Asistenční služby na pracovišti Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni

Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň již čtvrtým rokem poskytuje asistenční služby
na pracovišti Oddělení pobytu cizinců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR v Plzni. 

Od začátku roku 2018 realizuje Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň projekt Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni IV.

V rámci tohoto projektu je přímo na pracovišti Oddělení pobytu cizinců OAMP MVČR v Plzni (OPC)poskytováno cizincům ze třetích zemí poradenství v otázkách pobytu na území, pomoc s vyplňováním formulářů, tlumočení z/do ruského a ukrajinského jazyka a asistence při jednání s pracovníky OPC dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů.

Za prvních deset měsíců realizace projektu (leden – říjen 2018) byly asistenční služby poskytnuty celkem 289 uživatelům. V 83 % se jednalo o občany Ukrajiny, ve 4 % o občany Moldávie, ve 3 % o občany Ruska. Dále byly služby poskytnuty občanům Běloruska, Filipín, Izraele, Kazachstánu, Mongolska, Namibie, Sýrie, Turkmenistánu, Vietnamu a jedné osobě bez státní příslušnosti.

Dotazy uživatelů služeb se týkaly nejčastěji náležitostí žádostí o povolení k pobytu (především za účelem sloučení rodiny a povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU), zaměstnanecké karty (zejména žádostí o souhlas se změnou zaměstnavatele), krátkodobých víz za účelem zaměstnání a možností jejich prodloužení, nebo změny na zaměstnaneckou kartu na území, žádostí o povolení k trvalému pobytu, prodlužování povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu, obecných informací o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia a dále byly časté dotazy týkající se povinnosti oznamovat změny.

Tento projekt, který je součástí dalších služeb poskytovaných Poradnou pro cizince a uprchlíky Plzeň, je financován Ministerstvem vnitra v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.