Pozvánka na výstavu

Domov pro seniory sv. Jiří v Plzni-Doubravce zve zájemce na výstavu fotografií s názvem "Rômania Sacra". Výstava začala v úterý 22. ledna v 15 hodin. Pozvánka zde:

Také v Klatovech se koleduje

Klatovy patří k tradičním místům v Plzeňském kraji, kde se koleduje. V loňském roce zde dárci přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 464 939 Kč. V Klatovech dárci přispívají nejvíce v rámci Plzeňské diecéze.

Mikuláš v Azylovém domě v Chebu

5. 12. 2012 se dva pracovníci ze Střediska sociální rehabilitace Cheb převlékli za čerta a Mikuláše a šli postrašit a zároveň potěšit děti z Azylového domu pro matky s dětmi. Mikuláš nadělil dětem dárky a čert ,,zlobivé“ postrašil. I vystrašené děti nakonec dokázaly odrecitovat jednoduchou básničku.

Vyšly Charitní listy

Vyšlo druhé číslo Charitních listů. Ke stažení zde

Tvořivá dílna v Klatovech

Oblastní charita Klatovy zve zájemce na Tvořivou vánoční dílnu. Akce se uskuteční 24. listopadu od 9.00 hodin do 15.00 hodin v Dominikánském klášteře, 1.patro, Plánická 174,Klatovy. Pozvánka zde:

Oslavy Mezinárodního dne seniorů v Ostrově

Oblastní charita Ostrov zve na Oslavy Mezinárodního dne seniorů. Pod názvem „Stárneme všichni společně“ proběhne tato akce v úterý 25. září 2012 v Domě kultury v Ostrově, Mírové náměstí 733. Pozvánka zde:

Nové zázemí pro klienty v Domově sv. Alžběty

V Domově pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni v Hlavanově ulici byla vybudována nová zahrada. Slavnostní předání klientům se uskuteční 26.9.2012 od 14 hodin. Na programu bude opékání buřtů a topinek, zpívat a hrát bude Senior kapela. Zájemci mohou využít příjemné prostředí pro popovídání se zaměstnanci Domova i klienty.

Pomerančový týden

Celonárodní akce České Alzheimerovské společnosti Pomerančový týden se bude konat ve dnech 16. až 23. září. Městská charita Plzeň je jednou z prvních poboček této společnosti.  Aktivně pomáhá lidem postiženým touto velice deprimující chorobou ve specializovaném Domově sv. Aloise v Hradišťské ulici i v terénu a provozuje poradnu pro rodinné příslušníky, pečující o své nemocné členy v Polední 11. U příležitosti Pomerančového týdne bude v Plzni organizována veřejná sbírka na různých místech ve  prospěch  pomoci pacientům, trpícím touto chorobou. 95% vybraných prostředků se vrací adresně přímo pro plzeňskou pobočku.

Chebský Betlém pomáhá všem llidem bez přístřeší

V Chebském deníku vyšel rozsáhlý článek o jednom z projektů DCHP. Podrobnosti zde: a zde:

Dvě povodňová výročí

Letošní jubilea patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002), si připomínáme spuštěním internetových stránek k oběma těmto událostem. Na nich najdete také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním následků živelných pohrom.