senátor Mgr. Miroslav Nenutil i se svým asistentem Mgr. Jiřím Nenutilem sociální služby v Chebu - Azylový dům Betlém Cheb, Nízkoprahové denní centrum Cheb a Středisko sociální rehabilitace Cheb. Taktéž si prohlédli právě rekonstruovaný Dům sociálních služeb Cheb, kam se příští rok přestěhují některé poskytované sociální služby. Návštěvu města zakončil senátor Mgr. Miroslav Nenutil jednáním se starostou města Chebu.

 

Arcibiskup Duka děkuje koledníkům a dárcům

Arcibiskup Duka děkuje koledníkům a dárcům

Výsledek letošní Tříkrálové sbírky je „dobrou zprávou“, uvedl pražský arcibiskup Dominika Duka. „Rozumím jí tak, že v naší zemi přibývá lidí dobré vůle,“ napsal v děkovném listu.

Probíhá formační akce Postní almužna 2012

Během postní doby mají věřící v ČR opět možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Pastorační akce s názvem Postní almužna byla zahájena na Popeleční středu (22. 2.), případně o 1. neděli postní, a potrvá do konce postu.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal loňský rekord

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal loňský rekord

Počítání výnosu pokladniček Tříkrálové sbírky 2012 je u konce. Letošní částka překonala loňský rekord sbírky. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR. Desetina výnosu sbírky je určena na pomoc v zahraničí.

Evropský region Dunaj-Vltava

Evropský region Dunaj-Vltava

Na jaře letošního roku bude založen nový evropský region Dunaj-Vltava. Základní rámec  byl stanoven  Politickým řídícím výborem na zasedání ve Waldkirchenu na konci září 2011. Momentálně se experti a politická grémia zabývají konečným výběrem témat. Ustavující zasedání se bude konat v rakouském Hagenbergu. Jako čestný host by se měl zúčastnit komisař EU pro regionální politiku Johannes Hahn. Sociální aspekty a charitatitvní činnost chtějí do euroregionu přinést česká, bavorská a rakouská charita.

Humanitární sklad potřebuje doplnit

Humanitární sklad DCHP se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc v dovybavení skladu nejpotřebnějšími a nedostatkovými věcmi.

Koledovalo se i v Úšovicích

Koledovalo se i v Úšovicích

Také v Mariánských Lázních-Úšovicích se činili koledníci. Jak vidno, nescházel ani hudební doprovod: Koledníci udělali radost obyvatelům Domova pro seniory i řadě domácností v Mariánských Lázních.

Domažlice se připojily k Tříkrálové sbírce

Domažlice se připojily k Tříkrálové sbírce

Také v Domažlicích už chodí koledníci po domácnostech. Tříkrálová sbírka byla zahájena v arciděkanském kostele v sobotu 7.ledna.

Biskup Radkovský zahájil Tříkrálovou sbírku v Klatovech

Biskup Radkovský zahájil Tříkrálovou sbírku v Klatovech

Biskup František Radkovský zahájil za přítomnosti starosty Klatov Rudolfa Salvetra a představitelů Diecézní charity Plzeň Tříkrálovou sbírku.

Ohlasy na Tříkrálovou sbírku v médiích

S velkým zájmem médií se setkává Tříkrálová sbírka po celé České republice. Média podrobně informují o zahájení i průběhu dobročinné akce v městech a obcích. Ohlasy v médiích si můžete prohlédnout zde:

Cena Ď

Cena Ď

V plném běhu je už 12. ročník Ceny Ď (dík). Cena Ď oceňuje práci všech, kteří pomáhají potřebným a upevňuje vztahy mezi dobrodinci a příjemci darů.