Finanční dotace pro Dílny sv. Josefa

Finanční dotace pro Dílny sv. Josefa

Diecézní charita Plzeň obdržela finanční dotaci od Nadace Agrofert ve výši 200 000 Kč jako účelový dar pro Dílny sv. Josefa, které jsou provozovány v Domažlicích a Meclově. Poskytnuté finanční prostředky byly využity jednak na uhrazení mzdových nákladů a dále na nákup strojů a přístrojů pro vlastní výrobu. 

 

Zlepšení vybavení dílen vedlo k rozšíření  výrobních postupů, zdokonalení technologie výroby a rozšíření sortimentu výrobků. Dále se také podařilo výrobu více profesionalizovat a tím přiblížit běžnému pracovnímu prostředí. Ve sklářské výrobě se díky letovacím skleněným  komponentům, glazuře na sklo a nákupu kvalitnějšího skla  výrazně zlepšila kvalita výrobků,  množství výrobků a více klientů se mohlo zapojit do sklářské výroby.

Ke zdokonalení výrobků a rozšíření sortimentu výrazně přispěl i nákup diapily na sklo a tím se i práce některých klientů zprofesionalizovala a bylo možné využít i jejich kompetencí získaných profesním vzděláním v době před nemocí. Dílny dokáží lépe reagovat na poptávku po výrobcích.

Nástěnný lis na keramickou hlínu je určen zejména pro pracoviště v Domažlicích, kde převažují klienti s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Jedná se o přístroj, který z hlediska jednoduché obsluhy a minimálnímu riziku úrazu  vyhovuje právě této cílové skupině a opět profesionalizuje pracovní prostředí i vlastní pracovní činnost a umožňuje využít kompetencí získaných předchozím vzděláváním.

Podobně jako u předchozího vybavení se výrazně zlepšila kvalita výrobků i jejich množství. Díky příspěvku bylo možné také zakoupit stan Historic, což podstatně usnadnilo a rozšířilo možnost účastnit se prezentačních akcí i mimo domažlický region.