Farní charita Karlovy Vary oslavila 25 let

Farní charita Karlovy Vary oslavila 25 let

Farní charita Karlovy Vary oslavila v sobotu 15. června 25 let své existence. Akci zahájila mše Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského, který také požehnal právě dokončené terapeutické zahradě pro klienty s Alzheimerovou chorobou. V následných děkovných proslovech vystoupila například první ředitelka FCHKV Pavla Andrejkivová, současný ředitel Aleš Klůc a ředitel DCHP Jiří Lodr. Do večera pak za hojné účasti probíhal pestrý kulturní program pro dospělé i děti.

Farní charita Karlovy Vary byla založena skupinou dobrovolníků 11. října 1994. Hlavní iniciátorkou byla právě Pavla Adrejkivová. Farní charita nejprve založila Denní stacionář pro staré a nemocné osoby, v roce 1998 pak Dům pro matky s dětmi v tísni, roku 2001 Dům na půl cesty, v roce 2003 pak Denní stacionář pro mentálně postižené a roku 2009 Týdenní stacionář pro seniory a Sociálně terapeutické dílny. V současné době usiluje o změnu Týdenního stacionáře na Domov se zvláštním režimem pro lidi s Alzheimerovou chorobou a o navýšení počtu lůžek.

Přejeme Farní charitě Karlovy Vary, nechť je i nadále silným partnerem lidí trpících některou z forem postižení nebo znevýhodnění, a mnoho zdaru do dalších 25 let!