Fotografie z předání Ceny Charity ČR

Fotografie z předání Ceny Charity ČR

Cenu Ccarity ČR obdržela za Diecézní charitu Plzeň Jana Hýblová.

Laudatio:

Jana Hýblová, vedoucí ekonomického oddělení Diecézní charity Plzeň

Paní Jana Hýblová pracuje v Diecézní charitě Plzeň od roku 1998 - nejprve jako účetní, posléze jako vedoucí ekonomického oddělení. Díky své odbornosti a schopnosti naslouchat lidem je nenahraditelnou oporou týmu. Věnuje se také metodické práci jako členka celostátního ekonomického kolegia.

DSC_9404_plny_salDSC_9567_Posad_HyblovaDSC_9576_Bohanesova_Suchanek_HyblovaDSC_9578_HyblovaDSC_9633_Malinek_Posad_Curylo_vyznamenaniDSC_9670_Eben_Healt_plus_sek_FlakDSC_9716_orchestr