Pokračují práce v Horšovském Týně

Pokračují práce v Horšovském Týně

V Horšovském Týně končí 1. etapa (31/5) rekonstrukce bývalé rodinné vilky na Komunitní centrum Horšovský Týn. Stavební práce probíhají podle stanoveného harmonogramu.Na tento projekt získala Diecézní charita Plzeň finanční podporu z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

HT banner

Komunitní centrum se bude věnovat doučování a volnočasovým aktivitám pro děti ze sociálně vyloučených rodin. Vznikne zde zázemí pro tradiční akce s účastí veřejnosti. V komunitním centru budou poskytovány i sociální služby. Vznikne zde zázemí intervenčního centra pro pomoc obětem domácího násilí a zázemí pro službu ambulantní sociální rehabilitace.

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002405

IMG_2861 IMG_2869 IMG_2864

IMG_2865 IMG_2867