Diecézní charita Plzeň na pomoc uprchlíkům

Po oficiálním jednání na úrovni Charity Česká republika a Ministerstvem vnitra ČR byly Diecézní charity požádány o součinnost. Na úrovni DCHP je výsledkem první iniciativa na pomoc uprchlíkům.

Konkrétnější činnost Charit v Plzeňském a Karlovarském kraji bude následovat po podpisu smlouvy mezi CHČR a MVČR.

Diecézní charita Plzeň se připojuje k aktivitám na pomoc válečným uprchlíkům.

Za tímto účelem byl zřízen tým, na kterém se podílejí pracovníci Terénní krizové služby a Poradny pro cizince a uprchlíky.

Pracovníci Charity budou spolupracovat s Cizineckou policií, která má informace o situaci uprchlíků, jimž je třeba pomoci. Váleční uprchlíci ze Sýrie by měli být propuštěni Cizineckou policií během několika hodin a nebude jim bráněno v další cestě.

Charitní pracovníci budou pro uprchlíky v nouzi zajišťovat jízdenky na vlak, materiální, zdravotní aj. pomoc a případné ubytování. A to maximálně po dobu 7 dnů, během nichž musí uprchlíci, kteří nepožádali o azyl v ČR, opustit naše území.

Charita obdobným způsobem bude postupovat v případě uprchlíků, kteří byli propuštění z detenčních zařízení a pohybují se na území ČR.

Diecézní charita Plzeň uvítá pomoc ze strany veřejnosti a poskytne bližší informace na kontaktních číslech:

731 433 013, 731 433 096 a 731 433 017