CI zvolila nového generálního sekretáře

Novým generálním sekretářem Caritas Internationalis se stal Michel Roy. Pro příští čtyři roky ho schválilo valné shromáždění CI v Římě ve čtvrtek 26. května 2011. Zástupci jednotlivých národních Charit vybrali Michela Roye většinou hlasů.

Rokycanská Pohodička získala 1. místo v soutěži knih pro nevidomé

Skupina klientů a asistentů ze sociálně terapeutických dílen Pohodička, provozovaných Oblastní charitou Rokycany, získala svým výrobkem 1. místo v celostátní soutěži Tactus.cz 2011 o nejlepší hmatově ilustrovanou knihu, určenou pro nevidomé.

Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově

Bylo zahájeno budování nového projektu DCHP "Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutických dílen sv. Josefa" v Meclově na Domažlicku. Projekt bude sloužit klientům  s psychickým handicapem, kteří se vracejí z psychiatrických léčeben  a postrádají rodinné a sociální zázemí.

Filmový festival Finále vozíčkářům - otevřené kino

Projekt nabízí vozíčkářům s doprovodem možnost zúčastnit se filmových projekcí za pouhou 1 Kč ve třech festivalových sálech (Velký sál, Malý sál a Kinosál Měšťanské besedy). Projekt je určen vozíčkářům a jejich doprovodu, ostatní držitelé ZTP a ZTP/P si mohou zakoupit zlevněné vstupenky za 35 Kč na všechny projekce. (Pro více informací rozklikněte článek)

Kopačky Tomáše Rosického pomohou obětem zemětřesení v Japonsku

Kopačky Tomáše Rosického pomohou obětem zemětřesení v Japonsku

Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Rosický hrál v kvalifikačním zápase proti Španělsku v Granadě v kopačkách PumaTokyo. Tyto „střelky“ byly vydraženy 4. dubna na portálu aukro.cz za za částku 5 600 Kč. Výtěžek půjde prostřednictvím Charity ČR na pomoc obětem zemětřesení v Japonsku.

S kvalitou do praxe v polovině

S kvalitou do praxe v polovině

Vzdělávací projekt „S kvalitou do praxe“, který realizuje Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s Moravskoslezským krajem za přispění Evropského sociálního fondu se blíží k druhé polovině vzdělávacích seminářů.

Domovy sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni získaly 105 500 Kč v rámci MISSIS 2011

V rámci 18. ročníku charitativní akce MISSIS 2011 převzal ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr 19. února 2011 při finále této soutěže 105 500 Kč, určených Domovům sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni a v Havlovicích u Domažlic, které Diecézní charita Plzeň provozuje.

Poděkování ředitele DCHP za TS 2011

Poděkování a vděčnost, přání všeho dobrého a zdraví je vpravdě darem královským. Jako šťastný koledník jsem plný skutečné radosti za letošní koledování a děkuji všem, kdož se zapojili do organizace a podpory TS, kdož koledovali za každého počasí a neváhali překonat nepřízeň vrtkavých teplot zimního období. Děkuji všem, kdož chtějí potěšit lidi v domácnostech a s láskou přinášejí požehnání do domácího prostředí, zpívají koledy od srdce a odměňují štědrost dárců, a tato odměna patří i těm, kdož svoje dveře nechají zavřené. Každý rok se totiž některé dveře nově otevřou a tato setkání jsou zvláštním darem, který nosím ve svém srdci.

 K+M+B 2011 na dveřích domů ať je zdrojem Božího požehnání, zdraví a lásky, porozumění a ochoty v životě stále znovu začínat.Každý člověk potřebuje společenství a já mám ve  svém koledním obvodu v Plzni i v obcích na Plzeň severu svoje přátelské společenství dobré vůle. Věřím, že to tak prožívají i ostatní koledníci. Tak za to vše chci i jako ředitel Diecézní charity Plzeň poděkovat. Vše dobré Jiří Lodr

TS2011: Zahájení v Karlových Varech

TS2011: Zahájení v Karlových Varech

V pondělí 3. ledna v 10 hodin dopoledne byl před hlavní karlovarskou poštou slavnostně zahájen jedenáctý ročník tradiční Tříkrálové sbírky.