Nová ředitelka FCH Přeštice

Nová ředitelka FCH Přeštice

Otec biskup Tomáš jmenoval novou ředitelku FCH Přeštice - Mgr. Volkovou. Otec biskup se živě zajímal o službu FCH a o plány nové ředitelky.

Ředitel DCH Plzeň Jiří Lodr poděkoval osobním dopisem za dlouholetou službu emeritní ředitelce FCH paní Ludmile Sekerkové. Poděkování patří i paní Sedláčkové, která během nemoci paní emeritní ředitelky nasadila do udržení dobrého díla charity mnoho sil a jistě i nadále bude ku pomoci. Poděkování patří všem v Charitě v Přešticích.