Pomozme Domovu pro matky s dětmi v tísni

Pomozme Domovu pro matky s dětmi v tísni

Díky mnoha hlasům mnoha uspěla naše služba „Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice“ v hlasování o zařazení do projektu ČSOB pomáhá regionům. Domov se nyní může ucházet o finanční dotaci ČSOB za předpokladu, že ve veřejné sbírce získá od různých dárců aspoň 5 000 Kč. 

 

Prosíme proto všechny příznivce charitního díla o drobný příspěvek a podporu naší služby. Podrobné informace zde: http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/plzensky-kraj/2016030/domov-pro-matky-s-detmi-v-tisni-domazlice.