Nový projekt DCHP

Od 1.ledna 2019 do 31.12. 2021 realizuje Diecézní charita Plzeň projekt "Cestou do sociálně terapeutických dílen na Domažlicku".

Číslo projetu je CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009272. 

O podporu jsme požádali MAS Český les a jejím prostřednictvím čerpáme z Operačního programu zaměstnanost dotaci ve výši 1 090 350 Kč. Předmětem projektu je doprava klientů se zdravotním postižením do Sociálně terapeutických dílen v Domažlicích a v Meclově.

Logo OPZ barevné

MAS Český les