Spolupráce DCHP s městem Cheb

Spolupráce DCHP s městem Cheb

Diecézní charita Plzeň je partnerem projektu „Turistické využití levého břehu Ohře“, financovaného z Regionálního operačního programu Severozápad.

Cílem projektu je nahradit zastaralou plochu v Chebu na levém břehu Ohře novým sportovně- rekreačním areálem, obsahujícím mj. víceúčelové hřiště, piknikovou louku, plochy na streetball, pétanque nebo ruské kuželky. Termín dokončení areálu je stanoven na konec dubna 2013.Investiční výdaje na úpravu levého břehu Ohře přesáhnou 171 milionů korun.V přípravném období projektu jsme spolupracovali na přípravě projektového záměru a studie proveditelnosti. Ve fázi realizaci, která v těchto dnech začíná, budeme poskytovat konzultace a hodnocení k výstupům projektu, poskytovat informace nezbytné pro monitoring a spolupracovat na propagaci projektu.

Starý Cheb. Ilustrační foto: