Chráněné dílny pomáhají handicapovaným

Chráněné dílny pomáhají handicapovaným

Diecézní charita Plzeň otevřela v Domažlicích a Meclově u Domažlic chráněné dílny. Slavnostní otevření 12. září přilákalo velké množství veřejnosti i oficiálních hostů.

Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově slouží klientům s psychickým handicapem, kteří se vracejí s psychiatrických léčeben a postrádají rodinné zázemí.  Centrum sociální rehabilitace sídlí v objektu bývalé fary v Meclově. Zde je poskytována tzv. pobytová forma sociální rehabilitace. V sousedství vznikla novostavba sociálně terapeutických dílen se zaměřením především na tkalcovskou a polytechnickou dílnu. V budoucnosti ji bude moci využívat až 20 lidí, z nichž většina budou klienti se stálým pobytem, část bude do Meclova dojíždět. „V současné době se můžeme denně starat o 12 klientů“, řekla vedoucí zařízení Ivana Havlíčková. „Pro stálý pobyt se zatím rozhodlo 8 lidí“. Klienti mohou pracovat s různými materiály, dřevem, ale i kovem, vyrábět skleněné vitráže, tvořit z papíru, drátků a používat řadu nástrojů a techniky.  Dílny v bývalých kasárnách jsou zaměřeny na jiné klienty. „Zde pomáháme lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami“, pokračuje Ivana Havlíčková. „Denní kapacita je 15 klientů“. Celkové náklady projektu činily 21 425 416  Kč, z nichž 87% činila dotace z prostředků Regionálního operačního programu NUTS Jihozápad.  Další příspěvky poskytly Nadace RENOVABIS, Nadace České spořitelny, Charita Regensburg a Nadace Sester sv. Karla Boromejského.