Zemřel biskupský vikář a prezident Diecézní charity ostravsko-opavské

8. prosince 2011 nečekaně zemřel ve věku nedožitých 62 let biskupský vikář pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou P. ICLic. JUDr. Pavel Forgač Obl.OT.

Celostátní konference Charity ČR

V hotelu Angelo proběhla celostátní konference Charity České republiky. Tématem byla dlouhodobá péče. V programu vystoupili přední čeští odborníci z oblasti lékařství a duševní péče.

Ocenění pracovníků charit

Ocenění pracovníků charit

V katedrále sv. Bartoloměje v Plzni byli oceněni pracovníci charit z okruhu Plzeňské diecéze

Světec z Peru je patronem v Plzni

Světec z Peru je patronem v Plzni

Od 3. října je v kostele Panny Marie Růžencová umístěna soška sv. Martina de Porres. Martin de Porres byl synem španělského šlechtice Juana de Porres a černošky Anny Velasquez, po které zdědil barvu pleti. Kvůli tomu se o něj otec odmítl starat a tak byl odkázán na svou matku. Kolem roku 1583 se učil lazebníkem, roku 1586 vstoupil do dominikánského kláštera v Limě jako laický bratr.

Dílo bylo vysvěceno v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni. Na snímku velvyslankyně Peru a ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.

Městská charita Plzeň pořádá Čaj o páté

Městská charita Plzeň pořádá Čaj o páté

V Domově se zvláštním režimem sv. Aloise se setkají rodinní příslušníci osob, které trpí Alzheimerovou chorobou.

Diecézní charita Plzeň spolu s Českou národní bankou uspořádaly seminář finančního vzdělávání

Diecézní charita Plzeň spolu s Českou národní bankou uspořádaly seminář finančního vzdělávání

Cílem programu je zvýšení povědomí o potřebnosti finančního vzdělávání. Zejména příslušníci starší generace se často špatně orientují ve finančních otázkách a jsou vystaveni zvýšenému riziku nevýhodných nabídek i podvodů.

Den proti chudobě v Chebu

Den proti chudobě v Chebu

V pátek 14. října se v Chebu uskutečnila akce Diecézní charity Plzeň v rámci akce Česko proti chudobě. O akci informoval Chebský deník.

 

Euroregion Dunaj - Vltava může být založen

Český překlad z německého originálu, který vyšel v Bayerische Staatszeitung 7.10.2011, si můžete přečíst po rozkliknutí.

Originál článku v němčině ke stažení zde. (scan novinového článku)

Pomoc obětem monzunů v Kambodži

Charita ČR vyslyšela žádost sesterské organizace Charity Kambodža a zaslala 5 000 eur ze svého krizového fondu na pomoc lidem v Kambodži postiženým silnými monzunovými dešti, které zasáhly rozsáhlá území země.

Otevření Azylového domu sv. Alberta Chmielowského

Otevření Azylového domu sv. Alberta Chmielowského

Video a audio z otevření azylového domu.

Plzeňská radnice začne rozdávat potraviny nejchudším

Plzeňská radnice začne rozdávat potraviny nejchudším

Vedení města uvolnilo 300 tisíc pro potřebné. Plzeňská radnice přistoupila k ojedinělému kroku – nejpotřebnějším začne rozdávat potraviny. Zastupitelé na ně ve čtvrtek 6. října vyčlenili 300 tisíc korun. Jednu polovinu dostane charita, druhou občanské sdružení Naděje, které spolupracuje s dalšími neziskovkami – ty už mají zmapované, kdo by měl pomoc dostat. Lidí v hluboké bídě žije ve městě zhruba pět set, většinou se jedná o rodiny dlouhodobě nezaměstnaných s více dětmi.

Srdečně Vás zveme na benefiční akci a koncert Noc ohňů!

Srdečně Vás zveme na benefiční akci a koncert Noc ohňů!

Pojďme si společně připomenout Mezinárodní den boje proti chudobě! 14.října 2011 se v areálu Krajinné výstavy v Chebu uskuteční benefiční akce na podporu školy ve čtvrti Zeballos Cue ve městě Asuncion v Paraquayi.

Nový azylový dům v Domažlicích

Nové zařízení v Domažlicích bude pomáhat lidem bez přístřeší. Ve středu 5. října byl slavnostně otevřen Azylový dům a sociální ubytovna sv. Alberta Chmielowského. Služby zařízení jsou určeny pro občany, kteří se ocitli v situaci hmotné a sociální nouze a žijí na okraji společnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi.

Projekt Leonardo - shrnutí

Projekt Leonardo - shrnutí

Shrnutí mezinárodního partnerského projektu LEONARDO.

Na Hostýně společně zasedaly Rady české a slovenské Charity

Na Poutním místě Sv. Hostýn na Kroměřížsku se 3. a 4. října 2011 konalo společné zasedání Rady Charity České republiky a Rady Slovenské katolické charity za účasti ředitelů a prezidentů. Po šestnácti letech se tak opět setkali nejvyšší zástupci obou národních Charit.

20. září byly uděleny Ceny Charity ČR

20. září byly uděleny Ceny Charity ČR

Osm zaměstnanců a dobrovolníků obdrželo Cenu Charity ČR za rozvoj charitního díla. Ceny předal 20. září 2011 v pražském augustiniánském kostele sv. Tomáše prezident Charity ČR Mons. Pavel Posád a ředitel Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman.

Jmenování nového generálního vikáře plzeňské diecéze

Po bolestném úmrtí generálního vikáře plzeňské diecéze Mons. Dr. Roberta Falkenauera dne 7. září 2011 rozhodl Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, s platností od 8. září 2011 jmenovat novým generálním vikářem Mons. Josefa Žáka.

Nezapomínáme na Japonsko po tsunami

Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR, cestoval společně s Jaroslavem Němcem, ředitelem Arcidiecézní charity Praha po Japonsku, aby se přesvědčil, jak pokračuje obnova oblastí postižených zemětřesením a vlnou tsunami. Postřehy z této cesty

Zemřel generální vikář Plzeňské diecéze Mons. Dr. Robert Falkenauer

Mons. Dr. Robert Falkenauer, generální vikář Plzeňské diecéze, byl povolán na věčný odpočinek dnes 7.9.2011 v odpoledních hodinách.Prožil život plný služby a péče o duchovní blaho svěřeného stádce, služebníku věrný vejdi ve slávu svého Pána. Jako ředitel DCHP děkuji otci Robertovi za vše dobré, co udělal pro mnohé z nás, stejně jako za rozvoj díla Charity v naší diecézi. Jiří Lodr

Parte Mons. Falkenauera je možné stáhnout zde.

(životopis po rozkliknutí článku)

Letní zahradní slavnost pro cizince

Dne 23. července se uskutečnila tradiční letní zahradní slavnost pořádaná Poradnou pro cizince a uprchlíky.

Více se můžete dočíst zde: http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/cizinci-v-klasterni-zahrade-tancovali-i-grilovali.html

Projekt LEONARDO vyvrcholil konferencí v estonském Tallinu

Ve dnech 14. – 18.6.2011 se v hlavním městě Estonska Tallinnu uskutečnilo závěrečná konference mezinárodního vzdělávacího programu "LEONARDO".

 

(Pro více info rozklikněte článek)

Vyhlašujeme sbírku pro Somálsko a Etiopii

Somálsko a Etiopie se ocitly na pokraji hladomoru. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní Charity ve světě. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a věnuje 5000 € ze svého krizového fondu.

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací Domu sociálních služeb Betlém Cheb.

CI zvolila nového generálního sekretáře

Novým generálním sekretářem Caritas Internationalis se stal Michel Roy. Pro příští čtyři roky ho schválilo valné shromáždění CI v Římě ve čtvrtek 26. května 2011. Zástupci jednotlivých národních Charit vybrali Michela Roye většinou hlasů.

Rokycanská Pohodička získala 1. místo v soutěži knih pro nevidomé

Skupina klientů a asistentů ze sociálně terapeutických dílen Pohodička, provozovaných Oblastní charitou Rokycany, získala svým výrobkem 1. místo v celostátní soutěži Tactus.cz 2011 o nejlepší hmatově ilustrovanou knihu, určenou pro nevidomé.