LETNICE UMĚLCŮ

Letnice umělců jako festival, jenž v sobě spojuje krásné umění a poselství víry, mají zatím v Plzni nedlouhou tradici, kterou společně založily Biskupství plzeňské, Středisko západočeských spisovatelů, Konzervatoř Plzeň a Unie výtvarných umělců (UVU) Plzeň.

PROGRAM:

ŘÍJEN 2016
úterý 4. 10. 17.00
přednáška, přednáškový sál ZČM
Karel IV. – osobnost a dílo, prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.
úterý 11. 10. 17.00
přednáška, přednáškový sál ZČM
Plzeňské kostely doby Karla IV., Ing. arch. Jan Soukup
úterý 18. 10. 17.00
přednáška, výstavní síň Masné krámy
Sochař Václav Levý, Spolek Václava Levého

LISTOPAD 2016
listopad (termín bude upřesněn)
přednáška, přednáškový sál ZČM
Pole orná a válečná, Mons. Tomáš Holub
pondělí 28. 11. 17.00
koncert se slavnostním slovem, katedrála sv. Bartoloměje‘
pocta Karlu IV.
středa 7. 12 17.00
Karel IV. – minulost a současnost, Galerie J. Trnky
vernisáž výstavy děl členů UVU Plzeň