Integrace cizinců 2016

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni II.

Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň poskytovala v roce 2016 asistenční služby na pracovišti Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni (dále jen „OPC“). Poradna pro cizince a uprchlíky působila na OPC již v období květen – prosinec 2015 v rámci projektu Asistenční služby na pracovišti OAMP ČR v Plzni.

Oproti roku 2015 došlo k rozšíření cílové skupiny, v rámci projektu Asistenční služby na pracovišti OAMP ČR v Plzni II. bylo přímo na pracovišti OPC v Plzni poskytováno poradenství v otázkách pobytu na území, pomoc s vyplňováním formulářů, tlumočení z/do ruského a ukrajinského jazyka a asistence při jednání s pracovníky OPC dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů státním příslušníkům třetích zemí pobývajícím na území České republiky legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a osobám požívajícím postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany.

Na OPC působila společně sociální pracovnice a komunitní tlumočnice v ruském a ukrajinském jazyce. Služby byly poskytovány v pondělí a středu 9-12 a 13-17 hodin. Za rok 2016 byly asistenční služby poskytnuty celkem 486 uživatelům. V 71 % se jednalo o občany Ukrajiny, v 9 % o občany Vietnamu, v  6% o občany Ruska. Dále byly služby poskytnuty občanům Alžírska, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Egyptu, Etiopie, Ghany, Gruzie, Indie, Iráku, Íránu, Japonska, Jordánska, Kazachstánu, Korey, Kosova, Kuby, Makedonie, Moldavska, Mongolska, Nepálu, Panamy, Spojených arabských emirátů, USA, Srbska, Sýrie, Thajska, Tuniska, Turecka a Uzbekistánu.

V rámci poskytovaných asistenčních služeb jsou rozlišovány 4 druhy činností: 41 % tvořilo poradenství v otázkách pobytu na území ČR, 30 % asistence při jednání s pracovníky OPC, 24 % pomoc s vyplněním formulářů a 5 % pomoc se sepsáním dokumentu. Celkově bylo s výše uvedenými 486 uživateli realizováno 576 činností.

Dotazy uživatelů služeb se týkaly nejčastěji náležitostí žádostí o povolení k pobytu, prodlužování povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu a dále byly časté dotazy týkající se povinnosti oznamovat změny.

Projekt byl financován Ministerstvem vnitra ČR a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Poradna pro cizince a uprchlíky i  Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni má zájem na pokračování těchto služeb i v roce 2017.