Pět let Domova sv. Zity

Pět let Domova sv. Zity

Před pěti lety zrealizovala Městská charita Plzeň projekt, díky němuž byl rekonstruován dům ve Sladkovského 16 v Plzni. Finanční podporu (cca 8 miliónů Kč) poskytly Evropský sociální fond prostřednictvím ROP Jihozápad, město Plzeň (2 milióny Kč), německý podpůrný program Renovabis (cca 1 milión Kč) a program Prazdroj lidem.

Stavební práce probíhaly od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2013 a celkové náklady přesáhly 12 miliónů Kč. V objektu je od března 2014 poskytována sociální služba „chráněné bydlení“. Dům byl pojmenován jako Domov sv. Zity. Vysvěcení provedl biskup František Radkovský v červnu roku 2014. Do současné doby poskytl Domov sv. Zity nový domov dvaceti čtyřem seniorům. Kapacita 11 míst je neustále naplněna a MCHP registruje kolem 50 žádostí o umístění.

Zita