In memoriam Petr Šulc

In memoriam Petr Šulc

V pátek jsme se rozloučili s dlouholetým ředitelem a v poslední době účetním Farní charity Sokolov Petrem Šulcem. Petr zemřel po těžkém období různých nemocí 1. 9. 2012.

Mohl jsem mu při rozloučení poděkovat za tu velmi aktivní a láskyplnou službu a mohu jen dodat, že Petr byl pro nás velkou oporou ve službě Bohu a lidem, byl přítelem, který přes všechny bolesti se nedívá na sebe, ale hledí kde může pomoci. Petr dnes je v cíli svoji cesty a já jen vzdáleně hledím do jeho krásných očí, které září do naší přítomnosti a dávají i nadále povzbuzení a zároveň věřím, že v plnosti září jeho současné oči pohledem na krásu věčného domova, pohledem na našeho Spasitele. Tak tedy, drahý Petře, přimlouvej se za svoji rodinu, přátele a za dílo Charity, aby zůstalo věrné Bohu a konalo dobro, které je v naší společnosti tolik potřebné. Budeme stále vzpomínat v živém společenství s tebou.

Jiří Lodr, ředitel DCHP