Cena Charity ČR Ludmile Kučerové

Cena Charity ČR Ludmile Kučerové

Bc. Ludmila Kučerová DiS.,vedoucí Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni převzala v Praze Cenu Charity ČR.

Do služeb Charity vstoupila před dvaceti lety (1992) jako vedoucí ošetřovatelské služby v experimentu vzniku domácí péče v Plzni pod koordinací České katolické Charity. Na základě této zkušenosti pak mohla vyrůstat i Městská charita Plzeň v nové Plzeňské diecézi. Ludmila Kučerová je matkou početné rodiny, celoživotně se vzdělávala a také postupně přijímala další úkoly - odborného garanta domácí péče a terénních služeb v rámci Diecézní charity Plzeň, vedoucí odborných kolegií na diecézní i republikové úrovni a v poslední době se zasadila o zahájení služeb Domova sv. Jiří pro seniory a Domova sv. Aloise pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Dnes je garantkou odbornosti péče při Městské charitě Plzeň. "Nikdy neodmítá pomoc, nikdo od ní neslyšel slova 'nechci', 'nemohu', 'nejde to'. Naopak - slýcháme 'promyslím to', 'najdeme jistě řešení' a to vše opírá o svůj osobní život s Bohem a ochotou naslouchat." Sama však pocty dlouhodobě odmítá, proto si vážíme, že dnes přijela.