Karta sociálních systémů

Karta sociálních systémů

Město Plzeň ve spolupráci s Úřadem práce zajistilo pro úředníky sociálních odborů magistrátu a městských obvodů informační seminář k novému prvku v sociálním systému, tzv. sKartě. Vzhledem k závažnosti a aktuálnosti tématu byla možnost účasti i dalším plzeňským poskytovatelům sociálních služeb včetně Diecézní charity. Bližší informace na: www.skontakt.cz

První absolventi svářečského kurzu v Pracovně poradenském centu Cheb

První absolventi svářečského kurzu v Pracovně poradenském centu Cheb

25.6.2012 proběhlo předávání osvědčení o absolvování svářečského kurzu třem úspěšným absolventům. Kurz proběhl od 2.5. do 22.6.2012. Klienti již mají úspěšně za sebou motivační kurz a nyní díky svářečskému kurzu mají větší možnost uplatnit se na pracovním trhu.

 

Ombudsman varuje: Služby pro seniory vybírejte pečlivě

Ombudsman varuje: Služby pro seniory vybírejte pečlivě

"Péče o seniory jako podnikatelský záměr bez záruky kvality," to je titulek článku, který na svém webu zveřejnil veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Varuje před zařízeními pro seniory, která nejsou registrována podle zákona a tudíž nepodléhají kontrole kvality.

Karolína Peake navštívila Domov sv. Zdislavy

Místopředsedkyně vlády Karolína Peake navštívila 21. června Plzeň. Přijala pozvání biskupa Františka Radkovského.

V Chebu proběhlo ukončení počítačového kurzu

V Chebu proběhlo ukončení počítačového kurzu

Dne 11. června se konalo ukončení počítačového kurzu. Klienti měli možnost se od 8. 3. do 11. 6. účastnit rekvalifikačního programu s názvem Základy obsluhy osobního počítače v celkovém rozsahu 40 hodin.

Noc kostelů

Noc kostelů

KYVADLOVÁ DOPRAVA – POUTNICKÉ SCHRÁNKY – KONCERTY – WORKSHOPY – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY – POUTNÍ OKRUHY - OTEVŘENÉ VĚŽE, SAKRISTIE, ZAHRADY A KRYPTY – VÝSTAVY – KOMPONOVANÉ POŘADY – ČAJOVNY – OHŇOSTROJE – LITURGIE – ZTIŠENÍ – MEDITACE – ROZHOVORY

To vše a mnohem víc nabízí letošní Noc kostelů ve 122 kostelech v Plzni i okolí. Různorodý a bohatý kulturně-duchovní program nabízí spoustu zajímavostí pro návštěvníky každé věkové kategorie. Protože se letošní Noc kostelů uskuteční na Den dětí, zvláštní pozornost bude věnována programům pro rodiny s dětmi. Budou na ně čekat zajímavé soutěže, výtvarné dílny koncerty, či prohlídky kostela.

Benefiční akce v Památníku obětem zla

V Památníku obětem zla (Meditační zahrada L. Hrušky) v Plzni-Doudlevcích proběhl benefiční koncert.  Pro Diecézní charitu Plzeň ho uspořádala Jana Marie Kateřina Korbelová.

Normální je pomáhat

V areálu v Cukrovarské ulici se uskutečnila v pátek 25. května akce na propagaci projektů Diecézní charity Plzeň.

Na akci byla podepsána smlouva o poskytnutí peněžního daru ve výši 370 000, kterou věnovala Diecézní charitě Plzeň Plzeňská teplárenská. Smlouvu podepsali předseda představenstva PT Roman Jurečko a ředitel DCHP Jiří Lodr.

Článek z Plzeňského deníku zde:

 

Dar Farní charitě Mariánské Lázně

Dar Farní charitě Mariánské Lázně

V rámci zahájení letošní lázeňské sezony v Mariánských Lázních se pamatovalo i na naše nejpotřebnější občany.

 

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Charita Česká republika vyhlašuje pro své klienty fotografickou soutěž na téma „Charita očima seniorů“. Zájemci o účast mohou své digitální fotografie v tiskové kvalitě zasílat do 31.7.2012, nejlépe prostřednictvím pracovníků zařízení, jehož jsou klientem. Nejlepší fotografie budou oceněny a vznikne z nich putovní výstava.

Ukončení motivačního kurzu v rámci projektu PPC v Chebu

Ukončení motivačního kurzu v rámci projektu PPC v Chebu

Poslední motivační kurz v rámci projektu Pracovně poradenské centrum Cheb se uskutečnil v pátek 11. května.

Charitní dílo v hlavní roli mezinárodního setkání v Černínském paláci

Mezinárodní konference „Charitní dílo pražské arcidiecéze ve světě“ se uskutečnila v pátek 11. května v Černínském paláci za účasti kardinála Dominika Duky. Záštitu převzal 1. místopředseda vlády a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Ukončení rekvalifikačního programu Základy obsluhy osobního počítače v Chebu

Ukončení rekvalifikačního programu Základy obsluhy osobního počítače v Chebu

Dne 26. 4. 2012 se 9 klientů Střediska sociální rehabilitace Cheb podrobilo závěrečné zkoužce, která se skládala z teoretické a praktické části a ukončovala rekvalifikační program  Základy obsluhy osobního počítače.

Zahájení třetího motivačního kurzu v Pracovně poradenském centru Cheb

Zahájení třetího motivačního kurzu v Pracovně poradenském centru Cheb

Projekt PPC má za sebou již půl roku trvání. Stal se - díky týmu pracovníků DCHP i pracovních asistentů - známým mezi lidmi. O tom svědčí i zájem klientů o účast v projektu.

 

 

Jednání s ministrem Drábkem přineslo výsledky

Bezprostřední finanční krach řady sociálních služeb v ČR byl odvrácen. Jednání poskytovatelů sociálních služeb a Asociace krajů ČR s ministrem Jaromírem Drábkem 10. dubna přineslo výsledky. Chystané demonstrace 16. dubna byla odvolána, další kolo jednání proběhne v polovině května.

Ředitelé hledali cestu z krize

Ředitelé hledali cestu z krize

V Plzni jednala ve dnech 28.-29. března Rada ředitelů a prezidentů Charity ČR. Stěžejným bodem jednání bylo hledání cesty záchrany sociálních služeb charit. Po výsledku dotačního řízení MPSV se dostalo mnoho sociálních služeb do zásadního ohrožení, které může vést i ukončení činnosti těchto služeb. Jedná se o azylové domy, domy pro matky s dětmi v tísni, týdenní stacionáře a denní stacionáře pro seniory, domovy pro seniory a některé další služby včetně poradenství.

Vila Union ještě musí počkat na kanalizaci

Rekonstrukce vily Union, kde vznikne Dům sociálních služeb s azylovým domem, denním centrem a sociálním poradenstvím, bude zřejmě hotová už v květnu. Kolaudace se ale opozdí.

Problém je v tom, že zatím není možné dům připojit ke kanalizaci. A bez ní fungovat nemůže. Takže budeme muset objekt zabezpečit a čekat, až město v rámci projektu úprav levého břehu Ohře kanalizaci vybuduje. Těšíme se, že by se připojení vily Union mohlo podařit už v září. Je to malér, prostě se dva projekty nesešly. Ale ani my, ani město za to nemůžeme. Zažádali jsme o prodloužení akce, a teď už máme schválené prodloužení termínu do konce letošního roku. Mladá fronta Dnes 27.3.2012

Rekvalifikační program na křovinořez a motorovou pilu zahájen v Chebu

Dne 23. 3. 2012 byl zahájen ve Středisku sociální rehabilitace Cheb rekvalifikační program na obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu. Vzdělávacího programu, který je akreditován MŠMT, se účastní 7 klientů SSR. Po absolvování teoretické a praktické výuky čeká klienty závěrečná zkouška. Po úspěšném zvládnutí testu a praktické zkoušky čeká klienty certifikát, který je opravňuje k používání motorové řetězové pily a křovinořezu.

Akreditovaný počítačový kurz v Chebu

Počítačový kurz akreditovaný MŠMT celkem pro 9 klientů Střediska sociální rehabilitace v Chebu byl zahájen 10. 2. tohoto roku a stejný počítačový kurz pro 6 klientů Azylového domu Betlém Cheb, Nízkoprahového denního centra a pro klientky Ubytovny pro osamocené rodiče s dětmi byl zahájen 8. 3. 2012. Účastníci počítačového kurzu navštíví 40 hodin výuky. Každý si odnese poznatky o základech obsluhy osobního počítače. Po absolvování výuky každého čeká závěrečná zkouška, po jejíchž úspěšném složení obdrží certifikát.

   

                                         

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu 31. března 2012 na půdě Karlovy univerzity v Praze. Humanitární kongres je mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností, informací a nápadů, které se týkají humanitární pomoci. Sdružuje přední odborníky z nevládních a humanitárních organizací, vysokých škol a médií.

Dobrovolníci pomáhají

Dobrovolníci pomáhají

Charitativní činnost si nelze představit bez dobrovolnických aktivit. Zapojit se může opravdu každý. Také v oblasti působnosti Diecézní charity Plzeň najdeme lidi, kteří nezištně pomáhají.

Charita vyhlašuje sbírku pro Sýrii

Charita vyhlašuje sbírku pro Sýrii

Bombardování a palba v syrském městě Homs zabila desítky civilistů a stovky lidí musí přežívat ve zničených domech či v jiných úkrytech. Nadále pokračují pouliční nepokoje i v dalších syrských městech. Charita Česká republika vyhlašuje finanční sbírku s názvem Charita ČR pro Sýrii. Peníze budou využity na dodávky jídla a jinou materiální pomoc obyvatelům v zasažených městech i uprchlíkům, kteří byli nuceni ze Sýrie odejít.

Stovkám sociálních služeb hrozí zánik

Stovkám sociálních služeb hrozí zánik

Výpadek půl miliardy ze státního rozpočtu pocítí senioři, zdravotně postižení, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni a další potřební. Zástupci neziskového sektoru proto otevřeným dopisem vyzvali ministra práce a sociálních věcí k urychlenému jednání.

Nominace na Cenu Ď

Nominace na Cenu Ď

Cena Ď nebo-li dík (děkování) je projektem v ČR, který se jako jediný snaží komplexněji mapovat a oceňovat aktivity mecenášů, sponzorů a dobrodinců za podporu kultury, charity v ČR. Rozsahem svých nominačních kategorií ukazuje, že je nadmíru možností k podporování kulturních, charitativních a dalších projektů. To vše s důrazem na to, že taková bohulibá činnost by měla být v civilizovaném světě naprosto normální. 

Rozdělení výtěžku z MISSIS 2012

Rozdělení výtěžku z MISSIS 2012

Divadlo v Mariánských Lázních bylo tradičně dějištěm finále už 19. ročníku soutěže o nejsympatičtější pár maminky a dítěte MISSIS 2012. Výtěžek z akce ve výši 215 449 korun byl rozdělen mezi Plzeňskou a Ostravsko-opavskou diecézi.