Slavnostní otevření DSS Betlém Cheb

Slavnostní otevření DSS Betlém Cheb

Ve středu 9. dubna byl slavnostně otevřen Dům sociálních služeb Betlém Cheb. Žehnání provedl biskup František Radkovský. Slavnostního otevření se zúčastnila řada hostů a příznivců charitních služeb...celý článek

Tisková zpráva

Dům sociálních služeb Betlém Cheb byl vybudován v Poohří z tzv. Union vily. Objekt získala Diecézní charita Plzeň bezplatně od města Chebu s podmínkou, že zde bude vybudováno zařízení, které bude komplexně nabízet sociální služby. Finance na rekonstrukci byly zajištěny prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP) z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková vyčerpaná částka činila 19 999 303 korun. Z toho Evropská unie dotovala projekt částkou ve výši 16 999 407,55 Kč, státní rozpočet ČR přispěl 2 999 895,45 Kč. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Tomáš Kostohryz, rekonstrukci provedla na základě výběrového řízení  firma  Algon, a.s. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2011 a ukončeny kolaudací v prosinci roku 2012. Do nových prostor byla přestěhována většina služeb poskytovaných Diecézní charitou Plzeň v Chebu.

V DSS Betlém Cheb jsou provozovány následující služby:

- Azylový dům

- Sociální rehabilitace

- Krizová pomoc a Odborné sociální poradenství  

- Vzdělávací činnost

Posláním služeb DCHP v Chebu je poskytovat komplexní, odbornou a dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Sociální služby jsou poskytovány v souladu s platnými registracemi a se zákonem o sociálních službách. Sociální služby jsou součástí systému sítě služeb, které na sebe navzájem navazují a jsou obsaženy ve Strategickém plánu lokálního partnerství Cheb.

O slavnostním otevření informoval Chebský deník:

Fotogalerie zde: