Pomozme postiženým v Meclově...

Pomozme postiženým v Meclově...

Pobytová forma sociální služby pro postižené psychiatrickými chorobami Domov sv. Vavřince v Meclově postoupila do finále soutěže ERA POMÁHÁ REGIONŮM. Od 13. října je možné podpořit službu finančním darem a získat tak od ERY větší částku, která pomůže zlepšit podmínky ubytovaných klientů.

 

 

Dle pravidel programu Era pomáhá regionům 2015 žadatel musí vybrat celkem alespoň 5 000 korun českých, a to minimálně od pěti různých dárců.

Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč).

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 13.10. do 6.1. prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců, (FD) na jednotné číslo účtu u společnosti Era, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy. Každé vybrané NO bude přidělen vlastní variabilní symbol, na základě kterého lze identifikovat jednotlivé příspěvky.

Číslo účtu, na který musíte peníze vybírat, je 101 7777 101/0300 a důležitý je také variabilní symbol, bez něhož ERA není schopná určit, ke kterému projektu peníze patří.

Variabilní symbol pro náš projekt je: 902

Výběr prostředků bude ukončen 6.1.2016, po té se dozvíme výši svého daru.

Dary můžete posílat i prostřednictvím odkazu. http://www.erapomaharegionum.cz/projekty/chodsko/225111/pomoc-domovu-sv-vavrince-v-meclove-chranene-bydleni-pro-psychiatricky-nemocne díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“.