Společné prohlášení APSS ČR a Charity České republiky k dofinancování sociálních služeb v r. 2019

Společné prohlášení APSS ČR a Charity České republiky k dofinancování sociálních služeb v r. 2019
Společné prohlášení APSS ČR a Charity České republiky: Poskytovatelé sociálních služeb souhlasí s prohlášením krajů ČR: MPSV ČR posílá na sociální služby 1 miliardu, nikoliv chybějící 2 miliardy.

 

 

Tisková zpráva, 12. 6. 2019

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová společně s ministryní financí Alenou Schillerovou oznámila v minulém týdnu zažehnání kolapsu sociálních služeb v ČR. Jednu miliardu korun pošle Ministerstvo práce a sociálních věcí (polovinu z vlastní kapitoly, polovinu obdrží od Ministerstva financí) a druhou miliardu korun zajistí pokračováním individuálních projektů z evropských zdrojů. To však nebude možné a reálné.

Navržené prostředky ve výši 1,5 mld. Kč budou čerpány na vybrané sociální služby až do června roku 2022. Není tedy ani reálně možné využít z těchto zdrojů zmíněnou miliardu na dofinancování sociálních služeb pro letošní rok. Nadto celý proces nových žádostí individuálních projektů trvá několik měsíců a nelze jej příliš urychlit.

„Konstatování vlády ČR prostřednictvím obou rezortů mediální zkratkou, že se peníze našly a vše je vyřešeno, je velmi nešťastné a ne zcela pravdivé. Přislíbená miliarda pouze oddálila kolaps sociálních služeb a slibované peníze z evropských zdrojů pro tento rok jsou iluzorní,“ upozorňuje Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Jasným důkazem vážnosti tohoto stavu a fádnosti řešení ze strany obou ministerstev je i rychlá a jednotná reakce všech krajů prostřednictvím Komise pro sociální záležitosti Asociace krajů ČR, která upozorňuje MPSV ČR na celý problém, resp. pouze na jeho částečné a neúplné řešení.

Mgr. Veronika Hotová
tisková mluvčí APSS ČR
sefredaktor@apsscr.cz, tel. 607 056 221