Setkání příznivců našich projektů v Jižní Americe

Setkání příznivců našich projektů v Jižní Americe


V klášteře dominikánů v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí si dali tradiční dostaveníčko příznivci projektu Adopce na dálku. Tzv. adoptivní rodiče podporují finančně chudé děti v Latinské Americe.

Setkání se zúčastnila i mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně PERU Liliana De Olarte de Torres-Muga, „Peruánské velvyslanectví je naším partnerem v rozvojových programech v Latinské Americe“, řekl vedoucí projektu Adopce na dálku Pablo Chacon Gil. „Současná velvyslankyně se přijela seznámit podrobněji s aktuálním stavem. Navazuje tak na svoji předchůdkyni, která věnovala v roce 2011 Diecézní charitě Plzeň sošku světce Martina de Porres. Sv. Martin de Porres je od té doby patronem humanitárních projektů v Jižní Americe“. Setkání se zúčastnilo celkem 11 adoptivních rodičů a 2 spolupracovníci Adopce na dálku. Hlavním bodem programu bylo vyprávění Pabla Chacona Gila o kontrolní cestě do Jižní Ameriky, kterou absolvoval v letních měsících.  Účastníci shlédli projekci fotografií a videí z navštívených míst a dozvěděli se podrobnosti o životě podporovaných dětí a jejich rodin.  

IMG_9046IMG_9063IMG_9065IMG_9070IMG_9052IMG_9093