DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V R. 2019

DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V R. 2019

Tisková zpráva Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Charity ČR, Slezské diakonie, ANNO ČR, Armády spásy, S. A. D., Diakonie, Naděje, ČRSS a ČFPB.

28. 5. 2019

Dne 29. 5. 2019 projednává Poslanecká sněmovna PČR znovu dofinancování sociálních služeb.

„Od roku 2008 (s výjimkou jediného roku) se situace každoročně opakuje. Na sociální služby je v rámci státního rozpočtu vyčleněna nedostatečná částka; zdá se, jako kdyby to každý rok ministerstvo zkoušelo, zda to tentokrát projde. Každý rok má celá situace stejný scénář: následuje druhé, třetí i čtvrté dotační kolo a finanční prostředky na dofinancování sociálních služeb jsou vyčleněny na poslední chvíli“, uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

V letošním roce byla částka na sociální služby ze státního rozpočtu v porovnání s minulými lety nejvyšší. Celkem to bylo 15,7 mld. Kč, z toho krajům odešlo 15,1 mld. Kč. Financování sociálních služeb je však vícezdrojové. Státní rozpočet se dlouhodobě podílí na financování v rozmezí 27–29 %, kraje financují sociální služby téměř 5 miliardami, města a obce téměř 4 miliardami a následují další zdroje. Celkové náklady na sociální služby v posledních třech letech vrostly zejména z důvodu rychlého platového růstu v důsledku rozhodnutí vlády ČR.

Kolik tedy chybí v současné chvíli na financování sociálních služeb?

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR má stejné kalkulace jako Asociace krajů ČR, sociální služby tedy urgentně potřebují 2 mld. Kč.

Tato částka představuje zvýšení platů o 7 % (resp. 2 % nad původně rozpočtovanou částku), tj. cca 360 mil. Kč; náhlé zvýšení zvláštních příplatků (rozhodnutím vlády ČR ze 17. 12. 2018) představuje částku 680 mil. Kč a další prostředky chybějí v důsledku výpadku evropského zdroje financování, tj. individuálních projektů. Všechny tyto tři skutečnosti představují 2 mld. Kč. Tato částka tedy vůbec nepředstavuje zvýšení nákladů, inflaci či růst kapacit v důsledku stárnutí populace. V minulém týdnu akceptovalo tuto částku i MPSV ČR. „Je politováníhodné, že paní ministryně Jana Maláčová po několika výzvách, dopisech a kalkulacích ignorovala požadavky krajů či měst a obcí (stejnou kalkulaci, tj. 2 mld. Kč ze strany Asociace označila za přehnanou) a tento požadavek akceptovala až dne 23. 5. 2019. Touto chybou jsme ztratili čtyři měsíce a uvedli poskytovatele sociálních služeb do veliké nejistoty“, doplňuje Jiří Horecký.

Vzhledem k celkovému systému financování sociálních služeb, tj. skutečnosti, že musí být znovu otevřeno dotační řízení a celý proces musí projít schválením jednotlivých krajských zastupitelstev, jsme minutu před dvanáctou. Většina poskytovatelů sociálních služeb disponuje finančními prostředky do konce září, v lepším případě do konce října tohoto roku. Pak bude následovat propouštění a snižování kapacit, a to v řadě případů bude znamenat nenávratné snižování kapacit.

„Vnímáme a souhlasíme s požadavkem a stanoviskem Ministerstva financí, že je nutná reforma financování sociálních služeb, avšak jakákoliv takováto změna je možná až od roku 2021, a pokud vláda ČR nebude konat nyní a hned, nebude již co reformovat“, upozorňuje prezident APSS ČR Jiří Horecký.  

 

Loga