Pocta Václavu Škachovi

Pocta Václavu Škachovi

Obec Mnichov u Mariánských Lázní vzdala poctu Mons. Václavu Škachovi, který zde dlouhá léta sloužil jako farář. Televizní studio Mariánské Lázně natočilo reportáž z odhalení pomníku.

http://www.tvml.cz/2017/10/01/odhaleni-pomniku-mons-vaclavu-skachovi/

 

Mons. Václav Škach se narodil 15. ledna 1932 v Praze ve farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na Královských Vinohradech, kde jeho otec téměř půl století působil jako kostelník. Václav Škach absolvoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu v roce 1953. Kněžské svěcení přijal 26. června 1955 v Litoměřicích. Po vysvěcení byl poslán do farnosti Úšovice u Mariánských Lázní, kde působil pět let. Dalším jeho působištěm byla farnost Mnichov, která se stala jeho působištěm na 32 let. Po vzniku Diecéze plzeňské v květnu 1993 převzal úřad kancléře kurie, který zastával do konce října 2007. 

Zemřel 7.5. 2017.