Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou v Plzeňské diecézi

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou v Plzeňské diecézi

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 v Plzeňské diecézi je z dosavadních 17. ročníků rekordní. Vykoledováno bylo 5 034 958 Kč Kč, což je o 626 963 Kč více než loni.

K(raj)+M(ěsto)+B(iskupství)

Plzeňská diecéze má v porovnání s ostatními diecézemi jednu raritu. Loni poprvé v Plzni pomáhala koledníkům netradiční trojice Tří králů – hejtman, primátor a biskup. Letos si to zopakovali, navíc se totéž podařilo i v Karlových Varech, kde do ulic vyrazila obdobná trojice. Pouze nepřítomného primátora Karlových Varů zastoupil jeden z jeho náměstků.  Lidová tradice přisoudila třem králům jména Kašpar, Melichar, Baltazar (K+M+B), což se shodou okolností v novém podání dá vyložit i jako K(raj)+M(ěsto)+B(iskupství). V Plzni Karlových Varech obě triády navštívily biskupství, hejtmanství, magistrát, další instituce a banky za doprovodu malých koledníků. Plné kasičky svědčily o tom, že mezi veřejností měli netradiční Tři králové úspěch.

Tříkrálová tramvaj a Tříkrálový pochod

V Plzni jezdila opět historická Tříkrálová tramvaj, kterou zapůjčily Plzeňské městské dopravní podniky. Cestující byli přepravováni zdarma a cestu jim zpestřili koledníci a různá hudební sdružení a zpěváci. Včetně emeritního biskupa plzeňského Mons. Františka Radkovského, který přispěl zpěvem a hrou na kytaru. Pozornost opět budil Tříkrálový pochod z náměstí ke kostelu U Ježíška.

Tříkrálové koncerty

Sbírku podpořilo i několik koncertů a hudebních vystoupení, jejichž výtěžek byl rovněž věnován na pomoc potřebným. Koncertovalo se např. v Plzni, Klatovech, Domažlicích, Karlových Varech i jinde. Na více místech odehráli dobrovolníci známý Vánoční příběh.

Záměry a využití

Kromě výše uvedených akcí se koledovalo samozřejmě i v mnoha obcích a městech v diecézi, leckdy i tam, kde ještě před pár lety byla o koledníky nouze. Výtěžek z Tříkrálové sbírky pomůže sociálním službám i jednotlivcům po celé diecézi. Mezi nejvýznamnější příjemce budou patřit domovy pokojného stáří v Plzni a Boru, denní stacionář v Ostrově, domovy pro matky s dětmi v tísni v Plzni a Klatovech, sociálně terapeutické dílny v Meclově a Domažlicích, stacionáře pro postižené Alzheimerovou chorobou v Plzni a Karlových varech aj. Podpořeny budou i sociálně slabé rodiny s dětmi. 

Podrobné záměry využití zde.