Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

Diecézní charita Plzeň pokračuje i v letošním roce v potravinové pomoci nejchudším. Stalo se tak díky finanční dotaci Plzeňského kraje, který uvolnil za tímto účelem 400 tisíc korun.

Moldavsko je má Afrika

Moldavsko je má Afrika

Podněsteří neboli Podněsterská moldavská republika vyhlásila v roce 1990 nezávislost na Moldavsku. Mezinárodně je však stále vnímána jako součást Moldavska. Při vstupu do země z moldavské strany prochází lidé trojí kontrolou, poněkud ledabylou na straně Moldavska, prokázáním pasů u mírových sil, které tvoří ruští vojáci, a v neposlední řadě vyplněním formuláře a opětovné kontrolou pasů podněsterskými celníky.

Projekt Pracovně poradenského centra Cheb (PPC)

má již za sebou další úspěšné účastníky motivačních kurzů. 7 absolventů v pořadí druhých motivačních kurzů obdrželo dne 24. 2. 2012 své osvědčení o jeho absolvování. V galerii se můžete podívat, jak to všem při předávání slušelo. Pokud se chcete dozvědět více o projektu PPC Cheb, klikněte zde. PPC 

Návštěva senátora Mgr. Miroslava Nenutila

Návštěva senátora Mgr. Miroslava Nenutila

13. února 2012 navštívil senátor Mgr. Miroslav Nenutil i se svým asistentem Mgr. Jiřím Nenutilem sociální služby v Chebu - Azylový dům Betlém Cheb, Nízkoprahové denní centrum Cheb a Středisko sociální rehabilitace Cheb. Taktéž si prohlédli právě rekonstruovaný Dům sociálních služeb Cheb, kam se příští rok přestěhují některé poskytované sociální služby. Návštěvu města zakončil senátor Mgr. Miroslav Nenutil jednáním se starostou města Chebu.

 

Arcibiskup Duka děkuje koledníkům a dárcům

Arcibiskup Duka děkuje koledníkům a dárcům

Výsledek letošní Tříkrálové sbírky je „dobrou zprávou“, uvedl pražský arcibiskup Dominika Duka. „Rozumím jí tak, že v naší zemi přibývá lidí dobré vůle,“ napsal v děkovném listu.

Probíhá formační akce Postní almužna 2012

Během postní doby mají věřící v ČR opět možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Pastorační akce s názvem Postní almužna byla zahájena na Popeleční středu (22. 2.), případně o 1. neděli postní, a potrvá do konce postu.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal loňský rekord

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal loňský rekord

Počítání výnosu pokladniček Tříkrálové sbírky 2012 je u konce. Letošní částka překonala loňský rekord sbírky. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR. Desetina výnosu sbírky je určena na pomoc v zahraničí.

Evropský region Dunaj-Vltava

Evropský region Dunaj-Vltava

Na jaře letošního roku bude založen nový evropský region Dunaj-Vltava. Základní rámec  byl stanoven  Politickým řídícím výborem na zasedání ve Waldkirchenu na konci září 2011. Momentálně se experti a politická grémia zabývají konečným výběrem témat. Ustavující zasedání se bude konat v rakouském Hagenbergu. Jako čestný host by se měl zúčastnit komisař EU pro regionální politiku Johannes Hahn. Sociální aspekty a charitatitvní činnost chtějí do euroregionu přinést česká, bavorská a rakouská charita.

Humanitární sklad potřebuje doplnit

Humanitární sklad DCHP se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc v dovybavení skladu nejpotřebnějšími a nedostatkovými věcmi.

Koledovalo se i v Úšovicích

Koledovalo se i v Úšovicích

Také v Mariánských Lázních-Úšovicích se činili koledníci. Jak vidno, nescházel ani hudební doprovod: Koledníci udělali radost obyvatelům Domova pro seniory i řadě domácností v Mariánských Lázních.

Domažlice se připojily k Tříkrálové sbírce

Domažlice se připojily k Tříkrálové sbírce

Také v Domažlicích už chodí koledníci po domácnostech. Tříkrálová sbírka byla zahájena v arciděkanském kostele v sobotu 7.ledna.

Biskup Radkovský zahájil Tříkrálovou sbírku v Klatovech

Biskup Radkovský zahájil Tříkrálovou sbírku v Klatovech

Biskup František Radkovský zahájil za přítomnosti starosty Klatov Rudolfa Salvetra a představitelů Diecézní charity Plzeň Tříkrálovou sbírku.

Ohlasy na Tříkrálovou sbírku v médiích

S velkým zájmem médií se setkává Tříkrálová sbírka po celé České republice. Média podrobně informují o zahájení i průběhu dobročinné akce v městech a obcích. Ohlasy v médiích si můžete prohlédnout zde:

Cena Ď

Cena Ď

V plném běhu je už 12. ročník Ceny Ď (dík). Cena Ď oceňuje práci všech, kteří pomáhají potřebným a upevňuje vztahy mezi dobrodinci a příjemci darů.

Tříkrálová sbírka 2012

Tříkrálová sbírka 2012

Jako každoročně bude i letos po Novém roce zahájena Tříkrálová sbírka. Na dobročinnou akci, která pomáhá potřebným lidem, se chystají v západních Čechách desítky koledníků.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ  pro cizince

Dne 17. 12. 2011 se uskutečnilo PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ pořádané Poradnou pro cizince a uprchlíky.  ...

Zemřel biskupský vikář a prezident Diecézní charity ostravsko-opavské

8. prosince 2011 nečekaně zemřel ve věku nedožitých 62 let biskupský vikář pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou P. ICLic. JUDr. Pavel Forgač Obl.OT.

Celostátní konference Charity ČR

V hotelu Angelo proběhla celostátní konference Charity České republiky. Tématem byla dlouhodobá péče. V programu vystoupili přední čeští odborníci z oblasti lékařství a duševní péče.

Ocenění pracovníků charit

Ocenění pracovníků charit

V katedrále sv. Bartoloměje v Plzni byli oceněni pracovníci charit z okruhu Plzeňské diecéze

Světec z Peru je patronem v Plzni

Světec z Peru je patronem v Plzni

Od 3. října je v kostele Panny Marie Růžencová umístěna soška sv. Martina de Porres. Martin de Porres byl synem španělského šlechtice Juana de Porres a černošky Anny Velasquez, po které zdědil barvu pleti. Kvůli tomu se o něj otec odmítl starat a tak byl odkázán na svou matku. Kolem roku 1583 se učil lazebníkem, roku 1586 vstoupil do dominikánského kláštera v Limě jako laický bratr.

Dílo bylo vysvěceno v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni. Na snímku velvyslankyně Peru a ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.

Městská charita Plzeň pořádá Čaj o páté

Městská charita Plzeň pořádá Čaj o páté

V Domově se zvláštním režimem sv. Aloise se setkají rodinní příslušníci osob, které trpí Alzheimerovou chorobou.

Diecézní charita Plzeň spolu s Českou národní bankou uspořádaly seminář finančního vzdělávání

Diecézní charita Plzeň spolu s Českou národní bankou uspořádaly seminář finančního vzdělávání

Cílem programu je zvýšení povědomí o potřebnosti finančního vzdělávání. Zejména příslušníci starší generace se často špatně orientují ve finančních otázkách a jsou vystaveni zvýšenému riziku nevýhodných nabídek i podvodů.

Den proti chudobě v Chebu

Den proti chudobě v Chebu

V pátek 14. října se v Chebu uskutečnila akce Diecézní charity Plzeň v rámci akce Česko proti chudobě. O akci informoval Chebský deník.

 

Euroregion Dunaj - Vltava může být založen

Český překlad z německého originálu, který vyšel v Bayerische Staatszeitung 7.10.2011, si můžete přečíst po rozkliknutí.

Originál článku v němčině ke stažení zde. (scan novinového článku)