Apel na poslance

Organizace poskytující sociální služby včetně Charity Česká republika se obrátily na poslance Parlamentu ČR a ministryni sociálních věcí s apelem na dofinancování sociálních služeb. Přikládáme další dokumenty, se kterými jsou poslanci seznámeni. 

Vážení poslanci, vážené poslankyně,

poskytovatelé sociálních služeb se obrací na Poslaneckou sněmovnu ČR, aby podpořila návrh Asociace krajů ČR k navýšení dotace na sociální služby v částce 2,072 mld. Kč.

Potřebnost této částky ovlivňují tyto skutečnosti:

  • Spravedlivé navýšení mezd a platů zaměstnanců v sociálních službách, které není v současné době přidělenou dotací dofinancované, a poskytovatelé služeb řeší neřešitelné.
  • Dofinancování propadu v roce, kdy v průběhu roku končí individuální projekty krajů na financování sociálních služeb prevence a tento propad značně ohrožuje sociální služby. Je tak potřeba provést dofinancování tohoto výpadku financí z evropských zdrojů.
  • Kofinancování systému decentralizace psychiatrické péče, které nově vstupuje do systému dotací na sociální služby.

Obracíme se na Poslaneckou sněmovnu ČR, na Vládu ČR a přímo na MPSV, aby se konalo bezodkladně ve prospěch dofinancování sociálních služeb a byla tím zajištěna kvalita služeb bez nutnosti omezit provoz těchto zařízení v zájmu uživatelů sociálních služeb, věříme, že rozhodnete kladně a to neprodleně. Apelujeme, aby prostředky byly zejména prioritně vázány na adresné doručení navýšených dotací na mzdy a platy zaměstnanců v sociálních službách, nesmí se přitom ale zapomenout na dofinancování provozních služeb tam, kde končí zdroje z individuálního projektu na podporu sociálních služeb v gesci MPSV.

 

 

Loga

 

Další dokumenty o potřebnosti dofinancování zde:

 
TZ_Sociální služby mají finanční prostředky pouze do září.pdf

Dopis ministryni sociálních věcí

Příklady dobré praxe