Pomoc obětem monzunů v Kambodži

Charita ČR vyslyšela žádost sesterské organizace Charity Kambodža a zaslala 5 000 eur ze svého krizového fondu na pomoc lidem v Kambodži postiženým silnými monzunovými dešti, které zasáhly rozsáhlá území země.

Otevření Azylového domu sv. Alberta Chmielowského

Otevření Azylového domu sv. Alberta Chmielowského

Video a audio z otevření azylového domu.

Plzeňská radnice začne rozdávat potraviny nejchudším

Plzeňská radnice začne rozdávat potraviny nejchudším

Vedení města uvolnilo 300 tisíc pro potřebné. Plzeňská radnice přistoupila k ojedinělému kroku – nejpotřebnějším začne rozdávat potraviny. Zastupitelé na ně ve čtvrtek 6. října vyčlenili 300 tisíc korun. Jednu polovinu dostane charita, druhou občanské sdružení Naděje, které spolupracuje s dalšími neziskovkami – ty už mají zmapované, kdo by měl pomoc dostat. Lidí v hluboké bídě žije ve městě zhruba pět set, většinou se jedná o rodiny dlouhodobě nezaměstnaných s více dětmi.

Srdečně Vás zveme na benefiční akci a koncert Noc ohňů!

Srdečně Vás zveme na benefiční akci a koncert Noc ohňů!

Pojďme si společně připomenout Mezinárodní den boje proti chudobě! 14.října 2011 se v areálu Krajinné výstavy v Chebu uskuteční benefiční akce na podporu školy ve čtvrti Zeballos Cue ve městě Asuncion v Paraquayi.

Nový azylový dům v Domažlicích

Nové zařízení v Domažlicích bude pomáhat lidem bez přístřeší. Ve středu 5. října byl slavnostně otevřen Azylový dům a sociální ubytovna sv. Alberta Chmielowského. Služby zařízení jsou určeny pro občany, kteří se ocitli v situaci hmotné a sociální nouze a žijí na okraji společnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi.

Projekt Leonardo - shrnutí

Projekt Leonardo - shrnutí

Shrnutí mezinárodního partnerského projektu LEONARDO.

Na Hostýně společně zasedaly Rady české a slovenské Charity

Na Poutním místě Sv. Hostýn na Kroměřížsku se 3. a 4. října 2011 konalo společné zasedání Rady Charity České republiky a Rady Slovenské katolické charity za účasti ředitelů a prezidentů. Po šestnácti letech se tak opět setkali nejvyšší zástupci obou národních Charit.

20. září byly uděleny Ceny Charity ČR

20. září byly uděleny Ceny Charity ČR

Osm zaměstnanců a dobrovolníků obdrželo Cenu Charity ČR za rozvoj charitního díla. Ceny předal 20. září 2011 v pražském augustiniánském kostele sv. Tomáše prezident Charity ČR Mons. Pavel Posád a ředitel Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman.

Jmenování nového generálního vikáře plzeňské diecéze

Po bolestném úmrtí generálního vikáře plzeňské diecéze Mons. Dr. Roberta Falkenauera dne 7. září 2011 rozhodl Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, s platností od 8. září 2011 jmenovat novým generálním vikářem Mons. Josefa Žáka.

Nezapomínáme na Japonsko po tsunami

Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR, cestoval společně s Jaroslavem Němcem, ředitelem Arcidiecézní charity Praha po Japonsku, aby se přesvědčil, jak pokračuje obnova oblastí postižených zemětřesením a vlnou tsunami. Postřehy z této cesty

Zemřel generální vikář Plzeňské diecéze Mons. Dr. Robert Falkenauer

Mons. Dr. Robert Falkenauer, generální vikář Plzeňské diecéze, byl povolán na věčný odpočinek dnes 7.9.2011 v odpoledních hodinách.Prožil život plný služby a péče o duchovní blaho svěřeného stádce, služebníku věrný vejdi ve slávu svého Pána. Jako ředitel DCHP děkuji otci Robertovi za vše dobré, co udělal pro mnohé z nás, stejně jako za rozvoj díla Charity v naší diecézi. Jiří Lodr

Parte Mons. Falkenauera je možné stáhnout zde.

(životopis po rozkliknutí článku)

Letní zahradní slavnost pro cizince

Dne 23. července se uskutečnila tradiční letní zahradní slavnost pořádaná Poradnou pro cizince a uprchlíky.

Více se můžete dočíst zde: http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/cizinci-v-klasterni-zahrade-tancovali-i-grilovali.html

Projekt LEONARDO vyvrcholil konferencí v estonském Tallinu

Ve dnech 14. – 18.6.2011 se v hlavním městě Estonska Tallinnu uskutečnilo závěrečná konference mezinárodního vzdělávacího programu "LEONARDO".

 

(Pro více info rozklikněte článek)

Vyhlašujeme sbírku pro Somálsko a Etiopii

Somálsko a Etiopie se ocitly na pokraji hladomoru. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní Charity ve světě. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a věnuje 5000 € ze svého krizového fondu.

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací Domu sociálních služeb Betlém Cheb.

CI zvolila nového generálního sekretáře

Novým generálním sekretářem Caritas Internationalis se stal Michel Roy. Pro příští čtyři roky ho schválilo valné shromáždění CI v Římě ve čtvrtek 26. května 2011. Zástupci jednotlivých národních Charit vybrali Michela Roye většinou hlasů.

Rokycanská Pohodička získala 1. místo v soutěži knih pro nevidomé

Skupina klientů a asistentů ze sociálně terapeutických dílen Pohodička, provozovaných Oblastní charitou Rokycany, získala svým výrobkem 1. místo v celostátní soutěži Tactus.cz 2011 o nejlepší hmatově ilustrovanou knihu, určenou pro nevidomé.

Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově

Bylo zahájeno budování nového projektu DCHP "Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutických dílen sv. Josefa" v Meclově na Domažlicku. Projekt bude sloužit klientům  s psychickým handicapem, kteří se vracejí z psychiatrických léčeben  a postrádají rodinné a sociální zázemí.

Filmový festival Finále vozíčkářům - otevřené kino

Projekt nabízí vozíčkářům s doprovodem možnost zúčastnit se filmových projekcí za pouhou 1 Kč ve třech festivalových sálech (Velký sál, Malý sál a Kinosál Měšťanské besedy). Projekt je určen vozíčkářům a jejich doprovodu, ostatní držitelé ZTP a ZTP/P si mohou zakoupit zlevněné vstupenky za 35 Kč na všechny projekce. (Pro více informací rozklikněte článek)

Kopačky Tomáše Rosického pomohou obětem zemětřesení v Japonsku

Kopačky Tomáše Rosického pomohou obětem zemětřesení v Japonsku

Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Rosický hrál v kvalifikačním zápase proti Španělsku v Granadě v kopačkách PumaTokyo. Tyto „střelky“ byly vydraženy 4. dubna na portálu aukro.cz za za částku 5 600 Kč. Výtěžek půjde prostřednictvím Charity ČR na pomoc obětem zemětřesení v Japonsku.

S kvalitou do praxe v polovině

S kvalitou do praxe v polovině

Vzdělávací projekt „S kvalitou do praxe“, který realizuje Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s Moravskoslezským krajem za přispění Evropského sociálního fondu se blíží k druhé polovině vzdělávacích seminářů.

Domovy sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni získaly 105 500 Kč v rámci MISSIS 2011

V rámci 18. ročníku charitativní akce MISSIS 2011 převzal ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr 19. února 2011 při finále této soutěže 105 500 Kč, určených Domovům sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni a v Havlovicích u Domažlic, které Diecézní charita Plzeň provozuje.

Poděkování ředitele DCHP za TS 2011

Poděkování a vděčnost, přání všeho dobrého a zdraví je vpravdě darem královským. Jako šťastný koledník jsem plný skutečné radosti za letošní koledování a děkuji všem, kdož se zapojili do organizace a podpory TS, kdož koledovali za každého počasí a neváhali překonat nepřízeň vrtkavých teplot zimního období. Děkuji všem, kdož chtějí potěšit lidi v domácnostech a s láskou přinášejí požehnání do domácího prostředí, zpívají koledy od srdce a odměňují štědrost dárců, a tato odměna patří i těm, kdož svoje dveře nechají zavřené. Každý rok se totiž některé dveře nově otevřou a tato setkání jsou zvláštním darem, který nosím ve svém srdci.

 K+M+B 2011 na dveřích domů ať je zdrojem Božího požehnání, zdraví a lásky, porozumění a ochoty v životě stále znovu začínat.Každý člověk potřebuje společenství a já mám ve  svém koledním obvodu v Plzni i v obcích na Plzeň severu svoje přátelské společenství dobré vůle. Věřím, že to tak prožívají i ostatní koledníci. Tak za to vše chci i jako ředitel Diecézní charity Plzeň poděkovat. Vše dobré Jiří Lodr

TS2011: Zahájení v Karlových Varech

TS2011: Zahájení v Karlových Varech

V pondělí 3. ledna v 10 hodin dopoledne byl před hlavní karlovarskou poštou slavnostně zahájen jedenáctý ročník tradiční Tříkrálové sbírky.