Cena sv. Vincence udělena

Cena sv. Vincence udělena

U příležitosti 19. výročí založení Diecézní charity Plzeň byla tradičně oceněna řada pracovníků v charitních službách. Na cenu sv. Vincence bylo nominováno celkem 14 příslušníků charitních organizací z prostoru Plzeňské diecéze. Svatý Vincenc z Pauly je zakladatelem organizované charitní činnosti.

Setkání v chrámu sv. Bartloměje bylo zahájeno mší svatou, kterou celebroval plzeňský biskup František Radkovský. Ocenění obdrželi diplom a pamětní plaketu a malý dárek. Po slavnosti následovalo přáteské setkání v prostorách biskupství.  O sv. Vincenci - zakladateli charity - více zde:

Cenou sv. Vincence obdrželi:

Jitka Šimková, OCH Klatovy
Roman Tykal, OCH Klatovy
Ing. Marie Dušková, OCH Rokycany
Pavel Bača, FCH Cheb
Monika Hrbková, FCH Chodov
Marcela Nocarová, OCH Bor
Marie Brožová, FCH Přeštice
Barbora Váchová, FCH Stříbro
Mgr. Vojtěch Dušek, FCH Karlovy Vary
Božena Jasinská, FCH Mar. Lázně
Anna Chvátalová, MCH Plzeň
Marie Váňová, MCH Plzeň
Anna Srbová, MCH Pzeň
Ing. Ivan Hlaváček, společnost Intercora, nominován MCH Plzeň