Radní pro sociální péči apelují na poslance, aby podpořili změny ve státním rozpočtu

Radní pro sociální péči apelují na poslance, aby podpořili změny ve státním rozpočtu 

 

Současná podoba vládního návrhu státního rozpočtu České republiky vytváří podle radního Pardubického kraje a místopředsedy Komise Rady AK ČR Pavla Šotoly značnou nestabilitu.

 „Některé služby sociální prevence již nebudou v dalším období financovány z evropských zdrojů. Přestože Ministerstvo práce a sociálních věcí částku na pokrytí deficitu nárokovalo, ve vládním návrhu státního rozpočtu není zohledněna. To ohrožuje stabilitu sociálních služeb ve všech krajích, a to nejen po stránce finanční, ale i personální. Při nedostatku pracovních sil v jiných odvětvích s často lepším ohodnocením hrozí odchod pracovníků ze sociální oblasti právě tam. Zároveň je třeba ve státním rozpočtu schválit potřebnou částku na celý rok, neboť tzv. dofinancování v průběhu roku přináší velkou nejistotu poskytovatelům sociálních služeb, zda budou mít na úhradu platů zaměstnancům na celý rok. Zdlouhavý proces je pak i velkou administrativní zátěží jak pro poskytovatele, tak i pro kraje."

Přestože se kraje na financování sociálních služeb každoročně podílejí, nejsou schopny sanovat případné výpadky ve financování ze strany státu v souvislosti s navýšením platů i výpadků financování z evropských zdrojů, neboť se jedná o desítky až stovky milionů korun, a to podle velikosti jednotlivých krajů.

Komise Rady AK ČR pro sociální záležitosti konstatovala, že vládní návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2019 ve výdajích na sociální služby nezohledňuje navýšení platových tarifů u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků o 7 % dle aktuálního znění nařízení vlády o platových poměrech ve veřejných službách a státní správě a nezohledňuje ani celkový deficit ve financování sociálních služeb v roce 2019 ve výši 800 mil. Kč. 

„Komise Rady AK ČR pro sociální záležitosti proto žádá poslance Parlamentu ČR, aby podpořili pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2019, které přispějí k navýšení částky na sociální služby, a to s ohledem na výše uvedené skutečnosti,“ řekl místopředseda Komise Rady AK ČR pro sociální záležitosti Pavel Šotola.