Školení pro učitele

Charita ČR zve učitele na školení zaměřené na téma Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, kde bude představen nový metodický materiál s ukázkami různých aktivit využitelných ve výuce.

Účast je zdarma, školení probíhají v Praze a Olomouci a jsou jednodenní - můžete si vybrat z několika termínů během listopadu a prosince. Podrobnosti a přihláška.

Den otevřených dveří Farní charity v Karlových Varech

Farní charita Karlovy Vary se připojuje k Týdnu sociálních služeb. Ve středu 12.10. se mohou zájemcipodívat na devět registrovaných sociálních služeb ve Svobodově ulici. Rovněž do nově otevřené budovy Sociálně terapeutických dílen na ul. Závodu míru 144.

Sbírka pro hladovějící: 7,4 milionu Kč  

Na sbírkový účet Charity ČR na pomoc hladovějícím v Somálsku (VS103) přispěli dárci z ČR k 27. 9. částkou 5 243 570 Kč a na pomoc Etiopii (VS146) částkou 2 165 285. Děkujeme! Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS CHARITACR na číslo 87 777. >>>

Nevládní organizace k problematice dluhů a jejich narůstání

Nevládní organizace navrhují postupy pro vymáhání pohledávek, které nebude dlužníky po mnoho let devastovat.

Společnou tiskovou zprávu nevládních organizací k této problematice si můžete stáhnout zde.

Adopce na dálku v Ekvádoru

Ekvádor se zařadil po bok Bolívie, Peru a Paraguaye, kde Diecézní charita Plzeň pomáhá v rámci svého projektu Adopce na dálku. Navštivte stránky Adopce na dálku v Ekvádoru.

Jubileum ředitele DCH Plzeň

11.7.2011 oslavil se svojí rodinou, přáteli a spolupracovníky ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr významné životní jubileum - 50 let. Za všechny pracovníky a uživatele služeb DCHP také zde přejeme vše dobré, zdraví a spokojenost.

P.Ř.

DCHP | Výroční zpráva 2010

Zajímá vás činnost Diecézní charity Plzeň? Pokud ano, nahlédněte do Výroční zprávy 2010.

Soutěž o nejlepší charitní web

Charita ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší charitní web. Do soutěže se mohou přihlásit všechny nové charitní weby. Soutěž je dvoukolová, finále soutěže bude rozhodovat nezávislá komise odborníků. Přihlásit se lze do 30. listopadu 2011. Cenou pro vítěze bude finanční podpora pro konkrétní web.

Bulletin ADCH Praha

Rádi i na našich stránkách uveřejňujeme červnový bulletin ADCH Praha. Stáhnout si jej můžete zde.

Karlovy Vary | Den otevřených dveří

V pátek 27.5.2011 po celý den, se na Farní charitě Karlovy Vary ve Svobodově ulici v Karlových Varech – Staré Roli koná Den otevřených dveří. Budeme rádi, když se přijde veřejnost, kolegové ze sociálních služeb, potenciální uživatelé i kompetentní úředníci ze sociálních odborů a také zastupitelé různých samosprávných celků seznámit s našimi poskytovanými službami pro seniory (jsme jediným kontaktním místem České Alzheimerovské společnosti v Karlovarském kraji, pro mentálně postižené (nový objekt Sociálně terapeutických dílen v ul. Závodu míru 144 budeme otevírat na začátku září), pro mladé lidi opouštějící ústavní zařízení, především dětské domovy (dům na půl cesty vč. jednoho lůžka krizové pomoci), pro matky s dětmi v tísni (azylový dům) a odborné sociální poradenství (právník radí zdarma – často řeší dluhové problémy, aj.).

Odpoledne u ohně zahraje country kapela a pro každého je připraven buřtík. Jsem přesvědčen, že bude panovat skvělá zábava (i když meteorologové hrozí deštěm). Jsou pozvaní studenti a skauti, kteří nám pomáhali s Tříkrálovou sbírkou, kterým i takto chceme poděkovat.