Střecha nad hlavou není samozřejmost

Střecha nad hlavou není samozřejmost

Rádi tlumočíme poděkování jedné z klientek, které pomohl pobyt v Azylovém domě Betlém Cheb k návratu do normálního života.

23.09.2015 jsem byla přijata sociálními pracovníky a vedoucí Azylového domu p.Samuelovou na AD Betlém Cheb  (krizová pomoc ), kde jsem strávila jeden  celý týden. Poté jsem  přešla mezi ostatní klienty AD. Tímto bych chtěla za všechno moc poděkovat nejen za to, že jsem dostala možnost bydlet ve vile na Betlému, ale také moc děkuji skvělým, ochotným a milým všem sociálním pracovníkům za skvělý přístup, ochotu a pomoc. Dále bych chtěla poděkovat všem pracovníkům AD (služba) P.Šímové za veškeré ošacení které jsem obdržela při příchodu ale i mezi tím co jsem byla ubytovaná.Děkuji a moc si toho vážím. Na závěr bych chtěla poděkovat p.Samuelové za  přijmutí na AD a veškerou pomoc.

Opravdu jsem se naučila něco nového a je to další krok dopředu začít nový a jiný život. Pobyt na AD mi dodal sílu a odhodlanost jít  dál. Bez vaší pomoci a ochoty řešit jak mé zdravotní tak finanční potíže bych nezvládla, proto si cením a vážím pěti měsíců, které jsem dostala možnost  prožít na AD. Děkuji moc a poděkování předávám na město Cheb, a sídlu Plzeňské Charity.

L.K.