Memorandum města a charity upravuje spolupráci při zřízení sociální firmy

Memorandum města a charity upravuje spolupráci při zřízení sociální firmy

Město Plzeň a Diecézní charita Plzeň uzavřou memorandum o vzájemné spolupráci. Ta se týká kooperace při začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením či již sociálně vyloučených v oblasti zaměstnávání a zajištění bydlení. Memorandum obě strany uzavírají na dobu neurčitou.

Memorandum obě strany uzavírají na dobu neurčitou. „Město má značný zájem na tom, aby na jeho území fungovala firma, která primárně netvoří zisk, ale dává šanci osobám obtížné zaměstnatelným. Deklarovaná spolupráce proto počítá i s tím, že město vytipuje vhodné zázemí pro vzniklou tzv. sociální firmu a prostory pro ubytování jejích zaměstnanců,“ upřesňuje podstatu memoranda primátor Martin Zrzavecký.

„Organizací s největšími zkušenostmi se zaměstnáváním osob ohrožených sociálním vyloučením je bezesporu Diecézní charita Plzeň, jejíž projekty realizované v Plzni i Chebu jsou pro město zárukou, že i projekt sociální firma bude efektivní. Počítáme například s tím, že budeme nápomocni v rámci poptávky práce prostřednictvím svých příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí města,“ přiblížila náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

„Záměr zřídit a provozovat ve městě sociální firmu je téma diskutované s magistrátním odborem sociálních služeb už od roku 2014 – naše organizace má zájem v tomto směru vyjít městu vstříc a proto vítá dohodu o spolupráci. Dosud totiž nebyl schválen zákon o sociálním podnikání, Diecézní charita proto za účelem provozování sociální firmy musí zřídit novou právnickou osobu a memorandum skýtá jistou záruku, že město se odpovědně hlásí k podpoře zaměstnání lidí bez přístřeší, osob v krizi nebo osob ohrožených sociálním vyloučením na území města Plzně,“ doplňuje ředitel Diecézní charity Jiří Lodr, který společně s primátorem města Plzně memorandum podepíše.

Memorandum, jehož uzavření schválila dnes Rada města Plzně, dále také například stanoví, že případné nutné stavební práce spojené s opravou prostor pro sociální ubytovnu budou realizovány a plně hrazeny z prostředků statutárního města Plzně, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a podle vnitřních předpisů města v oblasti zadávání veřejných zakázek.