Slovo otce biskupa – výňatek k TS 2017 – adresováno kněžím a laikům v diecézi.

Slovo otce biskupa – výňatek k TS 2017 – adresováno kněžím a laikům v diecézi.

Společně s vámi jsem prožíval i Tříkrálovou sbírku. Musím říci, že koledování s panem hejtmanem a primátorem jsem si dost užil a mohl tak i přímo v terénu obdivovat nadšení všech spolukoledovníků, malých i velkých, všech rodičů, prarodičů, učitelů, zaměstnanců a dobrovolníků naší Charity i mnoha přátel a příznivců, kteří je doprovázeli.

 

Prosím vyřiďte, bratři, VŠEM moje obrovské uznání a můj veliký dík: Moc si vážím toho, že nehledě na zimu a mráz myšlenka solidarity s potřebnými v naší diecézi kvete. A to jak na straně organizátorů a koledníků, tak i na straně dárců. Moc všem děkuji a velmi mne těší u srdce, že v tříkrálové akci se v naší diecézi potkávám s živou Církví.

Bohu i vám všem velké díky!

+ Tomáš