Dvě povodňová výročí

Letošní jubilea patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002), si připomínáme spuštěním internetových stránek k oběma těmto událostem. Na nich najdete také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním následků živelných pohrom.

Výroční práva 2011

V těchto dnech je distribuována Výroční zpráva Diecézní charity Plzeň za rok 2011. Přináší přehled činnosti střediska DCHP, které zastřešilo v loňském roce 68 projektů a přímo řídí řadu provozů v plzeňském a Karlovarském kraji. Součástí VZ je i přehled hospodaření a poskytovaných služeb. VZ ke stažení zde:

Základní škola Chotěšov věnovala DCHP dar

Žáci Základní školy Chotěšov vykoledovali v letošním roce při Tříkrálové sbírce 10 150 korun. Peníze jsou určeny na dobudování chráněných dílen v obci Meclov na Domažlicku. Chráněné dílny v Meclově jsou jedním ze stěžejních projektů DCHP. Jsou určeny pro osoby s psychiatrickými diagnózami. Diecézní charita Plzeň děkuje ZŠ Chotěšov a všem dárcům!    

Čaj o páté

Městská charita Plzeň
pobočka České alzheimerovské společnosti
pořádá
Čaj o páté
v Domově se zvláštním režimem sv. Aloise, Hradišťská 30, Plzeň-Slovany
Chvíle posezení pro rodinné příslušníky pečující o blízké s demencí nebo pro všechny se zájmem o tuto tématiku
14. 6. 2012 od l6 hodin

Zveme i nově příchozí, předem kontaktujte: Alice Průchová, sociální pracovnice MCHP, tel. 731 433 116.
 

Příspěvek na péči

Informace pro klienty, kteří se na Diecézní charitu obrací s dotazy ohledně příspěvku na péči: Příspěvek na péči  vyplácí krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu oprávněné osoby.

Bližší informace:

Kaplířova 2731/7
Jižní Předměstí
320 73 Plzeň 1

Tel.: 950 148 111
Fax: 377 429 670
E-mail: podatelna@pm.mpsv.cz

http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek

 

Benefiční koncert

V neděli 27. května se uskuteční v Památníku obětem zla (Meditační zahrada L. Hrušky) v Plzni-Doudlevcích benefiční koncert na podporu projektů Diecézní charity Plzeň. Pozvánka zde:

Ministr Drábek rozdělí sociálním službám 140 miliónů korun

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) předběžně rozdělil sociálním službám dalších 140 miliónů korun, na nichž se již dříve dohodl s asociací poskytovatelů péče a zástupci krajů. Nyní čeká na souhlas ministerstva financí. Uvedl to server Novinky.cz.

Meditační zahrada opět otevřena

Návštěvníkům je opět otevřen Památník obětem zla a Meditační zahrada v Plzni – Doudlevcích. Provozní doba je od středy do neděle od 10 do 17 hodin. V tomto roce uplyne 85 let od narození a 5 let od úmrtí zakladatele památníku a zahrady a politického vězně Luboše Hrušky. Na konci června proběhnou v Meditační zahradě vzpomínkové dny spojené s promítáním dokumentů, čtením z knihy o Luboši Hruškovi, s hudbou a vzpomínkami pamětníků.

 

Výtvarné dílny v Rokycanech

Oblastní charita Rokycany pořádá pro zájemce zajímavou výtvarnou akci. Výtvarná dílna proběhne v sociálně terapeutických dílnách Pohodička. Podrobnosti zde:

Setkání s koledníky v Mariánských Lázních

Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky už většinou putuje do určených míst. V průběhu března ale ještě docházelo na různých místech k setkání s koledníky, kterým organizátoři děkovali za jejich účast. Místní tisk v Mariánských Lázních jedno takové setkání zachytil Podrobnosti zde: