Peníze z Tříkrálové sbírky začínají pomáhat po celém Česku

Tisková zpráva Charity ČR

Mikrobus s úpravou pro lidi se zdravotním postižením sváží hendikepované klienty do denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen v Domě sv. Josefa ve východočeských Chotovicích. Zabezpečen je také provoz poradny pro oběti trestné činnosti Blansko a nepřetržité Tísňové péče Plzeň pro klienty v krizi. Devítiletý Adámek půjde na speciální fyzioterapii v Lázních Piešťany. To vše díky štědrým dárcům letošní Tříkrálové sbírky pro lidi v nouzi. 

Letošní, v pořadí šestnáctý ročník celostátní sbírky byl v její dosavadní historii nejúspěšnější. Do pokladniček a na celoročně otevřené dárcovské konto se k 15. červnu 2016 vybralo celkem 97 651 016 korun.

Výnos sbírky byl rozdělen podle předem daného klíče: 80 % vybraných prostředků se každoročně vrací do farních, oblastních a diecézních Charit, které z nich financují lokální projekty. Díky štědrosti dárců a úsilí dobrovolníků tak letos putovalo téměř 78 milionů korun na podporu více než 800 záměrů v jednotlivých regionech České republiky. Zbytek výnosu Tříkrálové sbírky byl rovněž rozdělen podle daných pravidel – 15 % výnosu věnovala Charita ČR na podporu celostátních projektů, zahraniční pomoc a krizový fond, zbylých 5 % pokrylo v souladu se zákonem režii sbírky.

Nejvyšší výtěžek zaznamenaly Charity v olomoucké arcidiecézi, kde se na lokální úrovni konala tato dobročinná sbírka v roce 2000 poprvé. Dílčí částky z letošních celkových 20 milionů korun, které se do arcidiecéze vrací, využije na nutné opravy například Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Holešově, Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově nebo azylový dům Samaritán v Otrokovicích. Peníze z Tříkrálové sbírky umožní také vypracování studie a projektové dokumentace k výstavbě domova se zvláštním režimem, který nabídne péči nemocným lidem bez domova jako první služba svého druhu na Olomoucku.

Další moravské Charity diecézí ostravsko-opavské a brněnské podpoří z vybraných peněz například terénní a komunitní programy na sociální interakci rodin s dětmi v Ostravě, ošetřovatelskou službu v Kopřivnici nebo v Třebíči, zařízení pro psychicky nemocné v Hlučíně, Dětský domov Zábrdovice aj.

Charity královéhradecké diecéze věnují významnou částku na podporu rodin s hendikepovanými dětmi a na služby pro seniory a osoby s těžkým zdravotním postižením – vybrané peníze budou moci využít Střediska rané péče v Kutné Hoře a Hradci Králové, mobilní hospic v Pardubicích nebo pečovatelská služba v Ústí nad Orlicí.

Značné prostředky na hospicovou péči, hendikepované osoby, ošetřovatelské a pečovatelské služby vynaloží také Charity diecéze litoměřické, plzeňské i českobudějovické. V Českých Budějovicích nakoupí pečovatelská služba za vybrané peníze polohovací elektronické postele a invalidní vozíky. V plzeňské diecézi budou dary využity mj. ve Stacionáři pro postižené Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech nebo v Sociálně terapeutických dílnách Meclov a Domažlice a na mnoha dalších místech.

Charity v arcidiecézi pražské zajistí díky Tříkrálové sbírce tlumočení pro neslyšící spoluobčany v Praze-Vršovicích nebo muzikoterapii pro děti ze sociálně slabých rodin v Roudnici nad Labem.

Ve všech regionech se nemalá částka věnuje na výchovu, vzdělávání a zabezpečení dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, dětí v dětských domovech, pěstounské péči nebo azylových domech. Například v nízkoprahovém centru Sovička v Mostě nakoupí dětem svačinky a vzdělávací pomůcky, školní potřeby dostanou také děti v Praze-Uhříněvsi, nízkoprahové centrum Vata v Židlochovicích pořídí dětem maringotku pro volnočasové aktivity.

„Děkujeme všem dárcům, protože díky jejich štědrosti můžeme zlepšovat kvalitu života seniorů, dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, matek v obtížné situaci, hendikepovaných osob, lidí bez domova a dalších potřebných po celé České republice,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Jak přispět?

Přispět do sbírky můžete nyní i po celý rok zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč, službu provozuje Fórum dárců). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777.

Sbírku pořádá Charita ČR s podporou Nadace České spořitelny. Více na: www.trikralovasbirka.cz.

Kontakty: Marek Navrátil, hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky, tel. 739 526 278

                   Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR, tel. 603 895 984

Oblasti: Diana Tuyet-Lan Kosinová (Brno), tel. 604 337 905; Marek Navrátil (Olomouc), tel. 739 526 278;  Věrka Michalicová (České Budějovice), tel. 604 247 268; Jana Karasová (Hradec Králové), tel. 731 402 274; Edith Kroupová (Litoměřice), tel. 731 534 100; Tomáš Pinďák (Ostrava-Opava), tel. 733 741 036; Miroslav Anton (Plzeň), tel. 731 433 017; Jarmila Lomozová (Praha), tel. 737 282 810. 

Adresa: Charita ČR, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, tel. 296 243 330, www.charita.cz