Stanovisko k integraci cizinců

Vzhledem k tomu, že v médiích a na sociálních sítích se stále šíří řada zavádějících informací o pomoci Charity imigrantům, vydáváme oficiální stanovisko.

 • Diecézní charita Plzeň je zapojena do Státního integračního programu (SIP), který se věnuje integraci osob, kterým byla v ČR udělena mezinárodní ochrana.  Zde http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-ochrana-253352.aspx se můžete podívat, kolik lidí a z jakých zemí nejčastěji o mezinárodní ochranu v ČR žádá, kolik ji skutečně dostane atp.
 • V roce 2015 získalo v ČR azyl 71 žadatelů, doplňkovou ochranu (dočasný status) 399 žadatelů, zejména z Ukrajiny, Sýrie, Kuby.
 • DCHP není "dovozcem" uprchlíků; gestorem migrační problematiky (v legislativní, koncepční i realizační úrovni) je Ministerstvo vnitra ČR jako ústřední orgán státní správy. DCHP jako poskytovatel sociálních služeb pomáhá s integrací těchto osob.
 • Neexistuje žádná „distribuce“ azylantů a jejich rodin do regionů. Vždy je třeba skloubit možnosti krajů a obcí s představami uprchlíků.
 • Co se týká obav, zda budou na západ Čech přicházet také muslimové - v rámci řízení o udělení mezinárodní ochrany (vedeném Ministerstvem vnitra ČR) není rozhodující náboženství, ke kterému se žadatel hlásí. Mezinárodní ochranu získávají lidé jakéhokoliv náboženského vyznání i lidé bez vyznání. Je tedy pravděpodobné, že mezi lidmi, kteří získají mezinárodní ochranu, mohou být i muslimové.
 • Nejvíce žadatelů o mezinárodní ochranu však bylo v loňském roce z Ukrajiny. Aktuálně převažují i mezi osobami, které vstoupily do SIPu ( http://migrace.charita.cz/statni-integracni-program-2016/sip-z-pohledu-charity-k-4-3-2016/ ). 
 • SIP je nastaven pro letošní rok maximálně pro 2000 osob pro celou ČR.
 • Do Plzeňského ani Karlovarského kraje v současné chvíli ale zatím ještě žádná konkrétní rodina či jednotlivec nepřicházejí (aktuálně jsou prověřovány individuální nabídky bydlení).
 • Údaj o 50 rodinách, které mají přijít do Plzeňského či Karlovarského kraje, a který koluje v médiích, není ničím podložen.
 • Naprosto lživé je pak tvrzení zveřejněné v internetových „Parlamentních listech“ o tom, že plzeňská Charita má zájem přijmout 2 000 imigrantů a souvislost s vybudováním nelegální ubytovny v Plzni na Slovanech. 
 • Více informací zde: http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/migrace-casto-kladene-dotazy-casto-kladene-dotazy.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d ).

 

Ing. Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň

Mgr. Margita Barnášová, koordinátorka integračních služeb SIP

Mgr. Miroslav Anton, tiskový mluvčí DCHP